WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Місячна норма амортизації – 4,17% від первісної вартості. Сума раніше нарахованого зносу даного об'єкта становить 300 грн. При складанні балансу за звітний квартал підприємство проводить переоцінку залишкової вартості такого об'єкта.

Справедлива вартість аналогічних об'єктів нематеріальних активів, визначена на підставі інформації, що наведена у прайсах виробників, становить 2600грн.

Спочатку визначається справедлива вартість об'єкта нематеріальних активів з урахуванням ступеня раніше нарахованого зносу.

Ступінь зносу об'єкта :

(300/2400)*100 = 12,5%

Справедлива вартість з урахуванням ступеня зносу:

2600 – (2600*12,5%) = 2275 грн.

Індекс переоцінки визначається наступним чином:

2275 / (2400-300) = 1,08

Переоцінка первісна вартість об'єкта нематеріального активу становить:

2400*1,08 = 2592 грн.

Переоцінена вартість раніше нарахованого зносу становить:

300*1,08 = 324 грн.

Переоцінена залишкова вартість об'єкта дорівнює:

2592 – 324 = 2268 грн.

порядок відображення в бухгалтерському обліку результатів першої дооцінки нематеріальних активів наведено в таблиці 2.8

Таблиця 2.7

Типова кореспонденція з обліку результатів першої дооцінки нематеріальних активів.

Зміст операції

Сума, грн..

Кореспонденція рахунків

Д-т
К-т

Відображається сума до оцінки первісної вартості об'єкта нематеріальних активів (2592-2400=192)

192

12

"Нематеріальні активи"

42

"Додатковий капітал"

Відображається сума до оцінки раніше нарахованого зносу (324-300=24)

24

42

133

"Знос нематеріальних активів"

Таким чином, в умовах першого проведення переоцінки склалася ситуація, при якій сума попередньої до оцінки (168 грн) перевищує суму уцінки (0 грн).

При складанні балансу на наступний звітний період (рік) підприємство проводить уцінку даного об'єкта нематеріальних активів.

За рік на даний об'єкт нематеріальних активів було нараховано знос у сумі:

(2592*4,17%)*12 = 1297 грн.

Залишкова вартість об'єкта становить:

2592 = (1297+324) = 971 грн.

Ступінь зносу становить: (324+1297) / 2592 = 62,5%

Справедлива вартість об'єкта нематеріальних активів становить 2000 грн.

Справедлива вартість з урахуванням ступеня зносу дорівнює:

2000-(2000*62,5%) = 750 грн.

Індекс переоцінки:

750 / 971 = 0,77

Переоцінка первинна вартість об'єкта нематеріального активу:

2592*0,77 = 1996 грн.

Переоцінка вартість раніше нарахованого зносу становить:

1621*0,77 = 1248 грн.

Переоцінка залишкова вартість об'єкту дорівнює:

1996 – 1248 = 748 грн.

Сума уцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів становить 223 грн.(971-748)

Порядок відображення в бухгалтерському обліку результатів чергової уцінки наведено в таблиці 2.9

Таблиця 2.8.

Типова кореспонденція з обліку результатів чергової уцінки нематеріальних активів

Зміст операції

Сума, грн..

Кореспонденція рахунків

Д-т
К-т

Відображається сума перевищення попередньої до оцінки над сумою уцінки

168

42

"Додатковий капітал"

12

"Нематеріальні активи"

Відображається різниця між сумою чергової уцінки та зазначеним перевищенням (223-168)

55

97

"Інші витрати"

5

"Уцінка необоротних активів"

12

Відображається до списання суми уцінки первинної вартості об'єкта нематеріальних активів, що дорівнює сумі уцінки зносу даного об'єкта (2592-223)

373

133

"Знос нематеріальних активів"

12

У випадку, якщо за результатами звітного року підприємство проводить до оцінку, вона відображається у бухгалтерському обліку записами, аналогічними до тих, що наведені у таблиці 2.10

Приклад 2

Первісна вартість об'єкта нематеріальних активів становить 2400 грн. встановлений строк корисного використання – 2 роки. Місячна норма амортизації – 4,17% від первісної вартості. Сума раніше нарахованого зносу даного об'єкта становить 300 грн. При складанні балансу за звітний квартал підприємство проводить переоцінку залишкової вартості такого об'єкта.

