WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i аудит загальновиробничих витрат - Дипломна робота

Облiк аналiз i аудит загальновиробничих витрат - Дипломна робота

Аналіз загальновиробничих витрат по ТзОВ "Вигодський лісокомбінат" за 2001 р. показав, що найбільшу питому вагу у складі загальновиробничих витрат займають витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення і інше утримання виробничих приміщень, тобто більше 50% від загальної суми витрат загальновиробничого призначення.

Аудит загальновиробничнх витрат починається із побудови методичної моделі аудиту, і проводиться згідно з типовою програмою аудиту загальновнробничих витрат.

Зроблені висновки і пропозиції ще раз доказують, що об'єкт дослідження є складним і потребує постійного вивчення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Абрютина М.С. Экономический учет и анализ деятельности предприятий // Вопросы статистики. - 2000. - № 11.- С. 15-23.

 • Амортизація основних засобів // Все про бухгалтерський облік .- №52.-2000.-С. 19-2.2 .

 • Аудит: Практическое пособие Под ред. А. Кузьминского. - К.: "Учетинформ", 1996. -283с.

 • Аудит: Учебник для вузов В 11. Подольський, Г.Б. Поляк, А.А. Савин, Л.Б. Сотникова. Под ред. проф. НИ Подольського.- М.: Аудит. ЮНИТИ, 1997.-432с.

 • Белинская Е.И. Учет пивоваренного производства.-М.: Пищевая промышленность, 1973.-1 19с.

 • Бутинець Т.А. та інші. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. -Житомир: ЖІТІ, 2000. -672 с.

 • Бутинець Ф. Чижевська Л Герасимчук Н. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності "облік І аудит".-Житомир: ЖІТІ. 2000.-448с.

 • Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалїерського обліку: Підручник. - Житомир: ЖІТІ, 2000. -640с.

 • Бухгалтерський облік за національними стандартами. Практичний посібник. 2-ге видання доповнене І перероблене / Укладачі Я.Д. Крупка, З.В. Задорожній та інші. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 288 с.

 • Бухгалтерський облік і відображення у фінансовій звітності витрат відповідно до Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" II Галицькі контракти". - 2000 .- №1 І - С.20-37.

 • Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / за ред. С.Ф. Голова - Дніпропетровськ. ТОВ "Баланс - клуб", 2000.- 768с.

 • Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей - 5-те видання., доповнене й перероблене. - К.: А.С.К., 2000. - 784 с.

 • Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. 3-те видання, перероблене І доповнене, - Житомир: ЖІТУ, 2001 - 672 с.

 • Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2000. - 806 с.13.

 • Воротняк О.С. Фінансовий облік та аналіз в системі управління підприємством // Вісник Житомирського інженерно-технологічного Інституту: - 1999. - №9. - С. 236-240.

 • Економічний аналіз для промислових підприємств / Під ред. С.І. Шкарабана, М.І. Сопачова. Тернопіль: ТАНГ, 1999.-405 с.

 • Журавель Г.П. Крупка Л.Д. Палюх М.С. та ін. Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки.-Тернопіль: Економічна думка, 1999.-449с.

 • 3авгородній В. П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку - К.: Видавництво "Бліц-Інформ", 1995.-132 с.

 • 3авгородній В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. К.: Издательство "ВАКЛЕР", 1997 .-976 с.

 • Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. від 16.07.1 999 р. № 996 - XIV.

 • Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", від 22.05.97 р. 283/97-ВР

 • Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств І організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.

 • Карпова Т.Ф. Управленческий учет. Москва: Инфра - М.- 1997 .892с.

 • Максимова О. Постійні І зміні затрати // Баланс. - 1999. - №18. -С. 54 55.

 • Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України "Про затвердження норм копі І їм па представницькі цілі, рекламу та виплату компенсації за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок та порядок їх використання" від 12 листопада 1993 року. №88.

 • Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування). Навчально-методичний посібник Тернопіль: Карт-Бланш, 2000 - 288с.

 • Облік адміністративних витрат. Бізнес (Бухгалтерія). - 2000. - № 47. С.114- 119.

 • Облік витрат на виробництво продукції: національні стандарти // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - №25. - С. 19 - 26.

 • Облік загальновиробничих витрат II Бізнес (Бухгалтерія). - 2000. - №47. - С.110-114.

 • Облік та оформлення представницьких витрат комерційного підприємства // Все про бухгалтерський облік - 2000 р .-№119. - С.4-7

 • Организация бухгалтерского учета в 2001 году // Бухгалтерская практика. - 2001.-№1.-С.44-51.

 • Організаційно-методологічні аспекти аудиту витрат і виконаних робіт підрядних будівельних організацій / Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - №11. - С.63-69.

 • Організаційно-методологічні аспекти аудиту витрат і виконаних робіт підрядних будівельних організацій // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - №12. - С.38-49.

 • Основні засади організації бухгалтерського обліку на підприємстві у 2000 році // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - №7. - С. 15-23.

 • Особливості обліку витрат па виробничих підприємствах II Все про бухгалтерський облік. - 2000. - №28. - С.7-10.

 • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств І організацій, затв. наказом Мінфіну України від 30.11.99р №291 .- Навчально-практичний посібник "Курсом реформ - облік 2000" -Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-клуб", 2000, 336с.

 • Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99. р. №318.

 • Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87.

 • Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р.№92.

 • Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99р.№242.

 • Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99. р.№246.

 • Пушкар М.С. Контролінг: Монографія. -Тернопіль, 1997 .-146с.

 • Пушкар М.С. Тенденції та закономірності ринку бухгалтерського обліку в Україні. Монографія. Тернопіль: Економічна думка, 1999 .-422с.

 • Пушкар М.С. Управлінський облік -Тернопіль: Поліграф. 1995. -164с.

 • Регістри бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. -№1.-С. 34-44.

 • Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд. пере раб. и доп. - Минск: 000 "Новое знание", 1999. - 688 с.

 • Сахацкая 3. Отражение в учете расходов на производство // Бухгалтерия -Бизнес - 2000 - №2 - С. 14-28.

 • Типові положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг) у промисловості від 26.04.96. р.

 • Ткаченко Н. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України -Київ: "А.С.К.", 2000.-771с.

 • Учет общепроизводственных расходов в соответствии с Положением (стандартом) бухгалтерського учета 16 "Расходы". // Бізнес- Бухгалтерия №20,-2000 г. С. 41-43.

 • Управленческий учет / под ред. В.Палия и Р.Бендер Вила.- М.: ИНФРА-М, 1997.-480 с.

 • Формування витрат згідно з Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку 16 // Баланс. - 2000- №10- С.32-38.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...