WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Ревізору доцільно ознайомитись з внутрішніми розпорядчими документами установи (наказами, розпорядженнями, положеннями про відділи, посадовими інструкціями, правилами тощо) з метою встановлення:

 • основних видів господарських операцій, що здійснюються даною установою;

 • колом осіб; які беруть участь у документуванні цих операцій;

 • колом осіб, які мають право вирішувати питання, пов'язані із здійсненням таких операцій;

 • колом осіб, на яких покладено функції контролю за здійсненням операцій кожного виду.

Наприклад, слід встановити, хто відповідає за технічний стан і додержання правил використання обладнання, за чиєю заявкою здійснюються поточні та капітальні ремонти цього обладнання, хто має право підписання актів приймання виконаних ремонтних робіт, хто відповідає за правильність визначення в актах розцінок та обсягів ремонтних робіт тощо.

Керівник установи видає наказ (розпорядження) про надання права підписання бухгалтерських документів із зазначенням посад і прізвищ таких осіб, а також конкретних видів господарських операцій, по яких працівники установи мають право першого та другого підпису. Наприклад, право підписання касових документів керівник делегує своєму заступнику, головному бухгалтеру та заступнику головного бухгалтера, а підписання казначейських документів, рахунків-фактур, які будуть слугувати підставою для переказу грошових коштів, залишає за собою.

Актуальним це питання буде у тому випадку, коли при проведенні ревізії (перевірки) встановлено незаконне або нецільове витрачання бюджетних коштів, здійснене за розпорядчим підписом іншого працівника (не першого керівника) установи. Аналогічно, якщо договір з підрядником на виконання ремонтних робіт та акт приймання виконаних робіт за ф.№2 підписано, наприклад, головним інженером, а не керівником установи, і в акті ф. №2 ревізором встановлено завищення вартості або обсягів робіт, слід перевірити, чи делегував керівник головному інженеру право підписання таких документів.

Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.05.95 №88 (зареєстрованого Міністерством юстиції України 05.06.95 за №168/704, далі – Положення №88) встановлено, що керівник організації зобов'язаний забезпечити фінансування фактів здійснення усіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей і документів. Керівником установи затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на право здійснення господарської операції пов'язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна, а також обмежений перелік осіб, які мають право підписувати документи на здійснення операцій з видачі особливо дефіцитних товарів і цінностей, бланків суворої звітності. По окремих операціях з матеріальними цінностями галузеві нормативні документи вимагають видання наказів такого змісту, зокрема, щодо обліку наркотичних і психотропних препаратів.

З метою упорядкування руху та своєчасного одержання записів у бухгалтерському обліку первинних документів наказом керівника встановлюється графік документообороту, в якому зазначаються терміни створення або одержання від інших підприємств, установ і організацій документів, прийняття їх до обліку, передачі в обробку та до архіву. Відповідно до Положення №88, графік документообороту повинен забезпечувати оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через які проходить кожен первинний документ, визначити мінімальний термін його знаходження у підрозділі, а також сприяти поліпшенню облікової роботи, посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку, поліпшенню рівня його механізації та автоматизації. Графік документообороту оформляється у вигляді схеми або переліку робіт із створення, перевірки та обробки документів, що виконуються кожним підрозділом установи, а також усіма виконавцями із зазначенням їх взаємозв'язку і термін виконання робіт. Працівники установи, які відносяться до сфери їх діяльності, за графіком документообороту, для чого кожному виконавцю видається витяг із графіка. У витязі наводиться перелік документів, що відносяться до функціональних обов'язків виконавця, терміни їх подання та підрозділи установи, до яких передаються ці документи. Контроль за дотриманням виконавцями графіку документообороту здійснюється головним бухгалтером, вимоги якого щодо порядку подання до бухгалтерії або на обчислювальну станцію необхідних документів та відомостей є обов'язковими для усіх підрозділів і служб.

В установі мають бути розроблені посадові інструкції кожного працівника бухгалтерії (починаючи з головного бухгалтера і до касира). У посадових інструкціях зазначаються: конкретні види і обсяги облікових робіт, закріплені за працівником (наприклад, для бухгалтера із обліку виробничих запасів – номери рахунків та субрахунків обліку виробничих запасів, назви закріплених структурних підрозділів установи тощо); права і обов'язки бухгалтера. Посадові інструкції розробляються головним бухгалтером і затверджуються керівником установи. З посадовою інструкцією кожен працівник бухгалтерії знайомиться під розпис. Доцільно вносити до посадових інструкцій працівників бухгалтерії положення про те, що їм забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать законодавчим і нормативним актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним і фізичним особам. Тоді документи відповідно до п. 2. 16 Положення №88 повинні бути передані головному бухгалтеру установи для прийняття рішення.

Метою ознайомлення ревізора (керівника ревізійної групи) з положенням про бухгалтерію та посадовими обов'язками кожного працівника бухгалтерії є:

 • встановити, чи всі господарські операції закріплено у посадових обов'язках за працівниками бухгалтерії, чи не має господарських операцій, відповідальність за ведення яких не покладено на конкретних працівників, внаслідок чого такі операції залишаються поза обліком або ведуться з порушенням встановленого порядку ;

 • визначити коло осіб, відповідальних за своєчасний і повний облік певних операцій.

Це необхідно для правильного визначення осіб, винних у незаконному (нецільовому) витрачанні коштів. У таких випадках в акті ревізії (перевірки) слід зазначити:

 • хто (за посадовою інструкцією, розпорядженням, положенням) відповідальний за зазначену облікову операцію;

 • хто фактично підписав обліковий документ (обліковий регістр), чи мав він на це право.

Після перевірки первинних документів і зіставлення їх з записами у меморіальних ордерах необхідно зіставити між собою дані:

 • меморіальних фондів з головною книгою;

 • меморіальних ордерів з показниками фінансової звітності;

 • головної книги з показниками фінансової звітності.

Шляхом підбиття підсумків по кожному субрахунку (рахунку) обліку по головній книзі та зіставляння отриманих сум з показниками фінансової звітності слід впевнитися, що до фінансової звітності внесено всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій і подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі. Крім того, слід вибірково (а при наявності розходжень – суцільним методом) різних форм між собою.

Порядок подання фінансової звітності (далі – Порядок) затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності." Пунктом 2 цього Порядку встановлено, що фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством – іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики; щодо використання бюджетних асигнувань, одержаних з державного бюджету, - органам Державного казначейства, а щодо використання асигнувань, одержаних з місцевих бюджетів, відповідно фінансовим відділам райдержадміністрацій, міськвиконкомів та фінансовим управлінням обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.

Відповідно до п. 3 Порядку, терміни подання фінансової звітності встановлює міністерство або інший орган виконавчої влади, до сфери управління якого належать підприємства, або органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності.


 
 

Цікаве

Загрузка...