WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i аудит загальновиробничих витрат - Дипломна робота

Облiк аналiз i аудит загальновиробничих витрат - Дипломна робота

Порядок розподілу і включення до собівартості продукції загальновиробничих витрат залежить від їх зв'язку з обсягом виробництва. Пункт 16 П(С)БО 16 визначає, що змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожну одиницю виробництва (інший об'єкт витрат) із використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат, тощо, виходячи з фактичної потужності звітного періоду, а постійні витрати роздаються на кожну одиницю виробництва із використанням бази розподілів (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат і т.д.) при нормальній потужності.

Рис. 2.2.3 Схема формування витрат на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати"

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості Реалізованої продукції (робіт, результату ) у період їх виникнення. Загальна сума розподілених і нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичного розміру.

Змінні загальновиробничі витрати визначаються за фактичними обліковими даними. Якщо підприємство не веде окремого обліку постійних і змінних витрат або за обліковими даними неможливо визначити фактичної суми таких витрат, то для визначення змінних витрат може бути визначена питома вага цих витрат на одиницю продукції. Наприклад: електроенергія при незмінних тарифах буде рости прямо пропорційно росту обсягу виробництва.

У зв'язку з цим суми змінних витрати можуть бути визначені як добуток обсягу виробництва на суму змінних витрат розрахованих на одиницю продукції.

Підприємствам надане право самостійно встановлювати перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, які слід відобразити в документі про облікову політику підприємства.

Нормальна потужність - це очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років дії операційного циклу з врахуванням запланованого обслуговування обсягу виробництва. В цьому випадку слід відмітити, що може бути два варіанти вимірювання нормальної потужності.

Перший варіант - використання вихідних даних виробництва, наприклад, кількість готової продукції, яка повинна бути виготовлена протягом одного або кількох років чи операційної циклу (наприклад на лісокомбінаті - це кількість виробу якого планується виготовити протягом операційного циклу з обліком фактичної потужності лісокомбінату, тобто можливості лісокомбінату виготовити необхідну кількість продукції). Але використання в якості бази для вимірювання нормальної потужності вихідних значень виробництва має місце в тому випадку якщо підприємство виготовляє тільки один вид продукції.

Якщо на підприємстві одночасно виготовляється декілька видів продукції, то застосовується другий варіант вимірювання нормальної потужності, при якому використовується вхідні дані виробничого процесу, наприклад, прямі години праці, машино-години, пряма заробітна плата, прямі витрати матеріалів і ін., які потрібно витратити для виготовлення запланованої кількості продукції. Слід відмітити , що як і в першому та і в другому варіантах при визначені середнього обсягу діяльності до уваги приймаються прогнозовані значення можливих обсягів реалізації протягом декількох слідуючих років (можна використовувати і один рік) або операційний цикл, а потім для визначення нормальної потужності або застосовують ці об'єми, або визначають кількість відповідних вхідних параметрів, котрі необхідно витрати для виготовлення запланованої кількості продукції.

Змінні загальновиробничі виграти розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (години праці заробітна плата, обсяг діяльності, прямі витрати тощо ) виходячи з фактичної потужності звітного періоду. В цьому випадку розподілені загальновиробничі витрати в самому широкому розумінні представляють собою розподілені змінні загальновиробничі витрати на одиницю бази з подальшим відношенням на різні види продукції, яка виготовляється на підприємстві на базу фактичної потужності за звітний період.

Про виборі бази розподілу слід звернути увагу на те . що зміною загальновиробничих витрат і відповідно змінною бази розподілу існує пропорційна або майже пропорційна залежність. Найчастіше в якості фази розподілу загальновиробничих витрат використовують :

ціну прямих матеріалів - якщо загальновиробничих витрат прямо зв'язані з величиною і кількістю матеріалів, з якими проводиться відповідні технологічні операції типовим прикладом в цьому випадку може бути виробництво на якому тільки збір виробів:

прямі витрати на оплату праці - якщо загальновиробничих витрат прямо зв'язані з величиною прямих витрат на оплату праці. Якщо наприклад, у виробництві для виготовлення певної продукції використовують складну техніку для управління якою наймають високооплачуваних кваліфікованих працівників, і одночасно для виробництва іншої продукції використовують працівників з більш низької кваліфікації, тоді використання витрат на оплату праці як бази розподілу приведе до того що велика частина загальновиробничих витрат припадає на виробництво ,для виготовлення якого використовують складну техніку:

години праці - якщо немає різниці між величиною заробітної плати і вона майже для всіх однакова;

машино-години - якщо у виробництві використовують значні капіталовкладення і загальновиробничі витрати у більшій мірі зв'язані з використанням обладнання і техніки. Наприклад, значна ціна електроенергії для обладнання або ціна обслуговування обладнання і ін.

Схематично розподіл заігальновиробничих витрат покажемо на рис.2.2.4.

Рис.2.2.4. Розподіл загальновиробничих витрат

Приклад розрахунку загальновиробничих витрат наведений в додатку 1 до П(С)БО 16 "Витрати"(див. Табл. 2.2.1).

Таблиця 2.2.1

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат

№ п/п

Показники

Усього

На одиницю бази розподілу (1 машино-годин)

Включення загальновиробничих витрат

Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)

1

База розподілу за нормальною потужністю, машино-годин

10000

Х

Х

Х

2

Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю, грн. З них:

70000

Змінні: (ряд.2гр.3 : ряд.1гр.3 = ряд.2гр.4)

50000

5

Х

Х

3

Постійні: (ряд.3гр.3: ряд.1.гр.3 = ряд.2гр.4

20000

2

Х

Х

4

База розподілу за фактичною потужністю. машино-години: 1-й звітний період

8000

Х

Х

Х

5

2-й звітний період

10500

Х

Х

Х

6

Фактичні загальновиробничі витрати, грн: 1-й звітний період

60000

Х

Х

Х

7

З них:

Змінні (ряд.2гр.4 х ряд.4гр.3)

40000

Х

40000

Х

8

Постійні – усього

(ряд.6гр.3. – ряд.7 гр.3)

20000

Х

Х

Х

9

Постійні розподілені

(ряд.4.гр.3 х ряд.3.гр.4)

16000

Х

16000

Х

10

Постійні нерозподілені

(ряд.8.гр.3 х ряд.5.гр.3)

4000

Х

Х

4000

11

2-й звітний період

72500

12

З них змінні: (ряд.2гр.4 х ряд.5гр.3)

52500

Х

Х

Х

13

Постійні – усього (ряд.11гр.3 – ряд.12гр.3

20000

Х

Х

Х

14

Постійні розподілені (ряд.5гр.3 х ряд.3.гр.4

20000

Х

20000

Х

15

Постійні нерозподілені (ряд.13.гр.3 – ряд.14.гр.3)

0

Х

Х

0209


 
 

Цікаве

Загрузка...