WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Реалізацію своїх функцій і прав ДКРС здійснює, спираючись на Закон України "Про Державну контрольно-ревізійну службу" від 26 січня 1993 року. Функції Державної контрольно-ревізійної служби полягають у проведенні ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності, стану збереження коштів та матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності у міністерствах, відомствах, підприємствах і організаціях, які утримуються за рахунок коштів бюджету. До її функцій також належать проведення ревізій та перевірок правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів державної виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються із державного бюджету, контролюють повноту оприбуткування, використання і збереження валютних коштів, перевіряють виконання рішень за результатами ревізій.

В умовах економічної нестабільності України, фінансовий контроль боку держави є надзвичайно необхідним для забезпечення раціонального та ефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів, дотримання фінансової дисципліни в господарських структурах як державної так і недержавної форм власності.

Сьогодні перед ГоловКРУ України стоїть завдання надзвичайно важливого для держави значення – забезпечити в установленому порядку реалізацію державної політики у сфері контролю за використанням відповідно до законодавства підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, відомчої належності та підпорядкованості, коштів бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів, збереженням державного і комунального майна, веденням бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Його вирішення вимагає від кожного контрольно-ревізійного працівника по-справжньому державного підходу до здійснення фінансового контролю. Ревізор мусить поставити справу так, щоб кожна ревізія, перевірка були бездоганної якості, не було жодних підстав сумніватися у компетентності, неупередженості перевіряючих.

Основними чинниками підвищення ефективності діяльності ДКРС в Україні є:

  • стратегічна спрямованість діяльності ДКРС. Основні зусилля апарату ДКРС повинні бути спрямовані на вирішення стратегічних завдань;

  • стратегічна спрямованість діяльності ДКРС. Основні зусилля апарату ДКРС повинні бути спрямовані на вирішення стратегічних завдань національної економіки. В залежності від реальної ситуації, що сформувалась в країні стосовно збереження державної власності, використання бюджетних коштів, суспільних соціальних нормативів та стратегічних напрямків розвитку національної економіки, повинні визначатися стратегія та технологія здійснення контрольно-ревізійних операцій;

  • орієнтація на результати. Інформація про результати перевірок, ревізій доводиться до тих осіб і структур, які можуть безпосередньо вплинути на стан справ і змінити їх на краще. Стосовно ДКРС, це повинно виявлятись в узгодженій її діяльності з Міністерством фінансів. Державною податковою адміністрацією. Міністерством внутрішніх справ. Службою безпеки України, виконавчими та законодавчими органами влади;

  • своєчасність ревізій і перевірок. Кількість ревізій стосовно виробничо-господарських об'єктів, установ, згідно з чинним законодавством, носить в Україні плановий, регламентований характер. Однак, в практичній діяльності можуть відбуватися процеси, які не відповідають запланованим заходам і потребують більш швидкого вирішення. У цих випадках керівництво структурних підрозділів КРУ повинно приймати гнучкі рішення щодо здійснення ревізій і перевірок на закріплених за ними об'єктах. Крім того, підставою для здійснення контрольно-ревізійних операцій є постанови слідчих органів, органів виконавчої влади тощо;

  • розробка типових програм здійснення ревізій і перевірок, розрахованих на використання комп'ютерної техніки. В умовах перехідної економіки все більше на підприємствах, відомствах, установах використовуються комп'ютерні форми ведення бухгалтерського обліку. Однак, не завжди розроблені програми бухгалтерського обліку співпадають з методами контролю і перевірок, які здійснюються ДКРС з метою визначення питань, пов'язаних зі збереженням державної власності, раціональним використанням бюджетних коштів, дотриманням вимог чинного законодавства;

  • налагодження належного контролю за погашенням підприємствами заборгованостей з іноземних кредитів, залучених під гарантії Кабінету Міністрів, посилення контролю за виплатою дивідендів на акції, забезпечення обов'язкової сплати податків та інших платежів до бюджету.

Основоположною передумовою подальшого розвитку Державної контрольно-ревізійної служби є забезпечення в її діях верховенства права. Враховуючи суттєві зміни в законодавстві держави прийняття Конституції України, "Першочергових заходів щодо проведення в Україні адміністративної реформи" затверджених Указом Президента України від 20.11.98 р. №1284) потрібно змінити Закон "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні", в зв'язку з відсутністю в ньому прав ДКРС щодо запобігання фінансово-бюджетним порушенням та їх усунення. Тому зміни і доповнення до Закону повинні окреслювати загальну сферу діяльності органів ДКРС, визначати порядок проведення органами ДКРС ревізій і перевірок з власної ініціативи, за дорученням Міністерства фінансів. Кабінету Міністрів України, правоохоронних органів.

Отже, а результаті втілення вищенаведених заходів передбачається підвищення ефективності роботи і авторитету служби, її значення в системі органів державного фінансового контролю.

Одним з важливих кроків щодо посилення авторитету Державної контрольно-ревізійної служби має стати істотне посилення аналітичної роботи її органів з питань фінансової дисципліни. Така робота необхідна для виявлення причин, що призводять до порушень фінансової та бюджетної дисципліни, злочинів у сфері економіки і внесення пропозицій щодо змін у чинному законодавстві з метою усунення негативних явищ.

Певні організаційні заходи потрібно здійснити у напрямі поліпшення координації роботи з фінансовими управліннями, органами державного казначейства і податкової служб з питань мобілізації надходження коштів до бюджету та ефективного їх використання.

В особі Державної контрольно-ревізійної служби наша держава має надійний інструмент державного фінансового контролю. Проблема лише у тому, щоб цей інструмент вдосконалювався, ставав дедалі ефективнішим. Причому вдосконалення і реформування служби — це життєва необхідність.

Список використаних джерел.

1.Конституція України. Затверджена Верховною Радою України 28.06.96 №254/96-ВР. Відомості Верховної Ради України – 1996-№30.

2.Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999року №996-ХІV.

3. Закон України "Про бюджетну систем України" №235/95-ВР від 29.06.95./ Відомість Верховної Ради України – 1995-№26.

4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2000рік"/ Відомості Верховної Ради України.-2000.-№7.

5. Закон України "Про Державний бюджет України на 2001рік" від 7.12.2000 №2120-ІІІ.

6. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26.01.93. №2940-ХІІ/ Відомості Верховної Ради України. - 1993.-№13.

7. Закон України "Про державну службу" від 16.12.93 №3724-Хіі-ВР.

8. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" №510-ХІІ-ВР від 04.12.90/ Відомості Верховної Ради України-1991-№6.

9. Закон України "Про Рахункову палату Верховної Ради України №315/96 – ВР від 11.07.96/ Відомості Верховної Ради України – 1996.-№43.

10.Указ Президента України від 27.08.2000 №1031/2000 "Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи".

11.Указ Президента України від 28.02.1997 №187/97 "Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни".

12.Указ Президента України від 21.01.1998 №41/98 "Про запровадження режиму жорсткого обстеження видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі".

13.Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України/від 28.11.2000 №1256 (2000).

14.Положення про порядок розгляду письмових звернень громадян та посадових осіб підприємств, установ і організацій органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні (від 25.02.2000 №15).

15.Положення про відомчий контроль у системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за фінансово-господарською діяльністю підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління (від 10.07.1998 №1053).


 
 

Цікаве

Загрузка...