WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк прямих витрат на виробництво - Дипломна робота

Облiк прямих витрат на виробництво - Дипломна робота

Нормативна калькуляція на виріб – це набір прямих витрат на вузли, деталі чи інші напівфабрикати, які входять в нього з додаванням витрат на додаткову обробку, обслуговування виробництва і управління. [16, с. 306]

Існує менш трудомісткий процес складання нормативної калькуляції – це складання відомості нормативного набору витрат по цехах (таблиця 2.6.). Дана відомість характеризує частку цеху у витратах на відповідну продукцію. При цьому така відомість складається лише з прямих витрат.

Таблиця 2. 6.

Відомість нормативного набору витрат на ВАТ "Ватра" по цеху № 4 на 1 лютого 2002 року

№ деталей та вузлів

Засто-сування

Матеріали та напівфабрикати

Витрати на оплату праці

Кількість по виробу А

Сума

Кількість по виробу Б

Сума

Разом по виробу В

Нормо-години

Сума

22 – 345

1

3

20,0

-

-

20,0

0,4

60,0

22 – 456

2

-

-

3

26,0

26,0

0,1

48,0

22 - 731

1

-

-

2

35,0

35,0

0,2

92,0

Важливим елементом нормативного обліку є перерахунок залишків незавершеного виробництва на початок місяця. Цей перерахунок можна проводити двома прийомами:

 • прямим подетальним перерахунком на основі інвентаризації;

 • укрупненим перерахунком за калькуляційними статтями, який менш точний, але простий.

  Ефективність норм матеріалів залежить від якості нормування затрат. Норма затрат – мінімальна величина затрат, яка необхідна для виробництва одиниці продукції:

  І. норми матеріальних витрат;

  ІІ. норми витрат на оплату праці;

  ІІІ. Норми витрат на утримання і експлуатацію машин і обладнання.

  Нормативний метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції повинен узагальнити фактичні витрати та витрати виробництва.

  Цінною в нормативному методі є можливість контролю за формуванням собівартості.

  Облік нормативних витрат є основою для управління бізнесом.

  Загальну побудову нормативного обліку витрат на виробництво і калькулювання фактичної собівартості продукції наведено на рис. 2.3.

  Також важливим елементом нормативного методу є зведений облік затрат на виробництво. Зведений облік затрат на виробництво рекомендують використовувати на підприємствах замість нормативних планових калькуляцій.

  Однією особливою відмінністю нормативного методу обліку затрат є визначення фактичної собівартості продукції шляхом алгебраїчного сумування нормативної собівартості. [20, с.492]

  В умовах переходу України до ринку важливе значення має вивчення американської системи "стандарт-кост". Це, насамперед, контроль витрат на виробництво одного чи кількох виробів певного виду протягом поточного та майбутнього періоду.

  Термін "стандарт" означає в цьому разі кількість необхідних витрат (матеріальних, трудових) для випуску одиниці продукції чи надання послуг.

  "Кост" – грошове вираження виробничих затрат на одиницю продукції.

  [54, с. 102]

  Перевага цієї системи над іншими методами обліку витрат на виробництво полягає в тому, що на основі встановлених стандартів можна визначити суму очікуваних витрат і реалізацію виробу, обчислити собівартість одиниці виробу для визначення цін, а також скласти звіт про прибуток.

  Рис. 2.3. Побудова нормативного обліку витрат на виробництво

  Також витрати при цій системі поділяються в порівнянні з стандартами, збільшення фактичних витрат повинні бути розподілені за причинами.

  Стандарти по матеріальних затратах в кожному вигляді складаються на основі даних про ці матеріальні затрати за попередній період, причому для розрахунку беруться середні дані про витрати.

  Стандартні затрати по заробітній платі в кожному виразі встановлюються на основі хронометражу робочого часу, а у вартісному виразі – на основі даних про тарифні ставки робітника.

  Отже, при цій системі заздалегідь до початку виробництва певної продукції складаються стандарти відповідних затрат на виробництво.

