WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i аудит загальновиробничих витрат - Дипломна робота

Облiк аналiз i аудит загальновиробничих витрат - Дипломна робота

Як показують дані таблиці 3.1.2 найбільша питома вага у складі загальновиробничих витрат, це витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідвід і інше утримання загальновиробничого призначення. Друге, місце в складі загальновиробничих витрат займають витрати на утримання, експлуатацію і ремонт основних засобів загального призначення. Найменшу частку у загальновиробничих витратах займають витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього середовища. В другому і третьому кварталах статі витрат є більш постійні і коливаються в межах одиниці процента від суми витрат. А в першому і четвертому кварталах, ми бачимо, значні коливання статей витрат, це пов'язано з впливом багатьох факторів.

Так, загальна сума амортизації залежить від кількості машин і устаткування, їх структури, ціни і норми амортизації. Ціна устаткування може змінюватися за рахунок придбання більш дорогих транспортних засобів і їх переоцінки у зв'язку з інфляцією. Норма амортизації змінюється досить рідко, і тільки по рішенню керівника. Середня норма амортизації може змінюватися із за структурних змін в складі фондів. Частка амортизації на одиницю продукції залежить ще і від об'єму виробництва продукції. Чим більше продукції випущено на даних виробничих потужностях, тим менша амортизація і інших постійних витрат припадає на одиницю продукції.

На величину експлуатаційних витрат припадає кількість експлуатаційних об'єктів, час їх роботи і витрати на одну машино-годину роботи.

Витрати на капітальний, поточний і профілактичний ремонт можуть змінитися і за обсягом ремонту робіт, їх складності, степеня зношення основних фондів, вартості запасних частин і ремонтних матеріалів економічного їх використання.

На суму витрат на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання загальновиробничих приміщень впливає вартість комунальних послуг, які з прогнозувати на цілий рік неможливо. Також впливають обов'язковим використання електроенергії, води і інше.

Аналіз загальновиробничих витрат по Тзов "Вигодський лісокомбінат" за 2001 р. показав, що найбільшу питому вагу у складі загальновиробничих витрат займають витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення і інше утримання виробничих приміщень, тобто більше 50% від загальної суми витрат загальновиробничого призначення. Дані проведеного аналізу свідчать про те, що сума загальновиробничих витрат зросла у другому, третьому кварталах це пов'язано із збільшенням обсягом виробництва у даний період, а в першому. четвертому кварталах сума загальновиробничих витрат менша в порівнянні з другим і третім кварталом на 88,5 тис. грн.

3.2 Аудит загальновиробничих витрат

Одна із перевірок ведення обліку загальновиробничих витрат і правильності розподілу цих витрат є аудит.

Аудит загальновиробничих витрат починається з побудови методичної моделі аудиту (мал 3.2.1.). яке передбачає наявність об'єктів у складі порядку формування загальновиробничих витрат.

розподіл загальновиробничих витрат на постійні загальновиробничі і змінні загальновиробничі витрати, відповідно що класифікаційних ознак П(С)БО 16 "Витрати". При проведенні аудиту загальновиробничих витрат підприємства крім законодавчих і нормативне правових актів щодо законності господарської діяльності, формалізація обліку та регламентування складу витрат на виробництві, також користуються організаційною документацією, попередніми матеріалами державного і внутрішнього контролю, первинними і зведеними обліковими документами, реєстрами бухгалтерського обліку та фінансовою і статистичною звітністю.

Для проведення аудиту загальновиробничих витрат можна використати такі методичні прийоми аудиту як:

  • Обстеження, хронометраж і вибіркові спостереження;

  • Службове розслідування;

  • Комплексні і тематичні перевірки;

  • Прийом порівняльного і фактичного аналізу;

  • Інформаційне моделювання;

  • Дослідження документів.

Процес аудиту загальновиробничих витрат можна поділити на такі блоки:

1. Перевірка первинних документів (за елементами формування витрат)

2. База нормування

3. Зіставлення зведених документів (за елементами формування витрат)

4. Розрахунок розподілу витрат за об'єктами обліку та калькулювання

5. Аудит реєстрів бухгалтерського обліку.

