WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

У даній дипломній роботі ми провели фінансовий аналіз швейного підприємства ВАТ "Маяк" (м. Львів) по схемі "собівартість – обсяг - прибуток", а також зробили порівняльний аналіз межі безпеки даного підприємства і КП "Гайсинська швейна фабрика "Віта"". Були розраховані коефіцієнти, а саме, коефіцієнт платоспроможності, ліквідності, коефіцієнт по обслуговуванню тощо. Досліджено ведення фінансового аналізу і дана оцінка ефективності використання інвестицій. Як проводиться контроль за інвестиціями ми розглянули на прикладі аудиту інвестицій. У цьому питанні ми дослідили мету, основні завдання, інформаційне забезпечення і методичні прийоми даного виду аудиту. І подали ряд етапів, яких, на нашу думку, слід дотримуватися у процесі проведення аудиту інвестицій.

У роботі запропонована економіко-математична модель інвестиційного процесу, яка дозволяє комплексно оцінити інвестиційний проект. Модель дає можливість, починаючи із самих перших етапів, оцінити стійкість результатів інвестиційного проекту до зміни ключових керуючих змінних. Ми вважаємо, що запропонована модель може стати складовою частиною методичного інструментарію оцінки і управління інвестиційним проектом. Проведення багатоваріантних розрахунків на її основі дозволять виявити основні закономірності розвитку інвестиційного процесу, що повинно сприяти підвищенню його ефективності.

Підсумовуючи все вище сказане можна зробити наступні висновки і пропозиції:

 • дослідженні завдання промислової політики України щодо залучення інвестицій у промислові підприємства;

 • обґрунтовані заходи щодо виходу економіки з кризи і створення рентабельного виробництва;

 • розглянуто методику ведення бухгалтерського обліку інвестиційної діяльності;

 • визначені особливості фінансового аналізу інвестиційних проектів і дана оцінка ефективності використання інвестицій;

 • запропонована економіко-математична модель інвестиційного процесу, яка дозволить комплексно і об'єктивно оцінити інвестиційний проект.

4

ВСТУП

В сучасних умовах господарювання істотно змінюється структура чинників, які впливають на ефективність виробництва. Ринкова модель відносин змушує підприємства та їх колективи використовувати істотно нові форми господарювання, шукати своє місце в структурі суспільного виробництва. Успішне проведення ринкових реформ в Україні не можливе без ефективної інвестиційної політики перетворення економіки. Нові організаційно-правові відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності потребують глибоких теоретичних досліджень і практичних кроків ефективного їх здійснення. Розробкою питань теорії і практики інветиційної діяльності займалися такі вітчизняні вчені-економісти як Герасимчук М.С., Губський Б.В., Пересада А.А., Савєльєв Є.В., Яремчук І.Г. та інші. Вони визначили, що інвестиції відіграють важливу роль в ефективному функціонуванні економіки.

Адже одним із головних завдань, які стоять перед інвестором – є вибір об'єкта інвестування підприємств, фірм, які мають перспективи розвитку і можуть забезпечити найвищу ефективність інвестицій.

Реформування національної системи бухгалтерського обліку є складовою частиною заходів, які спрямовані на розвиток в Україні ринкових відносин Побудова нових економічних відносин неможливо без активізації інвестиційних процесів і поліпшення якості управління ними на рівні підприємств. У зв'язку з цим для кожного індивідуального інвестора особливого значення набуває облік і аналіз інвестицій як сполучна ланка між збиранням і обробкою інформації про реалізацію інвестицій з одного боку, і прийняттям управлінських рішень, що стосуються інвестицій – з іншого.

Внаслідок змін, які відбулися в процесі реформування бухгалтерського обліку в Україні на даний час ще немає достатньої інформаційної бази, що стосувалася б обліку інвестиційної діяльності, а також, слід зазначити, що в економічній літературі недостатньо приділено уваги питанням аналізу і контролю інвестицій на підприємствах.

Отже, метою даної дипломної роботи є: дослідження формування промислової політики та вітчизняного ринку інвестицій; розкриття методичних особливостей обліку інвестиційної діяльності, а також вивчення організації аналізу і контролю інвестиційної діяльності. Поставлену мету можна деталізувати наступними завданнями:

 • визначити роль промислової політики і дослідити її завдання;

 • проаналізувати управління інвестиційними процесами;

 • звернути увагу на розробку інвестиційних проектів, а також дослідити заходи щодо виходу економіки з кризи і створення рентабельного виробництва;

 • розглянути особливості обліку інвестицій, інвестиційного капіталу та результатів інвестиційної діяльності;

 • визначити особливості фінансового аналізу інвестиційних проектів;

 • дати оцінку ефективності використання інвестицій;

 • запропонувати економіко-математичну модель інвестиційного процесу.

Дані питання ми будемо досліджувати на прикладі таких промислових підприємств, як ВАТ "Маяк"(м. Львів) і КП "Гайсинської швейної фабрики "Віта"".

З огляду на вищевказане, можна констатувати актуальність обраної теми дипломної роботи, яка спрямована на створення відповідної методологічної бази залучення інвестицій в промисловість України.

План:

ВСТУП.

Розділ 1. Формування промислової політики та вітчизняного ринку інвестицій
 • .Особливості промислової політики та ринку інвестицій.

  1.2.Управління інвестиційними процесами в сучасних умовах господарювання.

  Розділ 2. Методичні особливості обліку інвестиційної діяльності:

  2.1.Відображення інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку.

  2.2.Особливості обліку інвестиційного капіталу.

  2.3.Облік результатів інвестиційної діяльності.

  Розділ 3. Організація аналізу і контролю інвестиційної діяльності на промислових підприємствах.

  3.1.Фінансовий аналіз інвестиційних проектів.

  3.2.Аналіз інвестиційної діяльності промислових підприємств.

  3.3.Контроль за використанням інвестицій.

  3.4.Економіко-математичне моделювання інвестиційного проекту.

  ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  ДОДАТКИ

  ЗМІСТ

  ВСТУП..........................................................................3

  Розділ 1. Формування промислової політики та вітчизняного ринку інвестицій..............................................................5
 • .Особливості промислової політики та ринку інвестицій........5

  1.2.Управління інвестиційними процесами в сучасних умовах господарювання............................................................18

  Розділ 2. Методичні особливості обліку інвестиційної діяльності....................................................................26

  2.1.Відображення інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку.........................................................................26

  2.2.Особливості обліку інвестиційного капіталу....................39

  2.3.Облік результатів інвестиційної діяльності......................47

  Розділ 3. Організація аналізу і контролю інвестиційної діяльності на промислових підприємствах.........................................54

  3.1.Фінансовий аналіз інвестиційних проектів......................54

  3.2.Аналіз інвестиційної діяльності промислових підприємств..68

  3.3.Контроль за використанням інвестицій...........................82

  3.4.Економіко-математичне моделювання інвестиційного проекту........................................................................89

  ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ..........................................100

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ........................103

  ДОДАТКИ..................................................................107


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...