WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i аудит загальновиробничих витрат - Дипломна робота

Облiк аналiз i аудит загальновиробничих витрат - Дипломна робота

Включаються до складу валових витрат витрати платника податку на проведення передпродажних і рекламних заходів стосовно товарів (робіт, послуг), що продаються (надаються) такими платниками податку.

Витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків-включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, але не більше двох відсотків від оподаткованого прибутку платника податку за попередній звітний (податковий) квартал.

Як бачимо. Закон вимагає, щоб метою заходів, що проводяться, була реклама продукції, товарів (робіт, послуг) підприємства.

Такої ж точки зору дотримується і ДПАУ у своєму роз'ясненні від 07.03.2000 р. №1159/6/15-1116 "Включення витрат на організацію і проведення прийомів до валових витрат виробництва (обігу)".

Що таке реклама, визначає Закон України "Про рекламу" від 03.07.96 р. №270/96-ВР. Реклама - це спеціальна інформація про осіб або продукцію, що поширюється у будь-якій формі та у будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого отримання прибутку.

На жаль. Закон про прибуток нічого не говорить про склад затрат, які можна включати до складу витрат на проведення прийомів або презентації. Тобто будь-які втрати, що не заборонені законом. -дозволені. Але для включення цих витрат до складу валових витрат підприємства необхідно підтвердити їх зв'язок з господарською діяльністю підприємства. Тому при формуванні програми прийому або презентації можна тільки максимально пов'язати всі заходи, що проводяться. з рекламною діяльністю підприємства.

За затратами, що включаються до складу валових витрат, підприємство має право на податковий кредит з ПДВ (підпункт 7.4 1.Закону України "Про податок на додану вартість" від 0304.97р. 168/97-ВР).

Накопичуються загальновиробничі витрати в розмірі статей витрат, перелік яких виключається підприємством самостійно На нашу думку, у фінансовому обліку ці витратити можна відображати за статтями. які вказані в П(С)БО 16 "Витрати". В управлінському обліку вказані статті доцільно деталізувати

Загальна методика побудови обліку загальновиробничих витрат за елементами аналогічне методиці побудови витрат виробничої діяльності.

Відповідно до законодавства підприємство має право обирати один між З способами обліку витрат діяльності:

  • з використанням 8-го класу рахунків "Витрати за елементами";

  • з використанням 9-го класу рахунків "Витрати діяльності";

  • з одночасним використанням 8-го і 9-го класу рахунків.

Облік витрат тільки по рахунках класу 8 можуть вести суб'єкти малого підприємництва, а також організації. діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності. У них підприємств інформація про витрати . формуватиметься в розрізі економічних елементів. Витрати списуються безпосередньо з кредиту рахунків класу 8 в дебет рахунку 23 "Виробництво" в частині прямих і загальновиробничих витрат, а всі інші витрати відносяться на рахунок 79 "Фінансові результати". Усі витрати, пов'язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю, витрати при надзвичайних операціях в цьому випадку враховуються на рахунку 85 "Інші витрати".

Необхідно відзначити, що не інструкції про застосування Плану рахунків не дане визначення "суб'єкт мають підприємництва". Якщо користуватися старими критеріями віднесення підприємств до "малих" за чисельністю працівників, то для багатьох Малих підприємств, які проводять різнопланову діяльність, такий облік витрат не за їх видами, а тільки за елементами обмежить можливість отримання важливої інформації для економічного аналізу, планування діяльності. Тому вести облік витрат тільки на рахунках можна рекомендувати тільки підприємствам з невеликою кількістю господарських операцій і при відсутності кількох напрямків діяльності.

Усі інші підприємства використовують рахунки класу 9. їх використання дозволяє здійснювати докладніший облік витрат. Такі підприємства можуть нести облік витрат тільки на рахунках 9 класу або за бажанням можуть використовувати одночасно з цим і рахунки класу 8 для узагальнення інформації про витрати за елементами.

Схема обліку витрат із застосуванням рахунків 8 і 9 класів представлено на рисунку 2.1.1.

