WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i аудит загальновиробничих витрат - Дипломна робота

Облiк аналiз i аудит загальновиробничих витрат - Дипломна робота

Відновлення інформації

Перезапис інформації для архівного управління

Перезапис інформації в інші АРМБ і інформаційну систему АСУ.

Збереження бази даних

Контроль по наявності інформації

Для здійснення розрахунків по АРМБ по обліку витрат на виробництві необхідна інформація, яка поступає з інших АРМБ і інформаційні системи АСУ Для цього в АРМБ по обліку витрат на виробництво необхідно передбачити функції "контроль про наявність інформації", які дозволяє здійснити аналіз поступаючи інформації і представити бухгалтеру зведення про браковану інформацію і про помилки, що є в інформації. Інформація представляється у вигляді повідомлень на екран. Програмним шляхом контролюється кількість записів, переданих з інших АРМ. значущість показників, допустимість кореспонденції рахунків.

Технологічний процес рішення задач на АРМБ по обліку витрат на виробництво здійснюється такою послідовністю.

На АРМБ по обліку витрат на виробництво 1 категорії здійснюються наступні роботи:

 • Введення, контроль і друк початкових даних на місцях їх виникнення;

 • Формування нормативно-довідкових даних на АРМБ по обліку витрат на виробництво;

 • Розрахунок нормативної собівартості готової продукції, нормативної собівартості бракованої продукції.

 • Формування даних інших АРМБ, інформаційної системи і про фактичну витрату матеріальних цінностей, заробітної плати і інших прямих витрат;

 • Угрупування витрат по статтях, по місцях їх виникнення;

 • Розподіл витрат по об'єктах обліку;

 • Визначення витрат, по місцях виникнення витрат.

На АРМБ по обліку витрат на виробництво II категорії виконуються наступні роботи:

 • Розподіл витрат по об'єктах обліку загалом по підприємству;

 • Закриття рахунків;

 • Формування регістрів аналітичного обліку по рахунках;

 • Калькулювання собівартості продукції;

 • Розрахунок фактичної собівартості готової продукції, робіт і послуг; АРМБ по обліку витрат на виробництво III категорії вирішує наступні задачі:

 • Аналіз відхилень фактичних втрат від поточних норм, правильність віднесення витрат на відповідні вироби, замовлення, види послуг і т.д.

 • виявлення причин і винуватців відхилень;

 • Складання звітності на рівні підприємства;

 • Моделювання витрат на виробництво;

 • Вироблення і прийняття управлінських рішень по мобілізації внутрішніх резервів.

Після завершення розрахунків здійснюється відображення вихідної .інформації. На II рівні меню відображається перелік вихідної інформації:

Відомість відхилення від норм фактичних витрат;

Відомість аналітичного обліку по рахунках;

Оборотна відомість по рахунках;

Відомість визначення фактичної собівартості готової продукції; і Відомість аналізу втрат від браку;

Моделювання витрат від браку;

На основі фактичних даних, що є, нормативно-довідкової інформації і бази знань здійснюються розрахунок і відображення оптимального Використання ресурсів, а також можливість отримання інформації про відхилення і шляхів недопущення перевитрат, що пропонуються по окремих статтях витрат.

При цьому автоматизованим шляхом здійснюється вибір оптимального стану виробництва, доцільне виконання замовлень і послуг. Керівнику надається можливість прогнозувати склад витрат, а також отримання максимальної о прибутку.

РОЗДІЛ ІІІ. АНАЛІЗ І АУДИТ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

3.1 Аналіз загальновиробничих витрат

Господарська діяльність підприємства потребує необхідних витрат, в тому числі і загальновиробничих витрат. У багатьох галузях промисловості вони становлять високу питому вагу у собівартості продукції. Тому аналіз витрат є важливим напрямком економічної роботи на всіх підприємствах.

Завданнями аналізу загальновиробничих витрат є перевірка обґрунтованості внутрішньовиробничих планових завдань і достовірності фактичної інформації, оцінка рівня і динаміки показників (витрат, розрахунок впливу факторів на аналізуючі показники. Основними джерелами даних аналізу загальновиробничих витрат є первинні бухгалтерські документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку.

