WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Для виявлення суперечностей в змісті окремих документів використовуються прийоми, які відносяться до першої групи, що використовує формальну арифметичну нормативно-правову перевірки.

Окремо слід зазначити про деякі методичні прийоми контролю, які останнім часом виділені в групу прийомів узагальнення і реалізації результатів контролю (табл.1.2 ).

Таблиця1.2

Прийоми узагальнення результатів контролю та їх зміст

Узагальнення

Зміст

1

2

Групування недоліків

Класифікація і групування недоліків господарської діяльності за економічною однорідністю і хронологічною послідовністю

Документування результатів проміжного контролю

Складання відомостей вибіркової інвентаризації цінностей, актів ревізії, каси, актів обстеження місць зберігання цінностей тощо.

Аналітичне групування

Складання таблиць, схем, графіків, відомостей, машинограм

Слідче-юридичне обгрунтування

Вилучення оригіналів документів, отримання пояснювальних записок від посадових осіб, матеріально відповідальних та інших працівників

Систематизоване групування результатів контролю за результатами ревізії

комплексної ревізії діяльності підприємства і додатках до нього. Видання наказу, розпорядження, проведення службового розслідування

Контроль за виконанням прийнятих рішень

Вибір об'єктів спостереження і отримання інформації про їх функціонування у відповідності з управлінським впливом за результатами контролю. Перевірка достовірності інформації і фактичного стану об'єктів контролю

Отже, використання системи способів документального і фактичного контролю складає основу методу господарського контролю, розкриває його специфічність та комплексний характер.

Під час здійснення фактичного контролю суб'єкт його виконання ознайомиться з підконтрольним об'єктом шляхом прямого сприйняття сутності тих чи інших властивостей об'єкта. Прийоми фактичного контролю застосовуються на двох стадіях проведення контролю: до відображення даних в обліку і після їх відображення. На першій стадії фактичний контроль здійснюється в "чистому вигляді" і є досить трудомістким. Отже, здійснення постійного систематичного фактичного контролю в практичній діяльності є досить проблематичним, оскільки це призводить до залучення додаткового контролюючого персоналу, а також значно збільшує витрати часу на його проведення, ніж при здійсненні документального контролю. Однак, фактичний контроль є незамінним тому, що він забезпечує високу достовірність даних про об'єкт, що контролюється.

На другій стадії проведення контролю здійснюється не тільки фактичний контроль, а й документальний - шляхом порівняння фактичного стану та його документального відображення в обліку. Це обумовлено тим, що через відсутність у всій повноті необхідної інформації, окремі прийоми фактичного контролю не здатні забезпечити відтворення всієї картини господарської діяльності, тому фактичний контроль слід обов'язково доповнювати контролем документальним. Їх спільне застосування дає змогу встановити дійсний стан об'єктів, розробити заходи щодо усунення недоліків, зловживань тощо.

1.2. Види контролю, його цілі та завдання

В системі категорій, за допомогою яких розглядається поняття контролю, важливе місце займає суб'єкт контролю.

Суб'єктами в контрольному процесі виступають носії прав і обов'язків - особи та органи, що мають повноваження на здійснення контролю за виробничою та фінансовою діяльністю підприємства, а також право втручатися в його оперативну діяльність (припиняти або обмежувати їх діяльність, усувати від роботи певних осіб) та самостійно притягувати винних до відповідальності.

Органи, що контролюють окремі сторони діяльності підприємства, органи державної влади і органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти тільки в межах повноважень, які передбачені Конституцією та законами України. До повноважень суб'єктів контролю відносять; є здійснення контролю за власною ініціативою без перешкод в будь-який час в межах своєї компетенції; включаючи право на отримання необхідної документації, статистичних звітів, довідок та інших матеріалів, пояснень посадових осіб, які відображають зміст їх діяльності з питань, що перевіряються тощо. Цим повноваженням відповідають обов'язки підконтрольних суб'єктів створювати контролюючим суб'єктам умови, необхідні для роботи.

Підконтрольні суб'єкти - це посадові та матеріально відповідальні особи, які відповідають за ведення обліку, надходження, експлуатацію, витрачання, використання підконтрольного об'єкту тощо.

