WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

111

Додаток В

Розрахунки по оцінці інвестиційних проектів на прикладі швейного підприємства ВАТ "Маяк".

Баланс швейного підприємства (1999-2001 р.р.)

(тис. грн.).

Статті балансу

1999р.

2000р.

2001р.

1

2

3

4

Активи:

Грошова готівка

Рахунки до отримання

Матеріально- виробничі запаси

Всього:

Будівлі, обладнання

Незавершене будівництво

Всього:

Всього по активу:

Пасиви:

Банківські позики

Рахунки до оплати

Інші рахунки до оплати

Всього:

Статутний капітал

Нерозподілений прибуток

Всього:

Всього по пасиву:

636

4561

2014

7211

12936

49

12985

20196

316

1726

1195

3237

14828

2131

16959

20196

443

3238

1939

5620

13761

44

13805

19425

244

1431

705

2380

14781

2264

17045

19425

959

6327

2052

9338

12398

42

12440

21778

557

2183

2463

5203

14540

2035

16575

21778

Додаток Д

Джерела і використання грошових засобів на швейному підприємстві

ВАТ "Маяк" (1999-2001 р.р.)

(тис. грн.)

1999р.

2000р.

2001р.

1

2

3

4

Джерела:

Залишок засобів

Прибуток від реалізації (до сплати податків)

Збільшення кредитів

(різниця на початок і кінець періоду)

Зміна кредиторської заборгованості

(різниця на початок і кінець періоду)

Всього джерел:

Використання:

Сплата відсотків за кредит

Збільшення основних засобів

Збільшення запасів ТМЦ

Збільшення дебіторської заборгованості

Сплата податків

Інші витрати

Всього використання:

3684

1765

+1626

+1142

8217

51

+1027

+2203

+1885

1593

1136

7895

4121

1914

+2104

+1639

9778

73

+1284

+2531

+2139

1881

1321

9229

4073

1833

+2095

+1591

9592

75

+1169

+2495

+2104

1790

1299

8932

Джерела - Використання:

322

549

660

Додаток Е

Схема формування прибутку швейного підприємства

ВАТ "Маяк" (1999-2001 р.р.)

(тис. грн.)

п/п

1999р.

2000р.

2001р.

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Валовий обсяг реалізації

Податки

Реалізація ( 1-2)

Собівартість реалізації (змінні витрати)

Валовий прибуток (3-4)

Постійні витрати

Чистий прибуток (5-6)

Інші доходи

Інші збитки

Валовий балансовий прибуток (7+8-9)

Виплати по позиках

Балансовий прибуток (10-11)

Податок на прибуток

Чистий прибуток (12-13)

5985

593

5392

3989

1403

964

439

238

43

634

293

341

54

287

7002

881

6121

4855

1266

1104

162

291

58

395

251

144

36

108

6862

790

6072

4678

1394

1006

388

265

49

604

326

278

92

186

Додаток Ж

Фінансові коефіцієнти на прикладі ВАТ "Маяк" за даними балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів підприємства

Коефіцієнти

Фактичні значення коефіцієнтів швейного підприємства, в (%)

1

2

собівартість реалізованої продукції

Ксобівартості реаліз. прод. = -----------------------------------------------

обсяги продажу

1999 р. – 69,3

2000 р. – 56,8

2001 р. – 66,9

валовий прибуток

Квалового прибутку = -----------------------------------------------

обсяги продажу

1999 р. – 29,2

2000 р. – 36,4

2001 р. – 32,8

чистий прибуток після виплати податків

Кчистого прибутку = ------------------------------------------------------

обсяги продажу

1999 р. – 17,3

2000 р. – 20,9

2001 р. – 21,4

прибуток до виплати відсотків і податків

К'чистого прибутку = -----------------------------------------------------

обсяги продажу

1999 р. – 24,3

2000 р. – 31,6

2001 р. – 33,8

прибуток після виплати податків + % (- податки)

К''чистого прибутку = -----------------------------------------------

обсяги продажу

1999 р. – 14,2

2000 р. – 21,8

2001 р. – 19,5

статті витрат

Квитрат = -----------------------------------------------

чистий доход від реалізації

1999 р. – 5,2

2000 р. – 7,8

2001 р. – 9,3

Продовження додатку Ж

1

2

чистий прибуток прямі (змінні)

від реалізації - витрати

Кчастки на покриття пост. витр. = --------------------------------------------

чистий доход від реалізації

1999 р. – 28,6

2000 р. – 34,2

2001 р. – 39,8

чистий доход від реалізації

Коборотності активів = -----------------------------------------------

загальна сума активів

1999 р. – 1,23

2000 р. – 1,71

2001 р. – 1,56

Обсяги обсяги продажу

продажу на = -----------------------------------------------

1 зайнятого кількість зайнятих

(в грн.)

1999 р. – 362

2000 р. – 536

2001 р. – 497

Прибуток валовий прибутибутибутибуток

на 1 зайнятого = ---------------------------------

(в грн.) чисельність зайнятих

1999 р. – 161

2000 р. – 237

2001 р. – 209

Норма чистий прибуток

прибутку на = ---------------------------------

активи активи

1999р. – 20,6

2000р. – 35,5

2001р. – 31,8

Норма прибутку прибуток до % і податків

на активи до виплати = -----------------------------------

відсотків і податків середня сума активів

1999р. – 51,9

2000р. – 73,2

2001р. – 86,7

прибуток після сплати податків,

але до виплати %

Кнорми приб.на активи після слати подат.=---------------------------------

середня сума активів

1999р. – 31,2

2000р. – 54,6

2001р. – 62,4

Продовження додатку Ж

1

2

поточні активи

Кпокриття (платоспроможності) = ---------------------------------

поточні зобов'язання

1999 р. – 1,26

2000 р. – 1,62

2001 р. – 1,57

чистий прибуток до податків і %

Кзабезпеченності % = -----------------------------------------------

витрати по оплаті %

1999 р. – 10,8

2000 р. – 8,3

2001 р. – 7,9

отримання відсотки

готівки + (1 – подат.ставка)

Кзабезп. % капіт. суми боргу = --------------------------------------------

відсотки погашена

(1 – подат.ставка) + частина боргу

1999р. – 15,3

2000р. – 13,9

2001р. – 14,2

Додаток И

Показники ефективності інвестицій

Назва

Розрахункова формула

1. Чистий дисконтований доход

T

NPV =  (R(t) – C(t)) * (1 + r)-t

t-0

T

NPV =  (R(t) – C* (t)) * (1 + r)-t –

t-0

T

 K(t) * (1 + r)-t,

t-0

де R(t) – надходження за t-й період,

C(t) – витрати за t-й період,

C*(t) – витрати, що не включають капвкладення за t-й період,

K(t) – капвкладення за t-й період,

r – ставка дисконту,

Т – інвестиційний період.

2. Внутрішня норма доходності

T

 (R(t) – C* (t)) * (1 + IRR)-t =

t-0

T

=  K(t) * (1 +IRR)-t ,

t-0

де IRR – внутрішня норма доходності.

3. Індекс доходності

T

 (R(t) – C* (t)) * (1 + r)-t –

t-0

Рі = ------------------------------------- ,

T

 K(t) * (1 + r)-t

t-0

де Рі – індекс доходності.


 
 

Цікаве

Загрузка...