WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Дані таблиці свідчать про те, що за звітний період на підприємстві вартість нематеріальних активів збільшилася на 24500 грн, що є позитивним. Це в свою чергу вплинуло на зміну питомої ваги нематеріальних активів в структурі іммобілізованих активів (основних засобів і необоротних активів). Вона збільшилася на 5,4% (з 17,6% до 23%).

На наступному етапі аналізу необхідно вивчити стан нематеріальних активів (склад), їх структуру і динаміку у звітному періоді. Для цього на підставі даних бухгалтерського обліку (зокрема, п'ятого розділу звіту про фінансово-майновий стан підприємства) складаємо наступну аналітичну таблицю 3.1

Таблиця 3.2

Аналіз складу і структури нематеріальних активів ВАТ "Опілля"(в грн..)

Види нематеріальних активів

На початок року

На кінець року

Відхилення

%

%

%

1. Права на винаходи та інші подібні об'єкти промислової та інтелектуальної власності

13000

29,5

16000

3,4

+3000

-6,1

2. Права користування природними ресурсами

6000

36,4

31000

5,3

+15000

+8,9

Продовження таблиці 3.2

3. Програмні продукти

11000

25,0

4500

6,6

-6,5

18,4

4. Права на місце біржі

-

-

-

-

-

-

5. Знаки на товари і інші послуги, гудвіли, ноу-хау

4000

9,1

14000

20,4

+10000

11,3

6. Інші

-

-

3000

4,3

+3000

4,3

Всього нематеріальних активів

44000

100

68500

100

24500

-

Як видно з даних таблиці за звітний період на підприємстві в складі і структурі нематеріальних активів відбулися значні зміни. Вартість нематеріальних активів зросла на 24500 грн. найбільше збільшення відбулося за рахунок прав користування природними ресурсами (15000 грн.) і знаків на товари і інші послуги, гудвіли, ноу-хау (10000 грн.).

Зменшилася вартість програмних продуктів на 6500 грн. В складі нематеріальних активів з'явилися інші нематеріальні активи на суму 3000 грн. Значні зміни вартості окремих видів нематеріальних активів спричинили і зміни їх питомої ваги в загальній структурі. Найбільше зросла питома вага знаків на товари і інші послуги, гудвіли, ноу-хау (11,3%) і пав користування природними ресурсами (8,9).

Зменшилася питома вага програмних продуктів (18,4%) і прав на винаходи та інші подібні об'єкти промислової та інтелектуальної власності (6,1%).

Важливе значення при проведенні аналізу має також вивчення стану і динаміки нематеріальних активів у звітному періоді. Для цього використовуємо показники:

  • коефіцієнт оновлення нематеріальних активів;

  • коефіцієнт вибуття нематеріальних активів;

  • коефіцієнт зносу нематеріальних активів.

Розрахунок коефіцієнтів проводиться за формулами

Коновлення = НМАн / НМА1, де (3.1)

НМАн – вартість нематеріальних активів, що поступили у звітному періоді;

НМА1 – вартість нематеріальних активів на кінець звітного періоду.

Квиюуття = НМАв / НМАо , де (3.2)

НМАв – вартість нематеріальних активів, що вибули у звітному періоді;

НМАо - вартість нематеріальних активів на початок звітного періоду.

Коефіцієнт зносу = З / НМА, де (3.3)

З – сума зносу нематеріальних активів на кінець звітного періоду;

НМА – початкова вартість нематеріальних активів на кінець звітного періоду.

Приведені вище коефіцієнти аналізуються в динаміці. Для аналізу стану і динаміки нематеріальних активів складаємо таблицю 3.3

Таблиця 3.3

Аналіз стану і динаміки нематеріальних активів (ВАТ "Опілля" (в грн..))

Показники, грн..

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

1. Наявність НМА на початок року

41600

44000

+2400

2. Поступило за рік НМА

8000

31000

+23000

3. Вибуло за рік НМА

5600

6500

+900

4. Наявність НМА на кінець року

44000

68500

+24500

5. Сукупність оновлення НМА, %

18,2

45,2

+27

6. Сукупність вибуття НМА, %

13,5

14,8

+1,3

7. Знос НМА на кінець року

16860

24450

+7590

8. Ступінь зносу НМА, %

38,3

35,7

-2,6

З таблиці видно, що на підприємстві високий рівень зносу нематеріальних активів. У звітному році він становив 35,7%. В порівнянні з минулим роком він зменшився не на велику величину на 2,6%. Разом з тим на підприємстві високі темпи оновлення нематеріальних активів – 45,2% і в порівнянні з минулим роком вони зросли на 27%; невисокі темпи вибуття нематеріальних активів 14,8% і вони не значно зросли порівняно з минулим роком.

Така ситуація є позитивною у використанні нематеріальних активів, оскільки на підприємстві хоч і високий ступінь зносу нематеріальних активів, але вони мають швидкі темпи оновлення.

Таким чином, аналіз використання нематеріальних активів є важливим напрямком аналізу господарської діяльності підприємства, оскільки цей вид активів являється засобом праці і від його ефективного використання залежить величина прибутку і відповідно фінансовий стан.

Аудит нематеріальних активів

В умовах ринкових відносин різко зростає практичне значення використання нематеріальних активів. Тому для підприємців, бухгалтерів і аудиторів значний інтерес представляє аналіз основних особливостей їх аудиту.

Особливість нематеріальних активів як об'єкту обліку і контролю та значення їх використання підприємствами накладають свій відбиток на задачі, організацію і методи проведення їх аудиту. Але як форма незалежного контролю і вид підприємницької діяльності аудит має багато загальних положень. Вони не пов'язані з конкретними об'єктами контролю, але їх потрібно враховувати при проведенні аудиту. Саме тому, а також враховуючи обмеженість розкриття питань обліку і аудиту нематеріальних активів зупинимося на них детальніше.


 
 

Цікаве

Загрузка...