Справедлива вартість аналогічних об'єктів нематеріальних активів, визначена на підставі інформації, що наведена у прайсах виробників, становить 2000 грн.

При цьому визначається справедлива вартість об'єкта нематеріальних активів з урахуванням ступеня раніше нарахованого зносу.

Ступінь зносу об'єкта:

(300-2400)*100 – 12,5%

Справедлива вартість з урахуванням ступеня зносу:

2000 – (2000*12,5;) = 1750 грн.

Індекс переоцінки визначається наступним чином:

1750/(2400-300) = 0,83 грн.

Переоцінена первісна вартість об'єкта нематеріального активу становить:

2400*0,83 = 1992 грн.

Переоцінена вартість раніше нарахованого зносу становить:

300*0,83 = 249 грн.

Переоцінка залишкова вартість об'єкта дорівнює:

1992 – 249 = 1743 грн.

порядок відображення у бухгалтерському обліку результатів першої уцінки нематеріальних активів наведено у таблиці 2.11

Таблиця2.10

Типова кореспонденція з обліку результатів першої уцінки нематеріальних активів

Зміст операції

Сума, грн..

Кореспонденція рахунків

Д-т
К-т

Відображається сума уцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів (2100-1743 = 357 грн.)

357

97

"Інші витрати"

5

"Уцінка необоротних активів"

12

"Нематеріальні активи"

Відображається сума уцінки раніше нарахованого зносу (300-249=51 грн.)

51

133

"Знос нематеріальних активів"

12

Таким чином, в умовах першого проведення уцінки об'єкта нематеріальних активів склалася ситуація, при якій сума попередньої уцінки(357 грн.) перевищує суму до оцінки (0 грн.).

При цьому складанні балансу на наступний звітний період (рік) підприємство проводить до оцінку даного об'єкта нематеріальних активів.

За рік на даний об'єкт нематеріальних активів був нарахований знос у сумі:

(1992*4,17%)*12 = 997 грн.

Залишкова вартість об'єкта становить:

1992-(997+249) = 746 грн.

Ступінь зносу становить:

(997+249)/1992=62,5%

Справедлива вартість об'єкта нематеріальних активів – 2500 грн.

Справедлива вартість з урахуванням ступеня зносу дорівнює:

2500-(2500*62,5%)=937,5 грн.

Індекс переоцінки:

937,5/746=1,26

Переоцінка первісна вартість об'єкта нематеріального активу становить:

1992*1,26=2509,9 грн.

Переоцінена вартість раніше нарахованого зносу становить:

1246*1,26=1569,96 грн.

Сума до оцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів становить 194 грн. (9393,9-746).

Порядок відображення у бухгалтерському обліку результатів чергової до оцінки наведено в таблиці 2.12

Таблиця 2.11

Типова кореспонденція з обліку результатів першої уцінки нематеріальних активів

Зміст операції

Сума, грн..

Кореспонденція рахунків

Д-т
К-т

Відображення перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх до оцінок (357 грн.)

357

12

"Нематеріальні активи"

71

"Інший операційний доход"

Відображається різниця між сумою чергової до оцінки та зазначеним перевищенням (357-194=163 грн.)

163

42

"Додатковий капітал"

12

Відображається донарахування суми до оцінки первісної вартості об'єкта не матеріальних активів, що дорівнює сумі до оцінки зносу даного об'єкта

324

12

133

"Знос нематеріальних активів"

У випадку, якщо за результатами звітного року підприємство проводить уцінку, вона відображається у бухгалтерському обліку записами, аналогічними до тих, що наведено в таблиці 2.12

Нові підходи, щодо обліку та оцінки нематеріальних активів (гудвілу) в Україні


 
 

Цікаве

Загрузка...