Згідно з чинним законодавством суб'єкти контролю мають право ставити питання про притягнення порушників до дисциплінарної відповідальності, а також порушувати перед судово-слідчими органами питання про покарання винних осіб:

в розробка рекомендацій превентивного характеру. Повноваження з розробки рекомендацій превентивного характеру реалізуються в процесі узагальнення результатів контролю, виявлення і вивчення причин конкретних недостач і порушень, умов, які їх викликали, розробки і впровадження попереджувальних заходів організаційного та виховного характеру, надання рекомендацій і обов'язкових вказівок підконтрольним суб'єктам щодо застосування відповідних превентивних заходів (табл. ).

Таблиця . Повноваження посадових осіб органів державного контролю

п/п

Правоохоронні органи

Основні права

1

2

3

1

Прокуратуpa

 • безперешкодно входити у приміщення незалежно від форм власності та підпорядкування

 • мати доступ до матеріалів і документів, необхідних для перевірки

 • викликати громадян та посадових осіб і вимагати від них пояснень

 • вимагати від керівників проведення перевірок, ревізій діяльності підприємств

 • давати розпорядження про усунення порушення законодавства

2

Міліція

 • безперешкодно, у будь-який час входити на територію та у приміщення підприємств, оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб

 • отримувати на письмовий запит відомості

 • перевіряти при підозрі документи, необхідні для з'ясування питань із дотриманням правил

 • складати протоколи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення

 • вимагати від матеріально відповідальних і посадових осіб підприємства відомості про факти

3

Державна служба по боротьбі з економічною злочинністю

 • безперешкодно входити у приміщення підприємств різних форм власності і здійснювати їх огляд

 • вилучати необхідні матеріали, опечатувати приміщення

 • вимагати обов'язкового проведення перевірок, ревізій і інвентаризацій діяльності підприємств
 • отримувати пояснення про факти порушення законодавства

 • вилучати документи, які мають факти підробки

 • перевіряти грошові та інші бухгалтерські

 • документи з витрат та надходження матеріальних цінностей

 • отримувати від банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів

4

Служба безпеки України (СБУ)

 • отримувати на письмовий запит керівника органів СБУ від підприємств дані та відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки України

 • входити у погодженому порядку з адміністрацією підприємства на його територію та в приміщення

5

Пенсійний фонд України

 • отримувати інформацію і документи, що стосуються нарахування і сплати внесків до цього фонду, перевіряти правильність складання цих документів

 • застосовувати фінансові санкції

 • накладати адміністративні стягнення

 • притягувати до відповідальності посадових осіб і громадян, винних у порушенні законодавства з пенсійного страхування

6

Фонд соціального страхування України

 • контролювати правильне використання коштів фонду

 • безперешкодно отримувати документи і відомості, що стосуються сфери їх діяльності

 • накладати адміністративні штрафи

 • стягувати у безакцентному порядку недоїмку і пеню по платежах до фонду соціального страхування

7

Державна митна служба України

 • контролювати дотримання вимог митного і податкового законодавства суб'єктів підприємницької діяльності при переміщенні предметів і валютних цінностей через кордон

 • отримувати документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на службу завдань

 • застосовувати адміністративні штрафи

 • порушувати кримінальні справи

 • конфісковувати предмети, що є об'єктами порушення митних правил

8

Державний комітету справах захисту прав споживачів

 • безперешкодно входити і обстежувати будь-які приміщення

 • проводити контрольні перевірки правильності розрахунків зі споживачами

 • тимчасово, до усунення виявлених недоліків, припиняти діяльність підприємств у сфері торгівлі та громадського харчування опечатувати

9

Державна інспекція по контролю за цінами

Міністерства економіки України

 • проводити перевірки бухгалтерських документів, книг, звітів, калькуляцій тощо, пов'язаних з установленням і застосуванням цін

 • обстежувати приміщення підприємств

 • припиняти операції підприємств по рахунках у банках

 • застосовувати фінансові санкції за порушення правил встановлення і застосування цін

 • накладати адміністративні штрафи на посадових осіб підприємств-порушників

10

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 • безперешкодно входити на підприємства і мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірок

 • вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень

 • проводити самостійно або разом з іншими відповідними органами перевірки і ревізії фінансово-господарської діяльності емітентів

 • накладати адміністративні стягнення, штрафні та інші санкції за порушення законодавства

 • вилучати під час перевірок на термін до трьох діб документи, які підтверджують факти порушення законодавства про цінні папери