За своїм характером загальновиробничі витрати є непрямими. Аналіз починають із загальної їх оцінки. Використаємо дані по ТзОВ "Вигодський лісокомбінат" за 2001 р. (таблиця 3.1.1).

Дані таблиці 3.1.1 свідчать. то загальновиробничі витрати в другому кварталі у порівнянні із першим кварталом збільшились на 51.37 тис. грн. Це пов'язано із збільшенням витрат на управління - 0,29 тис. грн., витрати на утримання, експлуатацію і ремонт основних засобів загальновиробничого призначення - 15,69 тис. грн., витрати на опалення, освітлення і інше утримання загальновиробничого призначення збільшилися на 31.47 тис. грн., а також і інші витрати - на 3,68 тис. грн., витрати третього кварталу у порівнянні з другим кварталом збільшилися лише на 2.61 тис. грн.. Витрати цих двох кварталів мало в чому змінилися.

Таблиця 3.1.1

Загальна оцінка загальновиробничих витрат на ТзОВ "Вигодський лісокомбінат" за 2001р. (тис. грн.)

з/п

Статті витрат

Сума загальновиробничих витрат по кварталах року

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

IVкв.

1

Витрати на управління

4,80

5,09

5,35

4,75

2

Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення

14,79

14,79

14,79

16,57

3

Амортизація інших нематеріальних активів загальновиробничого призначення

2,44

2,44

2,44

19,58

4

Витрати на утримання, експлуатацію і ремонт основних засобів загальновиробничого призначення

22,4

38,04

38,83

21,90

5

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання і інше утримання загальновиробничого призначення

62,03

93,5

94,9

61,04

6

Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього середовища

0,03

0,02

0,02

0,03

7

Інші витрати

7,01

10,99

11,15

6,48

Всього

113,5

164,87

167,48

130,4

Лише амортизація основних засобів і інших нематеріальних активів загальновиробничого призначення на протязі трьох кварталів залишається незмінними. Зпіальновиробничі витрати четвертого кварталу у порівнянні з третім кварталом зменшились на 37.08 тис гри.

Це пов'язано із зменшенням таких статей витрат як: витрати на управління зменшилися на 0,6 тис. грн., витрати на управління, експлуатацію і ремонт основних засобів загальновиробничого призначення на 16,93 тис. грн.. витрати на опалення, освітлення і інші утримання загальновиробничого призначення зменшилися на 33,86 тис. грн. і інші витрати - на 4.67 тис. грн. Але в четвертому кварталі збільшилась амортизація основних засобів на 1,78 тис. грн., амортизація інших нематеріальних активів загальновиробничого призначення - на 17,14 тис. грн. за рахунок вибуття необоротних активів із балансу підприємства.

У подальшому аналізі визначено, які із статей витрат займають найбільшу і найменшу питому вагу у складі загальновиробничих витрат. Для цього побудуємо таблицю структури загальновиробничих витрат на ТзОВ "Вигодський лісокомбінат" за 2001 р. (таблиця 3.1.2)

Таблиця 3.1.2

Структура загальновиробничих витрат на ВАТ "Опілля" за 2001 р

з/п

Статті витрат

Сума загальновиробничих витрат по кварталах року

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

IVкв.

1

Витрати на управління

4,2

3,8

3,19

3,64

2

Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення

13,03

8,9

8,8

12,7

3

Амортизація інших нематеріальних активів загальновиробничого призначення

2,15

1,47

1,45

15,02

4

Витрати на утримання, експлуатацію і ремонт основних засобів загальновиробничого призначення

19,73

23,07

23,18

16,8

5

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання і інше утримання загальновиробничого призначення

24,65

56,71

56,71

46,82

6

Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього середовища

0,03

0,01

0,01

0,02

7

Інші витрати

6,27

6,76

6,66

5,00

Всього

100

100

100

100


 
 

Цікаве

Загрузка...