WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

16.Положення про Державне казначейство від 31.07.1995 №590.

17.Положення про Міністерство фінансів України від 26.08.1999 №1088/99.

18.Основніі завдання державної контрольно-ревізійної служби в Україні на 2000-2004рр. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2000 №118.

19.Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби від 03.11.1997 №121.

20.Інструкція про порядок заповнення звіту про контрольно-ревізійну роботу (форма №1пр.) від 23.12.1999 №115.

21. Інструкція про організацію проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів Затверджено наказом Голов КРУ України 26.11.99 №107.

22. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу. Затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України від 31.10.98 №90.

23. Інструкція про порядок стягнення коштів та застосування фінансових санкцій органами державної контрольно-ревізійної служби. Затверджено наказом Голов КРУ України від 03.07.98 №130.

24. Методичні рекомендації про порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні ревізій і перевірок за зверненнями місцевих державних адміністрацій. Затверджено наказом Голов КРУ України від 2 червня 1999року №58.

25.Методичні вказівки з питань порядку перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності в бюджетних установах. Затверджено наказом Голов КРУ України від 26.12.2000 №104.

26.Методичні вказівки щодо реалізації результатів ревізій і перевірок, проведених органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні від 20.01.1999 №02-18/28.

27.Методичні рекомендації з питань підготовки аналітичних довідок за результатами ревізій і перевірок, проведених органами державної контрольно-ревізійної служби від 28.04.1999 №39.

28.Методичні рекомендації з питань документування органами державної контрольно-ревізійної служби ревізійних дій та їх результатів від 29.12.200 №110.

29.Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій . Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2000 №17.

30.Типова програма перевірки роботи контрольно-ревізійних управлінь. Затверджено наказом Голов КРУ України від 27.05.99 №55.

31.Рекомендації щодо застосування адміністративних стягнень за порушення законодавства з фінансових питань. Затверджено наказом Голов КРУ України від 07.06.2000 №58.

32.Авер'янов В.Б.Державне управління : теорія і практика.-К.:Юрінком Інтер,1998-432с.

33.Базась М.Ф. Правове регулювання відносин між контролюючими органами./ Світ бухгалтерського обліку.-1998.-№7-8.-С.22-23.

34.Базась М.Ф. Методологічні засади побудови системи державного контролю./ Світ бухгалтерського обліку .-1998.-№7-8.-С.30-36.

35.Базась М.Ф. Проблеми координації державного контролю в Україні./ Світ бухгалтерського обліку .-1998.-№10.-С.61-64.

36.Белобжецький М.А. Финансово-хозяйственный контроль в управлении економикой.-М.:Финансы,1989.-С.14-17.

37.Білуха М., Зайцев Л. Функції фінансово-господарського контролю і аудиту у формуванні ринкових відносин/ Бухгалтерський облік і аудит.-1996ю.-№8.-С.15-19.

38.Білуха М.Т. Теорія фінансового-господарського контролю і аудиту: Підручник. -К.: Вища школа, 1994.

39.Білуха М.Т.Курс аудиту: Підручник.-2-ге вид., перероб. - К.: Вища школа, 199.-574с.

40.Бутенець

41.Буханець Р. Про систему державного фінансового контролю/Право України .-1998.-№3.-С.71-75.

42.Вареня В.О. Фінансово-господарська діяльність очима контролера –ревізора/Фінансовий контроль.-1999.-№4.-С.60-67.

43.Василик О.Д.Державні фінанси України. Навчальний посібник. -К.: Вища школа,1997.

44.ВасиликО.Д. Теорія фінансів

45.Дерій В.А.Контроль і ревізія. Курс лекцій. Бучач: МІФ,2000.-54.

46.Дорош Н.І.Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і шляхи вдосконалення /Фінанси України .-1998.-№1.=-С.47.

47.Загородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту.-К.: А.С.К.,1998.

48.Залевська О.І.Контроль і ревізія збереження та використання матеріальних цінностей. /Бухгалтерський облік і аудит.-1996.-№8.-С.34-37.

49.Жила В.Г.Ревізія та аудит. Навчальний посібник.-К.:МАУП,1998.-С.96.

50.Каменський М.М. Його Величність документ як надійний камінь контрольно-ревізійної служби. /Фінансовий контроль.-1999.-№4.-С.1-3.

51.Каменський М.М. Реформування ДКРС: самоціль чи необхідність? /Фінансовий контроль.-1999.-№1.=С.4-7.

52.Каменський М.М. Стефанюк І.Б. До питання розвитку державної контрольно-ревізійної служби. /Фінанси України.=1999.-№1.-С.26-28.

53.Каменський М.М. Посилити дієвість фінансового контролю. /Фінансовий контроль.-2000.-№1.-С.32-36.

54. Каменський М.М., Стефанюк І.Б., Рубан Н.І., Кіруца С.М, Хлопіна О.І., Яремчук Т.М. Довідник працівника державної контрольно-ревізійної служби.-К.:ДІЯ,2001.-431с.

55. Каменський М.М., Крисюк В.І., Юрченко О.В. ревізія і контроль в установах і організація бюджетної сфери: Навчальний посібник/ Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. -К.: Видавництво Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999.-15-с.

56.Наринський Л.С., Гаджтиев Н.Г.Контроль в условиях рыночной економики. - М.: Финансы и статистика, 1994.

57. Никник Н., Машков О. Контроль у сфері державного управління /Вісник УДАУ.-1998. - №2. – с.23-31.

58. Омельчук В.С. Контроль діє /Інспекторський вісник. – 1998. - №1. – с.24-25.

59. Полінець О. Контроль у державному управлінні: сутність, види та форми його здійснення /Вісник УАДУ – 2000. - №2. – С.71-86.

60. Романів Є.М. Напрямки підвищення ефективності роботи ДКРС в умовах перехідної економіки /Економіка . Фінанси. Право. – 1999. - №11. – с.6-10.

61. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. – К.: НІОС, 1998.

62. Романівв Є.М. Організація контрольно-ревізійної роботи /Фінанси України. – 1997. - №7. – с.27.

63. Романів М.В. Реалізація матеріалів ревізії /Фінанси України. – 1999. - №3. – с.125-127.

64. Романів М.В. Роль фінансового контролю за використанням бюджетних коштів /Фінанси України. – 1999. - №2. – с.45-49.

65. Самсоненко Л. Контролерам бракує не знань, а статуса /Урядовий кур'єр. – 1999. – 13 січня.

66. Стефаник І.Б. Державне управління і фінансовий контроль в умовах ринку /Фінанси України. – 1999. - №7. – с.56-62.

67. Стефаник І.Б. Контрольно-ревізійна служба як складова система фінансової безпеки держави /Фінанси України. – 1998. - №11. – с.72-78.

68. Стефаник І.Б. Контрольні функції держави в управлінні фінансовими ресурсами /Регіональна економіка. – 1999. - №2. – с.34-44.

69. Сухарева Л.О. Еволюція функцій контролю /Фінанси України. – 222. - №8. – с.19-26.

70. Шевчук В.О. Розвиток системи суб'єктів фінансового контролю /Фінанси України. – 1998. - №8. – с.30-31.

Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К.: НІОС, 2000.


 
 

Цікаве

Загрузка...