WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

56

РОЗДІЛ 3

Організація аналізу і контролю інвестиційної діяльності на промислових підприємствах

 • Фінансовий аналіз інвестиційних проектів

  В сучасних умовах господарювання інформаційне забезпечення фінансово-господарської діяльності має складну структуру і визначається різними факторами: рівнем управління, цільовим призначенням інформації, складом користувачів та ін. На рівні підприємства основу інформаційного забезпечення фінансової діяльності складає бухгалтерська звітність. Вона повинна містити в собі дані, необхідні для:

 • Прийняття обґрунтованих управлінських рішень в області інвестиційної політики;

 • Оцінки динаміки і перспектив зміни прибутку підприємства;

 • Оцінки наявних у підприємства ресурсів і ефективності їх використання.

  Процес прийняття управлінських рішень впливає на послідовність процедур аналізу фінансового стану. Функціонування підприємства в умовах ринкової економіки не можливе без здійснення фінансового аналізу. Такий аналіз може виконуватися управлінським персоналом даного підприємства, оскільки він базується на загальнодоступній інформації. Фінансовий аналіз являє собою метод оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності [24, c. 53].

  Всі підприємства в тій чи іншій мірі пов'язані з інвестиційною діяльністю. Будь-яке інвестиційне рішення базується на :

  • оцінці власного фінансового стану підприємства і доцільності брати участь в інвестиційній діяльності;

  • оцінці розміру інвестицій і джерел фінансування;

  • оцінці джерел майбутніх надходжень від реалізації проекту.

  Цінність результатів інвестиційних проектів буде залежати, перш за все, від повноти і достовірності інформації, що представлена в бізнес-плані, а також від правильності методів, що використовуються при фінансовому аналізі інвестиційних проектів підприємств.

  У фінансовому аналізі результатів інвестиційного проекту при залученні інвестицій в промислове виробництво аналізується, перш за все, ліквідність, платоспроможність підприємства. Для цього необхідне проведення глибокого фінансового аналізу швейного підприємства ВАТ "Маяк" (м. Львів) за 2001р.

  Базується аналіз на документах звітності, представлених в бізнес-плані і перерахованих по міжнародних стандартах (див. додатки В,Д,Е).

  Критерієм аналізу фінансового стану інвестиційного проекту є система фінансових коефіцієнтів.

  Методика фінансового аналізу складається з двох великих взаємопов'язаних блоків:

 • Аналіз фінансового стану.

 • Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

  Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану є бухгалтерський "Баланс".

  Джерелом даних для аналізу фінансових результатів служить "Звіт про фінансові результати". Можуть бути використані і додаткові джерела інформації.

  Найважливішою складовою частиною фінансової звітності (як квартальної, так і річної) є Баланс ВАТ "Маяк", який характеризує його майновий стан.

  Проведення економічного аналізу по схемі: "собівартість-обсяг-прибуток" (СОП) включає в себе вивчення взаємозв'язку наступних факторів:

 • Ціни товарів.

 • Обсягу виробництва.

 • Змінних витрат на одиницю продукції.

 • Постійних витрат.

 • Комбінації товарів, що йдуть на продаж.

  Поряд з цим є певні обмеження при проведенні такого аналізу, а саме:

 • Витрати можуть бути точно поділені на змінні і постійні.

 • Склад продажу постійний.

 • При проведенні розрахунків по визначенню точки беззбитковості рівень виробництва і обсягу реалізації будуть приблизно рівні.

 • Продуктивність і ефективність праці і обладнання не змінюються у всьому просторі, що розглядається.

 • Вартість грошей, отримана сьогодні, дорівнює вартості, отриманій в будь-який рік в майбутньому.

  Фінансовий аналіз є ключовим в прийнятті багатьох рішень, включаючи вибір випущеної готової продукції, встановлення ціни на продукцію, маркетингову стратегію і використання виробничих потужностей. Аналіз за методом "собівартість-обсяг-прибуток" починається з підрахунку прибутків та збитків.

