WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Важливе значення для підприємства має проведення економічного аналізу використання нематеріальних активів. Основними його завданнями є: вивчення складу, структури і динаміки нематеріальних активів; забезпеченості ними підприємства; оцінці їх стану.

Аудит об'єктів нематеріальних активів – це перевірка правильності оформлення первинних юридичних облікових документів та організації бухгалтерського обліку цих об'єктів на підприємстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Алборов Р.А. Аудит в организациях промышлености, торговли и АПК. – 2-е изд., перероб. И доп. – М.: Издательство "Дело и сервис", 2000. – 432с.

 • Алексеева А. Бухгалтерський та податковий облік нематеріальних активів // Все про бухгалтерський облік, 1999. - № 26(329). - С. 8-12.

 • Алексєєва А. Нематеріальні активи: бухгалтерський і податковий облік амортизації. //Все про бухгалтерський облік. – 2000. - №37. - С. 29-35.

 • Баранова Я.В. Тестирование системы учета нематериальных активов при проведении аудита // Аудиторские ведомости. - №4. - С. 46-52.

 • Былуха М. Т. Курс аудиту: Підручник, видавництво., переробка. – К.: Вища школа: Товариство "Знання". - 1999-574с.

 • Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності "Облік і аудит" / Видавництво. 2-е, допомога. і переробка. Житомир: ЖІТІ. - 2000. – 640с.

 • Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє видавництво., переробка. і доповнення. – Житомир: ЖІТІ. - 2001.-672с.

 • Гаценко О. Нові підходи щодо методів обліку та оцінки нематеріальних активів (гудвілу) в Україні // Вісник податкової. служби України. - 1998. - №23 - с.36.

 • Голенко О. Нематеріальні активи Податки та бухгалтерський облік. – 1999. - №40. - С. 28-33.

 • Голов С. Облік нематеріальних активів згідно МСБО // Бухгалтерський. облік і аудит. – 1999. - №7-8 - С. 42-51.

 • Гриньов Б. Нематеріальні активи – проблеми вартісної оцінки // Україна –Бізнес. – 2000. - №5. - С. 18-25.

 • Деревяненко С. Нематеріальні активи // Вісник податкової служби України, - 1999. - №8 - С. 16.

 • Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К: Знання. - 2001. – 402с.

 • Економічний аналіз діяльності промислових підприємств / За ред. С.І. Шкарабана, М.І. Сапачова – Тернопіль, ТАНГ. - 1999. – 405с.

 • Економічний аналіз діяльності промислових підприємств та об'єднань: Навч. посібник / За ред. проф.. С.І, Шкарабана, доц.. М.І. Сапачова – Тернопіль, ТАНГ. – 1995. - 300с.

 • Журавська І. Нематеріальні активи та їх податковий облік // Вісник податкової служби України. – 1999. - №34. - С. 11-15.

 • Зябченкова Г.В. Бухгалтерський та податковий облік нематеріальних активів // Світ бухгалтерського Обліку. – 1998. - № 11. - С. 23-27.

 • Закон України "Про аудиторську діяльність" від 20 лютого - 1996року. - №54 / 96-ВР.

 • Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" від 16 липня 1999 року.

 • Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. Посібник для самостійного вивчення. дисципліни. – К.: Знання –Прес. - 2000. - 207с.

 • Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальна. – методичка. Посібник для самостійного. вивчення. К.: ННЕУ. - 2000.-263с.

 • Інструкція про застосування плану рахунків бух. обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарський операцій підприємств і організацій. Наказ Мінфіну від 30.11.99р., за реєстр. в Мінюсті 21.12.99р.

 • Інструкція про порядок експертної оцінки нематеріальних активів. Наказ Фонду державного майна України та Державного комітету з питань науки і технології від 27.07.95р.

 • Інструкція №159 про порядок відображення в б/о операцій зі списання нематеріальних активів за рішенням керівництва суб'єкта господарювання або у зв'язку з їх нестачею (псуванням).

