WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

прибутку обсяг продажу

Співвідношення чистого прибутку після сплати податків і обсягу продажу вказує на вміння керувати підприємством так, щоб за рахунок отриманого доходу не тільки перекрити витрати на товари і операційні витрати (враховуючи амортизацію), але і мати непоганий залишок, щоб компенсувати власникам той ризик, який вони беруть на себе, вкладаючи свій капітал в дане підприємство.

Фактично цей коефіцієнт характеризує ефективність співвідношення витрат на виробництво продукції, і ціни, по якій ця продукція реалізується.

прибуток до виплати відсотків і податків

К чистого = ------------------------------------------------------- (3.20.)

прибутку обсяг продажу

При розрахунку коефіцієнта чистого прибутку в чисельнику часто ставлять величину прибутку до виплати відсотків і податків (ПДВП).

статті витрат

К витрат =---------------------------------------- (3.21.)

чистий доход від реалізації

При фінансовому аналізі операційних витрат різні статті витрат співставляються з чистим доходом від реалізації. Розрахунки робляться для таких статей, наприклад, як адміністративні, витрати на збут та ін. Коефіцієнти по різних статтях витрат порівнюються з показниками інших підприємств.

чистий прибуток _ прямі (змінні )

від реалізації витрати

К частки на покриття = ------------------------------------------------- (3.22.)

постійних витрат чистий доход від реалізації

Даний коефіцієнт може бути розрахований як по окремій групі товарів, так і по всьому промисловому підприємству в цілому. Для розрахунку необхідний детальний аналіз або оцінка постійних чи змінних витрат.

При розрахунку коефіцієнта частки на покриття постійних витрат в прибутку треба мати на увазі, що в різних галузях вона буде різна, тому що різні галузі потребують різних обсягів інвестицій і мають різні залежності витрат виробництва і обсягів продажу.

Цей коефіцієнт дозволяє міркувати про ризики, повязані з діяльністю даного підприємства, тобто, які є в наявності запаси у керівництва підприємства при призначенні ціни на свою продукцію і наскільки воно може контролювати витрати в різних економічних умовах. В цьому випадку особливого значення набуває аналіз беззбитковості підприємства, а також стратегія ціноутворення і її залежність від досягнутих обсягів операцій.

При аналізі фінансового стану підприємства важливо визначити, наскільки ефективно керівництво управляє активами. По Балансу підприємства інвестор може міркувати про характер використання підприємством своїх активів. Для вияснення тенденцій у використанні наявних на підприємстві ресурсів, використовуємо деякі коефіцієнти, які базуються на співвідношенні товарообігу і величини капіталу.

чистий доход від реалізації

К оборотності = --------------------------------------- (3.23.)

активів загальна сума активів

Цей коефіцієнт визначає, яка кількість активів необхідна для забезпечення даного рівня реалізації продукції, тобто яка сума доходу отримується на кожну гривню вкладених активів. Необхідно відзначити, що це дуже приблизний показник, по першопочатковій вартості активи придбані в різний час.

Прибутковість (оцінка керівника).

Норма прибутку чистий прибуток

на = --------------------------------- (3.24.)

активи активи

Аналіз відбувається по балансу шляхом співставлення чистого прибутку і середньої суми активів за звітний період по балансу.

Норма прибутку на прибуток до % і податків (ПДВП )

активи до виплати = ------------------------------------------------ (3.25.)

відсотків і податків середня сума активів

Для того, щоб виключити вплив частки позичкового капіталу, який використовується підприємством, використовуємо більш об'єктивний показник, незалежний від структури фінансового капіталу і від змін податкового законодавства, це - відношення валового прибутку до сплати відсотків і податків до середньої суми активів.

Якщо прийняти до уваги аргумент, що сплата податку на прибуток є невідємною частиною виробничої діяльності, то розрахунок коефіцієнта може бути зроблений на основі чистого прибутку до виплати відсотків з врахуванням виплати податку зі всієї суми, тобто

прибуток після сплати податків, але до виплати відсотків

К= ---------------------------------------------------------------------- (3.26.)