  Проаналізуємо витрати-обсяг і прибуток по жіночих пальто з шерстяних тканин. Підрахунок прибутків і збитків виглядає:

  Таблиця 3.1.

  Аналіз СОП по пальто жіночих на ВАТ "Маяк"

  Показники

  Кількість

  одиниць,

  тис. шт.

  Всього

  (тис. грн.)

  На

  одиницю,

  грн.

  в %

  Обсяг продажу (V)

  Змінні витрати (ЗВ)

  Маржинальний доход (МД)

  Постійні витрати (ПВ)

  25

  6862

  4678

  2184

  1006

  274,4

  187,1

  87,3

  100

  68,2

  31,8

  Прибуток (П)

  1178

  Маржинальний доход (МД) = Обсяг продажу (V) – Змінні витрати (ЗВ)

  Прибуток (П) = Маржинальний доход (МД) - Постійні витрати (ПВ).

  "МД" – це сума, що залишилася після виключення змінних витрат з доходів від продажу і розпадається на покриття постійних витрат та створює прибуток періоду. Слід звернути увагу на те, що спочатку "МД" використовується для покриття постійних витрат, а все що залишається – йде в прибуток. Припустимо, що продане тільки одне пальто, тоді підрахунок прибутків і збитків виглядає наступним чином:

  Таблиця 3.2.

  Аналіз СОП по пальто жіночих на ВАТ "Маяк"

  Показники

  Кількість

  одиниць,

  шт.

  Всього

  ( грн.)

  На

  одиницю,

  грн.

  в %

  Обсяг продажу (V)

  Змінні витрати (ЗВ)

  Маржинальний доход (МД)

  Постійні витрати (ПВ)

  1

  274,4

  187,1

  87,3

  1006000

  274,4

  187,1

  87,3

  100

  68,2

  31,8

  Прибуток (П)

  -1005912,7

  Кожне продане додаткове пальто буде використане на покриття постійних витрат і зменшення суми збитку. Кількість проданих пальто, при якій будуть покриті всі постійні витрати, є точкою беззбитковості, це точка при якій виручка від реалізації дорівнює проведеним витратам. Якщо підприємство проходить цю точку, воно починає отримувати прибуток.

  В нашому випадку такою критичною точкою буде 11,5 тис. шт. пальто в рік на суму 3163 тис. грн. В цьому випадку підрахунок прибутків і збитків виглядає так:

  Таблиця 3.3.

  Аналіз СОП по пальто жіночих на ВАТ "Маяк"

  Показники

  Кількість

  одиниць,

  тис. шт.

  Всього

  (тис. грн.)

  На

  одиницю,

  грн.

  в %

  Обсяг продажу (V)

  Змінні витрати (ЗВ)

  Маржинальний доход (МД)

  Постійні витрати (ПВ)

  11,5

  3163

  2157

  1006

  1006

  274,4

  187,1

  87,3

  100

  68,2

  31,8

  Прибуток (П)

  0

  Концепція "витрати-обсяг прибуток" (ВОП) має широке застосування в плануванні і прийнятті управлінських рішень.

  Розглянемо це на тому ж прикладі з пальто жіночим шерстяним, а вхідні дані візьмемо з таблиці 3.4.

  Таблиця 3.4.

  Аналіз СОП по пальто жіночих на ВАТ "Маяк"

  Показники

  Кількість

  одиниць,

  тис. шт.

  Всього

  (тис. грн.)

  На

  Одиницю,

  грн.

  в %

  Обсяг продажу (V)

  Змінні витрати (ЗВ)

  Маржинальний доход (МД)

  Постійні витрати (ПВ)

  25

  6862

  4678

  2184

  1006

  274,4

  187,1

  87,3

  100

  68,2

  31,8

  Прибуток (П)

  4123


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...