WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

 • Право власності на сорт засвідчується патентом. Патент на сорт засвідчує авторство на сорт і виключне право на його використання. Перелік родів і видів рослин, на сорти яких видаються патенти, визначається Кабінетом Міністрів України;

 • Право власності на фірмове найменування. Юридична особа має своє найменування. Права й обов'язки господарських організацій, пов'язані з користуванням фірмовим найменуванням, виробничими марками і товарними знаками, що визначаються чинним законодавством.

 • Право власності на програми для ЕОМ. Право на опублікування, відтворення, поширення та інші дії з введення до господарського обігу сукупності даних і команд, які призначені для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв із метою одержання певного результату.

 • Право власності на базу даних. Право на опублікування, відтворення, поширення та інші дії з введення до господарського обігу сукупності даних (статей, розрахунків тощо), систематизованих для пошуку й обробки за допомогою ЕОМ.

 • Право власності на науково-технічну інформацію. Об'єктами науково-технічної інформації можуть бути результати науково-технічних, виробничих робіт та іншої науково-технічної діяльності, які зафіксовано у формі, що забезпечує їх відтворення, використання і поширення.

  До об'єктів права користування ресурсами природного середовища належать:

 • Право користування земельною ділянкою. Право покупця на подальше господарське або інші використання земельної ділянки. До такого права належить також право оренди земельної ділянки.

 • Право користування кадрами. Право користування кадрами, у тому числі на розробку корисних копалин.

 • Право на користування геологічною та іншою інформацією про природне середовище. Право на використання геологічної, геоморфологічної та іншої інформації про стан і можливості господарського використання елементів природного середовища, природного середовища в цілому, яка є у звітах, картах, інших матеріалах.

 • Право на користування іншими ресурсами природного середовища. Право на використання водних, біологічних та інших ресурсів, які в будь-якій мірі діють на рівень екологічної безпеки життєдіяльності підприємства, населеного пункту, регіону тощо.

  До об'єктів права користування економічними, організаційними та іншими вигодами належать:

 • Економічні вигоди від користування монопольним положенням на ринку. Факт монопольного панування на ринку виробництва товарів здійснення послуг визначається на підставі інформації, наданої Антимонопольним комітетом України.

 • Право на використання економічних та інших привілеїв. Права на користування податковими, господарськими, іншими привілеями і користування майном. Визначаються на підставі документів, які засвідчують ці права. Право користування податковими привілеями визначається на підставі інформації, наданої податковою інспекцією.

  До нематеріальних активів належить також гудвіл. В різних організаційних документах про гудвіл написано різними словами:

  Гудвіл – нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо (п. 1.7 ст. 1 ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств").

  Гудвіл (ділова репутація) – комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємств без відповідного збільшення активних операцій, включаючи використання кращих управлінських здібностей, домінуючу позицію на ринку продукції (робіт, послуг), нові технології (п. 11 Порядку експертної оцінки нематеріальних активів, затверджено наказом ФДМУ та Держкомітету з питань науки і технологій від 27.07.95р. №969/97).

  Гудвіл – перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбань (п. 4 Загальних положень ПБО19 "Об'єднання підприємств"). Тобто, вартість будь-якого підприємства, взятого в цілому як єдиний майнових – господарський комплекс, відрізняється від сукупної вартості його активів та зобов'язань. Іншими словами, між вартістю підприємства та чистою вартістю його майна завжди існує різниця. Ця різниця і є гудвілом, вона може бути або позитивною, або негативною. Позитивний гудвіл означає, що вартість підприємства перевищує сукупну вартість його активів та зобов'язань через наявність стабільних покупців, визнану ділову репутацію, діяльність у сфері маркетингу та збуту, технічні ноу-хау, ділові зв'язки, досвід управління, рівень кваліфікації персоналу тощо. Таким чином, позитивний гудвіл – це надбавка до ціни, яку сплачує покупець в очікуванні майбутніх економічних вигод. На противагу негативний гудвіл – це надбавка до ціни, яку сплачує покупець в очікуванні майбутніх економічних вигод. На противагу негативний гудвіл – це свого роду знижка з ціни, яка засвідчує відсутність цих факторів [32].

  У відповідності до П(С)БО №8 нематеріальні активи поділяються на декілька груп (див табл.. 1.1). група нематеріальних активів – це сукупність нематеріальних активів однотипних за призначенням та умовами використання.

  Таблиця 1.1 [6. с. 81]

  Групи нематеріальних активів та їх складові

  Нематеріальні активи

  Права користування природними ресурсами

  • надрами та іншими ресурсами природного середовища;

  • геологічною та іншою інформацією про природне середовище;

  • інші аналогічні права

  Права користування майном

  • земельною ділянкою;

  • будівлею;

  • право на оренду приміщень;

  • інші аналогічні права

  Права на знаки для товарів і послуг

  • товарні знаки;

  • торгові марки;

  • фірмові назви;

  • інші аналогічні права

  Права на об'єкти промислової власності

  • на винаходи;

  • на корисні моделі;

  • на промислові зразки;

  • на сорт рослин;

  • на породи тварин;

  • на ноу-хау;

  • на захист від недобросовісної конкуренції;

  • інші аналогічні права

  Авторські і суміжні з ними права

  • на літературні і музикальні твори;

  • на програми для ЕОМ;

  • на бази даних;

  • інші аналогічні права

  Гудвіл

  Гудвіл

  Інші нематеріальні активи

  • на провадження діяльності;

  • на використання економічних та інших привілеїв;

  • інші аналогічні права

  Отже, підсумовуючи наведені вище визначення терміна "нематеріальний актив", можна зробити висновок: основні характеристики цих активів – вартість (визначена або експертним шляхом, або за сумою витрат на його придбання, або за сумою витрат на приведення активу до стану, в якому його можна використовувати), тривалий (але не завжди заздалегідь визначений) термін використання, відсутність матеріального складу (фізичної структури), прибутковість для підприємства від використання нематеріального активу у виробничому процесі і непередбачуваність цього рівня прибутковості в майбутньому [16. с. 12].

  Оцінка нематеріальних активів та документування господарських операцій з їх обліку

  З метою відображення нематеріальних активів в системі рахунків та бухгалтерському балансі їх необхідно піддати оцінці.

  Згідно з П(С)БО №8 придбаний нематеріальний актив визначається як актив, тобто відображається в балансі, якщо:

  • Існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з використанням такого активу;

  • Можна достовірно визначити його вартість.

  Майбутні економічні вигоди від використання нематеріального активу можуть бути отримані у вигляді доходу від реалізації продукції (послуг), економії витрат або в інший спосіб. Наприклад, придбана ліцензія на використання нової технології може забезпечити економію витрат [10. с. 43].

  Ймовірність економічних витрат оцінює керівник підприємства на основі свідчень. Які є в його розпорядженні на момент визнання активу.

  Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі тоді, коли його можна:

  • використати окремо або разом з іншими активами у виробництві товарів або наданні послуг, призначених для реалізації;

  • обміняти на інші активи;

  • використати на погашення заборгованості;

  • розподілити між власниками підприємства;

  • використовувати у господарській діяльності підприємства, направленій на отримання прибутку.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...