Блок 1.Перевірки первинних документів (за елементами сформування витрат)

Матеріальні витрати: накладні на внутрішнє переміщення виробничих запасів, акти списання матеріальних запасів на внутрішньовиробничі потреби, розрахунки витрат на електроенергію для освітлення будівель загальновиробничого призначення, розрахунок зношення МШП виробничого інвентарю, тимчасових не титульних споруд, захисних пристосувань, спецодягу та інше.

Амортизація основних фондів та нематеріальних активів: розрахунок амортизаційних відрахувань основних фондів загальновиробничого призначення, і т. ін.

Витрати на оплату праці : табель робочого часу (Ф № Т-14), наряд на відрядні роботи (Ф № Т-41),

Витрати на соціальні заходи : розрахунки внесків на обов'язкове соціальне страхування, соціальне страхування на випадок безробіття та збору до Державного пенсійного фонду. Інші витрати: рахунки фактури, накладні, акти на приймання виконаних робіт (послуг), авансові звіти.

Малюнок 3.2.1. Структура методичної моделі аудиту загальновиробничих витрат

Блок 2. База користування.

Первинно-кошторисна документація, внутрішні кошториси загальновиробничих витрат, норми загальновиробничих витрат за статтями їх формування, ставки розподілу загальновиробничих витрат,

Блок 3. Зіставлення зведених документів (за елементами формування витрат).

Матеріальні витрати: відомість заправки автомобілів. матеріальний звіти (Ф № - 19. № - 19А). зведені розрахунки витрат на електроенергію для освітлення будівель загально виробничого призначення та ін.

Витрати на соціальні заходи і зведені розрахунки внесків на обов'язкове соціальне страхування, соціальне страхування на випадок безробіття, та збору до Державного пенсійного фонду від нарахованих витрат з фонду оплати праці.

Інші витрати ; акти виконаних робіт, авансові звіти, бухгалтерські довідки.

Витрати на оплату праці і відомості нарахування основної та додаткової заробітної плати управлінського та лінійного персоналу, працівників виробничих лабораторій, додаткової заробітної плати робітників основного виробничого персоналу та інше.

Амортизація основних фондів на нематеріальних активів : відомості врахування амортизаційних відрахувань основних фондів та нематеріальних активів.

Блок 4. Розрахунок розподілу загальновиробннчнх витрат за об'єктами обліку та калькулювання.

Блок 5. Аудит реєстрів бухгалтерського обліку і звітності щодо загальновиробничих витрат підприємства визначається в логічній послідовності зіставлення підсумкових даних первинних і зведених облікових документів з реєстрами бухгалтерського обліку і показниками звітності (звіт про фінансові результати) та регістрів (звіт про фінансові результати) та регістрів бухгалтерського обліку між собою за кореспонденцію рахунків (таблиця 3.2.1)

Таблиця 3.2.1

Типова програма аудиту загальновиробничих витрат підприємства

Процедури перевірки

Термін проведення

Обсяг перевірки

1. Оцінка системи внутрішнього контролю (акуратність ведення бухгалтерських документів щодо обліку витрат, забезпечення працівників бухгалтерії нормативними документами, щодо складу витрат на виробництво, компетентність працівників бухгалтерії)

Проміжний аудит

Вибірка

;

Процедури аудиту загальновиробничих витра

2. Отримання аудиторських свідчень (тестування господарських операцій): перевірка доцільності та відповідності нормативним вимогам порядку формування витрат; перевірка порядку та правильності розподілу загальновиробничих витрат, визначення обсягу вибірки перевірки

Проміжний аудит

Суцільна Вибірка

3. Визначення достовірності обліку та звітності щодо загальновиробничих втрат через відповідність показників первинних документів, зведених бухгалтерських документів, регістрів обліку та звітності. Визначення обсягу вибірки перевірки

Проміжний аудит

Суцільна Вибірка;

4. Документальне узагальнення результатів Аудиторської перевірки

Заключний аудит

Суцільна

5. Розробка пропозицій щодо усунення та попередження виявлених під час аудиторської перевірки недоліків та порушень

Заключний аудит

Вибірка


 
 

Цікаве

Загрузка...