Рис.2.1.1 Схема обліку витрат і застосуванням рахунків 8 і 9 класу

Загальна схема обліку витрат без застосування рахунків класу 8 є значно простішою, а щодо інформації про витрати в розрізі економічних елементів, то її можна одержати в позасистемному порядку із облікових регістрів (журнал 5,5А). Тому на наш погляд використання рахунків класу 8 є недоцільним, так як робить цей облік трудомістким і незручним.

2.2 Облік і розподіл загальновиробничих витрат

Облік загальновиробничих витрат на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва, також витрати на утримання та експлуатацію машин та устаткування ведеться на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати ".Цей рахунок не застосовується підприємствах торгівлі. Рахунок 91- активний, витратний, збірно-розподільчий, призначений для обліку господарських процесів.

Загальна схема організації обліку загальновиробничих витрат представлена на рисунку 2.2.1.

Облік загальновиробничих витрат здійснюється на основі зведених документів про витрати, в яких накопичуються дані із первинних документів по обліку витрачання виробничих запасів, нарахування заробітної плати, про рух основних засобів і інших необоротних активів, накладних, актів про виконані роботи і послуги, авансових звітів і інші. До зведених документів по обліку витрат відносяться: відомість розподілу матеріалів (розробна таблиця1), відомість розподілу заробітної плати (розробна таблиця6), відомість нарахування амортизації основних засобів (розробна таблиця 6), відомість нарахування амортизації інших необоротних активів, листки-розшифровки по обліку грошових витрат.

Рис.2.2.1. Загальна схема організації обліку загальновиробничизх витрат

Аналітичний облік витрат ведеться за місцем виникнення і статтями витрат. Місцями виникнення загальновиробничих витрат є виробничі підрозділи (цехи, дільниці). Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством Фінансів України від 29.12.2000 р. не передбачено облікові регістри для аналітичного обліку витрат в розрізі виробничих підрозділів. В журналі 5 і 5А передбачено відображення витрат в цілому по підприємству. Тому нами пропонується для обліку витрат по цехах і інших виробничих підрозділах використовувати відомість 12 "Затрати цехів", змінивши її нумерацію у відповідності до номера журналу (наприклад, відомість 5,2). яка мала місце при "Старій" журнально-ордерній формі обліку. На основі даних цих відомостей інформації про загальновиробничі витрати буде зазначуватись в журналі 5 або 5А.

Схема документообороту по обліку загальновиробничих витрат представлено на рисунку 2.2.2

Рис. 2.2.2. Схема документообороту по обліку загальновиробничнх витрат.

Облік загальновиробничих витрат без використання рахунків 8 класу відображається в бухгалтерському обліку такими записами:

Нарахований знос основних засобів та нематеріальних активів загально виробничого призначення

Дт 91 Кт 1З

Списані виробничі запаси на ви грати по обслуговуванню виробництва

Дт 91 Кт 20

Передані в експлуатацію МШП загальновиробничого призначення

Дт91 Кт 22

Оплачені готівкою загальновиробничі витрати

Дт91 КтЗО

Оплачено загальновиробничі витрати з рахунку в банку

Дт91 КтЗІ

Списана на загальновиробничі витрати сума раніше пред'явленої претензії, не підлягає задоволенню

Дт91 Кт37

Списано на загальновиробничі витрати звітного періоду відповідна частина витрат майбутнього періоду

Дт91 Кт39

Проведені відрахування на забезпечення виплат відпусток

Дт91 Кт47

Акцептовано рахунки постачальників за послуги по обслуговуванню цехів основного та допоміжного о виробництва

Дт91 КтбЗ

Нарахована заробітна плата персоналу цеха та проведені відрахування на

соціальні заходи

Дт91 Ктбб

Дт91 Кт65

Облік загальновиробничих витрат з використанням рахунків класу 8 представимо на схемі формування витрат по рахунку 91 (див. рис. 2 2.3)


 
 

Цікаве

Загрузка...