середня сума активів

Отже, використовуючи фінансові коефіцієнти для аналізу діяльності підприємства з точки зору якості її керівництва, ми визначаємо ефективність її операцій, ефективність використання наявного капіталу, прибутковість, яка забезпечується за рахунок використання наявних активів. Всі ці показники разом дають достатньо об'єктивну картину результатів діяльності підприємства, а також допомагають визначити шляхи для його подальшого аналізу.

Ліквідність (оцінка позикодавців).

поточні активи

К покриття = ----------------------------------- (3.27.)

(платоспроможності) поточні зобов'язання

Цей коефіцієнт використовується для оцінки підприємства, по даних Балансу залежить від позичкових засобів. Чим вище цей коефіцієнт, тим краща позиція позикодавця.

готівковий цінні папери, дебіторська

грошовий + що легко + заборго-

капітал реалізуються ваність

К ліквідності = ------------------------------------------------------ (3.28.)

поточні зобовязання

Даний коефіцієнт допомагає оцінити, наскільки можливо буде погасити поточні зобовязання, якщо стан підприємства стане критичним, не беручи до уваги товарно-матеріальні запаси.

Обслуговування боргу.

чистий прибуток до податків і %

К забезпеченості = ----------------------------------------------- (3.29.)

відсотків витрати по оплаті відсотків

Коефіцієнт часто використовується для характеристики підприємства по обслуговуванню боргу. Для розрахунку використовується відношення чистого прибутку до виплати відсотків і податків до суми відсотків боргу, які належать до оплати в даному звітному періоді. Часто позикодавці вимагають включення в договір про надання позики умови, - у скільки разів прибуток повинен покривати суму відсотків, які належать до сплати.

отримання + відсотки

готівки (1 – податкова ставка)

К забезпеченості відсотків

капітальної суми боргу = ------------------------------------------------------------------ (3.30.)

відсотки + погашена частина

(1 - податкова ставка) боргу

Тут проблема полягає в тому, що витрати по виплаті відсотків вираховуються з прибутку, а суми на погашення капітальної суми боргу від податку не звільняються. Беручи до уваги співставлення показників, необхідно перевести суму погашеної капітальної суми боргу до розміру до виплати податків. Це робиться шляхом ділення на одиницю мінус діюча податкова ставка.

Аналіз надходження готівки включає фінансові звіти за декілька років або декілька періодів. Якщо підприємству притаманні значні коливання в надходженні безготівкових засобів, позикодавці з незадоволенням будуть давати кредити або, якщо сума, яка необхідна для обслуговування боргу не покривається кілька разів у виробничому циклі підприємства. Розрахунок фінансово-економічних коефіцієнтів наведений в додатку Ж.

У звязку з тим, що розрахунок коефіцієнтів базується на даних балансу, який сам по собі є "статистичною фотокопією" фінансового стану підприємства на певний момент часу, фінансово-економічна оцінка діяльності підприємства за допомогою системи аналітичних коефіцієнтів повинна доповнюватися економічною оцінкою ефективності інвестицій з врахуванням тимчасового чинника.

Критерієм ефективності інвестицій при виробництві є рівень прибутку. При цьому під прибутком, рентабельністю треба розуміти не тільки приріст капіталу, а такий темп його збільшення, який :

 • повністю компенсує загальні (інфляційні) зміни покупної властивості грошей на протязі того періоду, який розглядається;

 • забезпечить мінімальний гарантований рівень доходності;

 • покриє ризик інвестора, який пов'язаний зі здійсненням інвестиційного проекту.

  Розрізняють два основних підходи у визначені методів аналізу і оцінки ефективності інвестицій :

  • прості (статистичні) методи;

  • методи дисконтування.

  Серед простих методів аналізу і оцінки ефективності вкладення капіталу в інвестиційний проект, розповсюдженими є два : розрахунок простої норми прибутку і розрахунок норми окупності.

  Проста норма прибутку розраховується як співвідношення чистого прибутку за один будь-який проміжок часу до загального обсягу інвестиційних витрат. ЧП


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...