WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Одним із шляхів розпорядження власними нематеріальними підприємства може бути вкладання їх до статутного капіталу іншого підприємства. Здійснювати такого виду фінансові вкладення можна як шляхом передачі права власності на об'єкт, так і шляхом передачі права використання об'єкта нематеріальних активів.

Зазначені ситуації наведені у наступних числових прикладах.

Приклад 5.

Первісна вартість об'єкта нематеріальних активів, що передається як внесок до статутного капіталу товариства, - 300 грн. сума нарахованого зносу (з урахуванням терміну корисного використання) – 600 грн. справедлива вартість внеску – 5000 грн.

Приклад 6.

Як внесок до статутного капіталу товариства передається право на користування технологією виготовлення поліетиленових пакетів. Справедлива (експертна) вартість становить 10000 грн.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних зі здійсненням фінансових вкладень шляхом формування статутного капіталу інших підприємств наведений у таблиці 2.4

Таблиця 2.3

Типова кореспонденція з обліку фінансових вкладень нематеріальними активами до статутного капіталу інших підприємств

Зміст операції

Сума, грн..

Кореспонденція рахунків

Д-т
К-т
Приклад 5

Відображається передача нематеріального до статутного капіталу за балансовою вартістю

2400

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

12

"Нематеріальні активи"

Відображається списання раніше нарахованої амортизації на об'єкт, що передається

600

133

"Знос нематеріальних активів"

12

"Нематеріальні активи"

Відображається перевищення узгодженої вартості над балансовою вартістю об'єкта, що передається

2600

14

746

"Інші доходи від звичайної діяльності"

Відображається податкове зобов'язання з ПДВ

1000

977

"Інші витрати звичайної діяльності"

641

"Розрахунки за податками"

Приклад 6

Відображається передача права на користування об'єктом нематеріального активу

10000

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

746

"Інші доходи від звичайної діяльності"

Відображається податкове зобов'язання з ПДВ

2000

97

"Інші витрати"

64

"Розрахунки за податками і платежами"

Реалізуючи право власності на нематеріальні активи, підприємство може безоплатно передавати їх іншим суб'єктам господарської діяльності.

Зазначена ситуація наведена в наступному числовому прикладі.

Приклад 7.

Звичайна ціна об'єкта нематеріальних активів, що передається безкоштовно, - 18000 грн. первісна вартість об'єкта нематеріальних активів становить 10000 грн. Сума нарахованої амортизації (з урахуванням терміну корисного використання) – 3000 грн.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з передачі об'єкта та права на використання об'єкта нематеріальних активів наведений у таблиці 2.5

Таблиця 2.4

Типова кореспонденція з обліку безкоштовно переданих нематеріальних активів іншим суб'єктам господарської діяльності

Зміст операції

Сума, грн..

Кореспонденція рахунків

Д-т
К-т
Приклад 7

Відображається момент передачі права власності на об'єкт нематеріальних активів

7000

977

"Інші витрати звичайної діяльності"

12

"Нематеріальні активи"

Відображається списання раніше нарахованої амортизації

3000

13

"Знос нематеріальних активів"

12

Відображається податкове зобов'язання з ПДВ з розрахунку звичайної ціни

3000

977

641

"Розрахунки за додатками"

Керівництвом або власником суб'єктом господарювання може бути прийнято рішення про списання з балансу об'єкта нематеріальних активів до закінчення терміну його повного зносу за умови, що об'єкт вже не відповідає характеристикам активу підприємства.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій зі списання об'єкта нематеріальних активів за самостійним рішенням керівництва суб'єкта господарювання або у зв'язку з їх нестачею (псуванням) регламентується Інструкцією № 159 [24].

Методика розрахунку розміру збитків від нестачі (псування) об'єктів нематеріальних активів наведена у Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей (далі – Порядок № 116). [30].

Згідно Порядку №116 розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається за балансовою вартістю згаданих цінностей (з вирахуванням амортизаційних відрахувань), але не нижче 50% від балансової вартості на момент установлення такого факту з урахуванням індексів інфляції, які щомісячно визначає Державний комітет статистики, відповідного розміру ПДВ та розміру АЗ за формулою:

Рз = ((Бв - А)*Іінф + ПДВ + АЗ) * 2, де (2.3)

Рз – розмір збитків;

Бв – балансова вартість на момент установлення факту нестачі;

А – амортизаційні відрахування;

Іінф = загальний індекс інфляції, який розраховується на підставі щомісячно визначених Державним комітетом статистичних індексів інфляції;

ПДВ – розмір податку на додану вартість;

АЗ – розмір акцизного збору.

Вище зазначені ситуації наведені у наступних прикладах.

Приклад 8.

За рішенням керівництва підприємства списується морально застаріла бухгалтерська програма до настання строку повного її зносу. Первісна вартість програми – 600 грн. сума нарахованого зносу складає 200 грн.

Приклад 9.

При інвентаризації виявлена нестача пристрою, на який підприємство має патент як на винахід встановлено інвентаризаційною комісією, що нестача сталася з вини матеріально-відповідальної особи.

За даними бухгалтерського обліку первісна вартість становить 1000 грн. сума нарахованого зносу – 300 грн. місяць отримання патенту (тобто підтвердження права власності) – січень 1999 року. Місяць виявлення нестачі – березень 2000 року. Загальний індекс інфляції за період з січня 1999 року по лютий 2000 року включно становить 101.7%.

Щоб визначити розмір збитків від нестачі нематеріальних активів необхідно розрахувати суму ПДВ, яку необхідно сплатити до бюджету.

Розрахунок суми ПДВ:

Залишкова вартість пристрою на момент виявлення нестачі з урахуванням загального індексу інфляції:

(1000 - 300) * 101,7% - 711 грн. 90 коп.

Сума ПДВ для формули:

711,90 * 20 / 100 = 142 грн. 38 коп.

Розмір збитків до відшкодування:

((1000-300) * 101,7% + 142,38) * 2 = 1708 грн. 56 коп.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку вищезазначених операцій наведений у таблиці 2.6

Таблиця 2.5

Типова кореспонденція з обліку списання нематеріальних активів за самостійним рішенням керівництва суб'єкта господарювання або у зв'язку з їх нестачею (псуванням)

Зміст операції

Сума, грн..

Кореспонденція рахунків

Д-т
К-т
Приклад 8

Відображається списання балансової вартості об'єкта нематеріальних активів

400

976

"Списання необоротних активів"

12

"Нематеріальні активи"

Відображається списання залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів

200

13

"Знос нематеріальних активів"

12

Відображається зменшення податкового кредиту з ПДВ з розрахунку недоамортизованої вартості об'єкта (методом червоного спорно)

80

977

"Інші витрати звичайної діяльності"

641

"Розрахунки за податками"

Зміст операції

Сума, грн..

Кореспонденція рахунків

Приклад 9

Відображається списання залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів

700

976

"Списання необоротних активів"

12

"Нематеріальні активи"

Відображається списання раніше нарахованого зносу на об'єкт нематеріальних активів

300

13

"Знос нематеріальних активів"

12

Відображається сума до відшкодування за розрахунком

1708,56

375

"Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

746

"Інші доходи від звичайної діяльності"

Відображається суму ПДВ до сплати в бюджет

142,38

746

641

"Розрахунки за податками"

Відображається погашення заборгованості винною особою

1708,56

30

"Каса"

375

Відображається сума до сплати в бюджет (сума до відшкодування – балансова вартість - ПДВ)

866,18

746

641


 
 

Цікаве

Загрузка...