WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання встановлено такі форми меморіальних ордерів (далі –м/о) при веденні бухгалтерського обліку без застосування технічних засобів:

 • М/о №1 "Накопичувальна відомість за касовими операціями", форма №380 (бюджет). Застосовується при обробці звітів касирів з метою систематизації оборотів у касі за поточний місяць. М/о для кожного виду національної і іноземної валюти складаються окремо і нумеруються відповідно №1-1, 1-2 тощо. Кожен звіт касира заноситься до накопичу вальної відомості за відповідними корисподуючими субрахунками одним рядком, тобто записуються всі обороти в касі з надходження та витрачання коштів за дебетом чи кредитом відповідних субрахунків рахунку 30 "Каса". При перенесенні підсумків руху коштів у касі з накопичувальної відомості до книги "Журнал-головна" виключаються обороти з надходження готівкових коштів з каси на зазначені вище рахунки (оскільки ці записи переносяться з м/о №2 та №3).

 • М/о №2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) форма №381 (бюджет). М/о за кожним реєстраційним (особовим, поточним) рахунком складаються окремо і нумеруються №2-1, 2-2, 2-3 тощо. Операції з руху коштів загального фонду в іноземній валюті оформляються окремим м/о за видами валют. Записи здійснюються на підставі щоденних виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків з доданням до них підтверджуючих документів.

 • М/о №3 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків), форма 382(бюджет). М/о за кожним спеціальним реєстраційним (поточним) рахунком складаються окремо і нумеруються №3-1, 3-2, 3-3 тощо. Операції з руху коштів спеціального фонду в іноземній валюті оформляються окремими м/о за видами валют. Записи здійснюються на підставі щоденних виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків з доданням до них підтверджуючих документів.

 • М/о №4 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами", форма №408 (бюджет). Відомість складається за субрахунком ЗБУ "Розрахунки з іншими дебіторами" окремо за кожним дебітором та в розрізі кодів економічної класифікації видатків, записи здійснюються позиційним методом (за кожною операцією, кожним документом). Операції за розрахунками з дебіторами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому м/о за такою ж формою.

 • М/о №5 "Зведення рахункових відомостей із заробітної плати та стипендій", форма 405 (бюджет). В установах, де виписується декілька розрахунково-платіжних відомостей, за підсумком цих відомостей складається зведення, яке і є м/о з заробітної плати та стипендій. Записи в ордері систематизуються за функціональною класифікацією та найменуванням установ, що обслуговуються. При нарахуванні заробітної плати та стипендій за рахунок коштів спеціального фонду. На суму нарахованої зарплати здійснюються нарахування внесків на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування, в тому числі на обов'язкове страхування на випадок безробіття.

 • М/о №6 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами", форма 409 (бюджет). Відомість складається за субрахунком 675 "Розрахунки з іншими кредиторами окремо за кожним кредитором та в розрізі кодів економічної класифікації видатків; записи здійснюються позиційним методом (за кожною операцією, кожним документом). Операції за розрахунками з кредиторами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за даною формою.

 • М/о №7 "Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів", форма 410 (бюджет). У накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків за продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні засоби, що здійснюються в порядку планових платежів. Облік ведеться окремо за кожним постачальником, операції відображаються в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Операції за розрахунками в порядку планових платежів, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за даною формою. Записи здійснюються за кожним документом в міру здійснення операцій.

 • М/о №8 "Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами", форма №386 (бюджет). Облік розрахунків з підзвітними особами за субрахунком 362 "Розрахунки з підзвітними особами" ведеться у розрізі кодів економічної класифікації видатків позиційним способом. Операції за розрахунками з підзвітними особами, що здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за даною формою.

 • М/о №9 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів", форма №438 (бюджет). Записи здійснюються щодо кожного документа ("Акт прийняття – передачі основних засобів" ф. №03-3, "Акт про списання автотранспортних засобів" ф. №03-4, "Акт про списання вилученої з бібліотеки літератури" ф. №03-5) із зазначенням матеріально відповідальної особи.

 • М/о №10 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів", форма №439 (бюджет). Записи здійснюються за кожним документом із зазначенням матеріально відповідальної особи.

 • М/о №11 "Зведення накопичу вальних відомостей про надходження продуктів харчування", форма №398 (бюджет). Коли установою складається декілька накопичу вальних відомостей про надходження продуктів харчування, складається м/о за кожною матеріально відповідальною особою (обслуговуючою установою). Записи до накопичувальної відомості здійснюються окремо за кожним постачальником.

 • М/о №13 "Накопичувальна відомість витрачання матеріалів", форма №396 (бюджет).Записи за дебетом субрахунків, що кореспондують з матеріальними субрахунками, здійснюються у розрізі кодів економічної класифікації видатків на підставі первинних документів про витрачання матеріалів (крім продуктів харчування) – накладних на видачу, зібраних карток та ін.

 • М/о №14 "Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ", форма №409 (бюджет). Для обліку операцій нарахування доходів за спеціальними коштами (субрахунок 711 "Доходи за спеціальними коштами") та за іншими власними надходженнями (субрахунок 712 "Доходи за іншими власними надходженнями") на кожен вид доходів спеціального фонду відкривають окремі меморіальні фонди, які нумеруються відповідно №14-1, 14-2.

 • М/о №15 "Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей", форма №406 (бюджет). Зведення відомостей складається на підставі відомостей за розрахунками з батьками, усі записи здійснюються окремо за кожною обслуговуючою установою (дитячою групою). У кінці місяця за всіма графами підраховуються підсумки на кінець місяця.

 • М/о №__, форма №274(бюджет), застосовується для відображення операцій, що не фіксуються в м/о №1-15, та для операцій, за якими не потрібно складати накопичувальні відомості та зведення. Записи в м/о здійснюються як за окремими первинними документами, так і за групами однорідних документів. Таким м/о присвоюється номери, починаючи з 16 за кожний місяць окремо.

 • Книга "Журнал-головна", форма №308 (бюджет). Книга призначена для реєстрації всіх м/о установи. Облік в книзі ведеться, як правило, за субрахунками (тобто рахунками другого порядку). В окремих централізованих бухгалтеріях за рішенням головного бухгалтера облік може вестись за рахунками третього, четвертого та ін. порядку. Книга "Журнал-головна" відкривається щорічно записами сум залишків на рахунках на початок року у відповідності до балансу та залишків на рахунках книги "Журнал – головна" на кінець минулого року. Суми оборотів за місяць за всіма субрахунками як за дебетом, так і за кредитом повинна дорівнювати підсумку графи "Сума оборотів за меморіальним ордером".

Загальні вимоги до усіх меморіальних ордерів:

 • позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна";

 • кожний м/о підписується трьома особами: виконавцем, особою, що його перевірила та головним бухгалтером;

 • про операції, проведені в іноземних валютах, здійснюються одночасно два записи окремими рядками в національній та іноземній валюті;

 • залишки коштів на кожному субрахунку на початок і кінець місяця, виведені на підставі первинних документів у меморіальних ордерах, мають бути тотожними із залишками по цих субрахунках у книзі "Журнал-головна";

 • суми оборотів за місяць як за дебетом, так і за кредитом кожного субрахунку, виведені на підставі первинних документів у меморіальних ордерах, мають бути тотожними із залишками по цих субрахунках у книзі "Журнал-головна";

 • в установі ведеться одна книга "Журнал-головна", у якій відображаються усі без виключення операції із коштами загального і спеціального фондів.


 
 

Цікаве

Загрузка...