WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i аудит загальновиробничих витрат - Дипломна робота

Облiк аналiз i аудит загальновиробничих витрат - Дипломна робота

Поділ витрат на змінні і постійні має важливе значення як для правильного списання і розподілу цих витрат між окремими видами об'єктів обліку витрат, так і для контролю за накладними витратами. При цьому потрібно враховувати поведінку кожної статті накладних витрат. Остання може вести себе одним із таких способів:

 • Може представляти собою статтю перемінних витрат і змінюватися в прямій пропорційній залежності від об'єкту ділових операцій.

 • Стаття може бути незмінною по своїй величині при любій зміні об'єму виробництва. Це не означає, що витрати по цій статті не можна скоротити. Контроль і аналіз витрат дає можливість визначити резерви їх зниження і прийняти відповідні управлінські рішення.

 • Стаття може бути напівзмінною або напівпостійною.

  Поведінку витрат в залежності від зміни об'єму виробництва представлено на Рис. 1.2.2.

  Рис. 1.2.2. Поведінка статей накладних витрат.

  Х0 - початковий стан виробництва;

  X1 - об'єм виробництва після проведення певних ділових операцій;

  Z0, Z1 – величина накладних витрат при відповідних об'ємах виробництва (Х0 і X1).

  Поведінку окремих статей накладних витрат потрібно в першу чергу враховувати при плануванні цих витрат. В зв'язку із різною поведінкою статей накладних витрат ці витрати складніше контролювати ніж всі інші витрати. Труднощі контролю за цими витратами на думку В. Палія і Р. Вендера Віла полягають ще в тому, що не всі накладні витрати, які відносяться до виробництва чи збуту здійснюються одночасно з процесами виробництва і збуту. Деякі накладні витрати припадають на період більш ранній, ніж трапляються зміни у виробництві чи збуті. Інші накладні витрати припадають не суттєво більш пізній час після того як зміни у виробництві чи збуті вже пройшли [51, С. 118 ]. Якщо зробити порівняння адміністративних і загальновиробничих витрат, то адміністративні витрати, тобто загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування й управління підприємством.

  До складу адміністративних витрат відносяться:

  • загальні корпоративні витрати, тобто організаційні витрати,

  • витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати;

  • витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

  • витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних оборотних активів загальногосподарського використання, а саме операційну оренду, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона;

  • винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна);

  • витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс);

  • амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

  • витрати на врегулювання строків у судових органах;

  • податки, збори усі інші передбачені законодавством обов'язкові платежі, крім цих податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції робіт, послуг);

  • плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги;

  • інші витрати загальногосподарського призначення [37,С. 195].

  Вивчення змісту адміністративних витрат дає можливість, зробити висновок що їх склад в порівнянні із складом загальногосподарських витрат помінявся. Ці зміни полягають в тому, що статті адміністративних витрат є більш укрупненими і в дечому змінився їх економічний зміст. Порівняння складу адміністративних і загальногосподарських витрат можна зробити на підставі таблиці 1.2.1.

  Таким чином, до складу адміністративних витрат не включені загальногосподарські витрати:

  • поточні витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів;

  • природоохоронного призначення;

  • витрати пов'язані з підготовкою і перепідготовкою кадрів;

  • виграти пов'язані з набором робочої сили;

  • витрати, на перевезення працівників до місця роботи і назад у районах, що не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування;

  • додаткові витрати, пов'язані з виконанням робіт вахтовим методом;

  • витрати на сплату процентів за фінансовими кредитами;

  • оплата концесійних платежів за використання природних копалин.

  Вартість безкоштовно наданих працівникам окремих галузей народного господарства, комунальних послуг.

  Новими статтями в складі адміністративних витрат є такі статті:

  загальні корпоративні витрати;

  витрати на врегулювання спорів у судових органах.

  Отже, помінялася не тільки назва, а й їх економічних зміст. Це, на мою думку, пов'язано в першу чергу з тим, що адміністративні витрати даються в собівартість продукції, а відносяться до витрат звітного періоду.

  Таблиця 1.2.1

  Порівняльна характеристика складу адміністративних і загальногосподарських витрат

  Статті

  Склад адміністративних витрат у відповідності з П (С) БО 16 "Витрати"

  Склад загально-господарських витрат у відповідності з Типовим положенням з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг) у промисловості від 26.04.96р.

  1

  2

  3

  Загальні корпораційні витрати

  +

  Витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу

  +

  +

  Витрати на утримання основних засобів інших нематеріальних оборотних активів загальногосподарського використання

  +

  +

  Винагороди за професійні послуги

  +

  +

  Витрати на зв'язок

  +

  +

  Витрати на врегулювання спорів у судових органах

  +

  Амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання

  +

  +

  Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків

  +

  +

  Поточні витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення

  +

  Податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі, крім тих податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)

  +

  +

  Витрати, пов'язані з підготовкою і перепідготовкою кадрів

  +

  Витрати пов'язані з набором робочої сили

  +

  Витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад у напрямках, що не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування

  +

  Додаткові витрати, пов'язані з виконанням робіт вахтовим методом

  +

  Витрати на сплату процентів за фінансовими кредитами

  +

  Сплата концесійних платежів за використання природних копалин

  +

  Вартість безкоштовно наданих працівникам окремих галузей народного господарства комунальних послуг

  +

  1.3. Роль обліку, аналізу, і аудиту в системі управління витратами підприємства

  Втрати на виробництво завжди знаходяться в центрі уваги працівників управління промислових підприємств, що пояснюється кількома причинами, серед яких можна виділити основні:

  • необхідність раціонального використання обмежених ресурсів;

  • забезпечення зростання прибутків за рахунок економії ресурсів;

  • отримання синтетичного показника, який характеризує ефективність використання всіх видів ресурсів (собівартість продукції);

  • планування ресурсні на одиницю продукції та аналіз;

  • фактичних витрат з метою виявлення відхилень і причин;

  • співставлення доходів і витрат для визначення маржинального доходу;

  • прийняття рішень щодо удосконалення конструкції, технології існуючих виробів і визначення ефективності заходів;

  • вирішення питань розширення асортименту продукції, використання потужностей підприємства, освоєння нових видів продукції.

  У названих випадках інформація потрібна для прийняття управлінських рішень, які ґрунтуються на економічній доцільності і тих, чи інших альтернатив.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...