  Облік затрат за стандартами організовується наступним чином.

  а) по матеріальних затратах:

  • на основі первинних документів списуються на виробництво спочатку в кожному виразі тільки по стандартах, а в кінці звітного періоду кожний вираз матеріальних затрат перетворюється у вартісний множенням на стандартну ціну;

  • у випадку додаткового залучення матеріалів понад стандарти виписується окремий документ на відпуск матеріалів, в якому вказується причина відхилень від стандартів;

  • оприбуткування матеріалів від постачальників по матеріальних рахунках проводиться також за стандартними цінами;

  б) по оплаті праці:

  • у всіх документах і замовленнях вказуються стандартні ціни на виробництво даного замовлення по оплаті праці;

  • розробляються робочі листки, в яких вказується час виконання роботи по стандарту і заробітній платі;

  • листки із нестандартними ставками виділяються окремо і аналізуються.

  Основною метою системи обліку "стандарт-кост" є виявлення відхилень від стандартів і управління цими відхиленнями. Ця система має багато спільних рис з нормативним методом обліку затрат (попереднє складання нормативів, відокремлений облік відхилень).

  На завершення можна виділити основні напрямки вдосконалення обліку витрат: [53, с. 132]

 • поглиблення зв'язку нормативного методу управління собівартістю з внутрішньовиробничим госпрозрахунком для покращення зв'язку, стимулювання колективів госпрозрахункових цехів, бригад з їх вкладом в результати роботи підприємства і економію витрат;

 • спрощенню номенклатури калькуляційних статей витрат у зв'язку із змінами в господарському механізмі складу витрат, що включаються в собівартість продукції;

 • зближення існуючих в країні методів обліку виробничих витрат з міжнародними стандартами;

  автоматизація обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

  Розділ 3. Аналіз прямих витрат

  3.1. Аналіз матеріальних витрат

  Господарська діяльність підприємств потребує необхідних матеріальних і трудових витрат. В основному, ці витрати в грошовому вираженні складають собівартість продукції.

  Відомо, що матеріальні затрати в собівартості продукції займають найбільш питому вагу. Тому їх аналіз дає змогу виявити значні розриви зміни собівартості. [57, с.14]. При аналізі об'єктивно оцінюють матеріальні затрати в собівартості всієї і одиниці продукції, визначається їх реальність і необхідність, досліджуються фактори, які обслуговують споживну величину матеріальних затрат.

  Аналіз матеріальних затрат (Рис. 3.1.)полягає в порівнянні фактичного обсягу їх з плановими і в обмеженні дії окремих факторів на виявлення відхилень.

  Специфіка цих факторів і методика їх дослідження залежить від особливостей технології, а також від використання видів сировини, матеріалів, палива та енергії.

  Також в будь-якому випадку та за будь-яких умов необхідно виявити вплив двох факторів :

  1) зміни питомої витрати сировини і матеріалів на одиницю продукції – "фактор норми";

  2) зміни собівартості заготівлі одиниці сировини та матеріалів – "фактор цін".


  Рис. 3.1. Аналіз матеріальних затрат.

  Собівартість заготовлення матеріалів складається з наступних трьох частин: [21, с.37]

  1) транспортних витрат, тобто вартості в прейскурантах цін з урахуванням всіх доплат, приплат і знижок;

  2) транспортних витрат ,до яких належать:

  а) провізна плата при розрахунку за ціна - франко-станція відправлення;

  б) витрати на утримання власних під'їзних доріг;

  в) витрати на доставку зі станції на склад підприємства;

  г) вантажно-розвантажувальні витрати.

  3) заготівельних витрат, а саме:

  а) витрати на утримання заготівельних контор;

  б) оплата за зберігання, зважування;

  в) оплата соціальних відряджень;

  г) втрати під час транспортування.

  Втрати на утримання відділу постачання і заводських складів (зокрема на заробітну плату їх постійних працівників), а також на відрядження у зв΄язку з оформленням договорів на поставки включаються не в матеріальні затрати, а в загальнозаводські витрати [31,с.157].


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...