 • Ковалев В.В. финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика. - 1999. – 512с.

 • Ловинська Л. Облік нематеріальних активів // Все про бухгалтерський. облік. - 14 травня, 1997.

 • Матиташвили Л. Учет нематериальных активов в 2001г. // Практический бухгалтерский учет. – 2001. - №1. - С. 51-55.

 • Медведев Т. Отражение в учете нематериальных активов в 2001г. // Бухгалтерский вестник, №1, с. 41-46.

 • Мних Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз – Львів: Армія України, 2000-144с.

 • Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, зниження (псування) матеріальних цінностей. Затв. КМУ від 22.01.96р. №116.

 • П(С)БО №8 "Нематеріальні активи", затверджено. Наказом Мінфіну України від 18.10.99р.

 • П(С)БО №19 "Об'єднання підприємств", затверджено. Наказом Мінфіну України від 07.07.99р.

 • Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України – Тернопіль: Лілея, 2000. –100с.

 • Пушкар М.С., Журавель Г.П., Литвин Ю.Я., та інші. Бухгалтерський облік: основи методології та організації: підручник, Тернопіль: Економічна думка. - 1999.-244с.

 • Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет нематериальных активов / Современный бухгалтерский учет. – 2001. - №1, С. 28-35.

 • Сатовський В. Бухгалтерський облік як основа аудиту об'єктів нематеріальних активів // Бухгалтерський. облік і аудит. – 1998. - №5, - С. 23-24.

 • Сатовський В. Облік і аудит нематеріальних активів в ринкових умовах господарювання // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. - №5,.- С. 2-5.

 • Смолеников В. Учет основных средств и нематериальных активов // Бухгалтерія. – 1995. - №14. - С. 13-15.

 • Сук П.Л. Склад та облік нематеріальних активів // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 1999. - №6. - с. 9.

 • Сук П.Л. Склад та облік нематеріальних активів // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2001. - №3. - С. 10-15.

 • Тимощук Л. Оценка нематериальных активов // Украинский инвестиционный журнал WELCOME. – 2000. - № 11-12. - С. 24-33.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік – К.: А.С.К.. - 2000. – 784с.

 • Турецький А.М. Особености бухгалтерского учета нематериальных активов // Все о бухгалтерском учете, 4 сентября, 1996.

 • Учет нематериальных активов // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. 1-17 февраля 1999г.

 • Шаповал О. Некоторые операцыи с нематериальными активами // Бизнес – Бухгалтерия. Налоги. – 2000. - №10. - с. 36-39.

 • Шаповал О. Отражение в учете операций с нематериальными активами //Бухгалтерия – Бизнес, 29 мая 2000. – С. 43.

 • Шевченко Л. Відповіді на запитання по темі: "Нематеріальні активи" // Баланс, 8 червня, 1998. – С.65

  ПЛАН

  Вступ

  Розділ І Теоретичні основи побудови обліку нематеріальних активів

  1.1 Поняття нематеріальних активів, їх види та роль у господарській діяльності

  1.2 Оцінка нематеріальних активів та документування господарських операцій з їх обліку

  Розділ ІІ Облік нематеріальних активів та шляхи його удосконалення

  2.1 Облік наявності та руху нематеріальних активів в системі рахунків

  2.2 Облік амортизації нематеріальних активів, методи її нарахування

  2.3 Переоцінка нематеріальних активів, її нарахування

  2.4 Нові підходи щодо обліку та оцінки нематеріальних активів (гудвілу) в Україні

  Розділ ІІІ Аналіз та аудит нематеріальних активів

  3.1 Аналіз нематеріальних активів

  3.2 Аудит нематеріальних активів

  Висновки

  Список використаної літератури

  1 Оскільки на базовому підприємстві відсутні (серед об'єктів обліку) нематеріальні активи, то ми змушені в даному параграфі, як і в інших обмежитися умовними даними.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...