11

Рахункова палата України

 • отримувати та ознайомлюватися з усією без винятку інформацією і документацією, щодо правових, фінансово-економічних підстав використання коштів Державного бюджету України

 • отримувати від посадових осіб об'єкта необхідні бухгалтерсько-фінансові матеріали та іншу документацію, перевіряти і ревізувати грошові та бухгалтерські документи,, звіти, кошториси та інші документи

 • отримувати від Національного банку України та його установ необхідні документальні підтвердження банківських операцій і стану рахунків

 • вживати невідкладних заходів, щодо усунення виявлених у ході ревізії, перевірки правопорушень та притягнення до відповідальності осіб, винних у скоєнні правопорушень

12

Ліцензій на палата України

 • контролювати здійснення державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності

 • проводити перевірки порядку видачі ліцензій перевіряти документи з питань ліцензування та перерахування плати за видачу ліцензій

 • безперешкодно входити до виробничих приміщень для обстеження і з'ясування питань, пов'язаних з перевіркою отримувати пояснення

 • призупиняти дії ліцензій

13

Державний комітет статистики країни

 • перевіряти достовірність статистичних даних шляхом проведення перевірок на підприємствах

 • накладати адміністративні штрафи на посадових осіб підприємства за порушення правил обліку і статистики

14

Державний комітет стандартизації, методології та сертифікації України

 • безперешкодно відвідувати підприємства

 • отримувати необхідні відомості та матеріали

 • оформляти матеріали щодо накладання штрафів у разі порушення стандартів, норм і правил

 • складати протоколи про адміністративні правопорушення у свої сфері

15

Державна санаторно-епідеміологічна служба

 • контроль за проведенням санітарних і протиепідемічних заходів

 • безперешкодний вхід на територію та у приміщення підприємств

 • застосування фінансових санкцій та адміністративних штрафів за порушення санаторного законодавства

16

Анти монопольний комітет

 • безперешкодно входити на підприємства

 • мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки

 • вимагати усних або письмових пояснень

 • накладати адміністративні та фінансові санкції

17

Органи державного пожежного нагляду

 • проводити у будь-який час у присутності керівника (власника) або його представника пожежно-технічні перевірки підприємств, отримувати необхідні пояснення, матеріали та інформацію

 • здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог

 • притягувати до адміністративної відповідальності посадових осіб

 • застосовувати штрафні санкції

18

Державна служба зайнятості України

 • безперешкодно відвідувати підприємства з метою контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення

 • стягувати з підприємства штрафи за порушення законодавства про зайнятість населення

 • ознайомитися з документами й отримувати їх копії щодо зайнятості населення

 • призупиняти діяльність суб'єктів господарювання

19

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

 • безперешкодно, у будь-який час проводити перевірку підприємства щодо дотримання законодавства про охорону праці, отримувати від керівника необхідні пояснення, матеріали та інформацію

 • зупиняти експлуатацію підприємств, об'єктів, окремих виробництв

 • притягувати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавства про охорону праці

 • накладати штрафні санкції

20

Державна інспекція праці Міністерства праці та соціальної політики України

 • безперешкодно відвідувати підприємства

 • знайомитися з документами і отримувати їх копії щодо питань дотримання законодавства про працю

 • застосовувати адміністративну відповідальність

21

Державний комітет України з монополії на виробництво та обіг

спирту, алкоголь них напоїв і тютюнових

 • проводити перевірки підприємств, що виробляють, зберігають, транспортують та реалізують спирт

 • здійснювати контроль за якістю спирту. алкогольних напоїв і тютюнових виробів, наявністю на них марок акцизного збору

 • отримувати необхідну інформацію

22

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю

 • безперешкодного входити до місць будівництва об'єктів

 • проводити контрольні перевірки, а також перевірки за звертаннями зацікавлених юридичних і фізичних осіб

 • накладати штрафи за правопорушення у сфері містобудування

23

Державний комітет України по земельних ресурсах

 • безперешкодно відвідувати підприємства щодо використання та охорони земель

 • складати протоколи і розглядати справи про адміністративні правопорушення

24

Державна екологічна інспекція Міністерства екології та природних ресурсів України

 • обстежувати підприємства перекладати акти перевірок і протоколи щодо порушення законодавства про охорону навколишнього середовища

 • розглядати справи про адміністративні правопорушення


 
 

Цікаве

Загрузка...