WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

• Листом Міністерства праці України, Міністерства фінансів України від ЗО липня 1997 р. №ДЦ-05-1078, 13/3-12 "Про збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття";

• іншими нормативними актами.

Перед проведенням ревізії розрахунків із соціального страхування передусім необхідно перевірити, чи зареєстрована бюджетна установа, організація як платник страхових внесків за місцем свого знаходження уповноваженими особами Пенсійного фонду, відділення Фонду соціального страхування або галузевого комітету профспілок. Реєстрація повинна бути проведена в 10-денний строк з дня отримання свідоцтва про держреєстрацію установи або організації.

Перевірити, чи передбачаються умовами колективного договору встановлені в установі, організації виплати заробітної плати.

Законодавчими актами України передбачено соціальне страхування працівників бюджетних установ та організацій. Внески до Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування належать до загальнодержавних обов'язкових платежів.

Тарифи обов'язкових внесків на державне страхування в Україні для бюджетних установ та організацій встановлюються Верховною Радою України у відсотках до фонду оплати праці, як штатних працівників, так і тих, що не перебувають в штаті підприємства. Відрахування на соціальне страхування проводяться щомісяця по всіх видах оплати праці та премій, крім тих, що зазначені в Переліку видів заохочень, премій та інших виплат, на які не нараховуються страхові внески. Розподіл між Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування України визначається відповідними законодавчими або нормативними актами. Відрахування на обов'язкове соціальне страхування і обов'язкове пенсійне страхування здійснюється за встановленими законодавством нормами від загального розміру витрат на оплату праці і відносяться на собівартість в частині витрат, передбачених Переліком витрат на виплату основної та додаткової заробітної плати, який наводиться у додатку №10 до Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", які затверджено постановою Верховної Ради України від 27.06.96 №247/95-ВР. При цьому необхідно звернути увагу, що внески на державне соціальне страхування, які нараховані на види виплат, що входять до фонду оплати праці згідно з розділом 2 Інструкції з статистики заробітної плати, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 №323, але не відносяться на собівартість, сплачуються за рахунок джерел фінансування таких виплат. З 1 вересня 1996 року обов'язкові внески на державне соціальне страхування нараховуються і сплачуються бюджетними установами, організаціями за тарифами на всі види виплат, які згідно із Законом України "Про оплату праці" Міністерства статистики віднесено на оплату праці незалежно від обкладання зазначених виплат прибутковим податком з громадян (крім виплат, зазначених у Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховуються страхові внески та які не враховуються при визначенні середньомісячного заробітку для обчислення пенсій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.92 №583).

Слід відзначити, що збір на державне обов'язкове пенсійне страхування, збір на обов'язкове соціальне страхування і збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття сплачується одночасно з отриманням коштів в установах банків на оплату праці. У разі недостатньої суми коштів на рахунках у банку, видача їх на виплату заробітної плати і перерахування зборів здійснюються в пропорційних розмірах.

Здійснюючи ревізію розрахунків з органами страхування, важливо перевірити використання страхувальником коштів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування, зокрема:

• цільове використання коштів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування;

• наявність документів, які підтверджують право на призначення відповідних виплат (листки непрацездатності, довідки та ін.).

При цьому слід врахувати, що за рахунок коштів Пенсійного фонду, які обліковуються на субрахунку "Розрахунки з Пенсійним фондом", можуть проводитися витрати:

• на пенсії згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення";

• на санаторно-курортне лікування непрацюючим пенсіонерам;

• на щомісячну допомогу непрацюючим матерям по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

• на щомісячну допомогу на дітей віком від 3 до 6 років;

• на допомогу малозабезпеченим сім'ям на дітей віком до 12 років.

За рахунок відрахувань на соціальне страхування проводяться витрати:

• виплати допомоги при тимчасовій непрацездатності;

• допомоги при вагітності та пологах;

• одноразову допомогу при народженні дитини;

• організацію санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників, членів їх сімей;

• на поховання.

На виплати з Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування обов'язкові внески не нараховуються, незалежно від обкладання цих виплат прибутковим податком.

При проведенні ревізії слід також звернути увагу на правильність визначення середньої заробітної плати для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності та відповідність встановленого працівнику безперервного стажу роботи. Також необхідно співставити кількість оплачених днів і сум виплаченої допомоги за поданими листками тимчасової непрацездатності з днями і сумами, що відображені в бухгалтерському обліку бюджетної установи чи організації та "Розрахунковій відомості по коштах соціального страхування" (форма 4).

Треба звернути увагу на відповідність:

• сум допомоги, зазначених у листках тимчасової непрацездатності, записам у розрахункових відомостях по заробітній платі;

• кількості оплачених за листками тимчасової непрацездатності днів даним табелів обліку робочого часу.

Доцільно провести зустрічні перевірки (або зробити запити) у лікувальних установах міста (району) з метою встановлення фактів перебування за лікарняними листками внаслідок тимчасової непрацездатності осіб, які працюють в бюджетній установі чи організації, що ревізується. За наслідками перевірки слід оформити відповідну довідку із зазначенням у ній прізвища, ім'я, по батькові, посади, періоду тимчасової непрацездатності, номера лікарняного листка. Отримані таким чином дані необхідно звірити з даними табелів відпрацьованого часу, з метою визначення наявних відхилень та випадків, коли дні тимчасової непрацездатності у табелях не відмічалися і за ці дні здійснювалася оплата праці.

Суми зайвих допомог, виплачених по тимчасовій непрацездатності, можна утримати з одержувача у тому випадку, коли переплата утворилася в результаті арифметичної помилки і не пізніше 3-х місяців з дня її нарахування.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р №832 "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян" сума одноразової допомоги при народженні дитини становить 35,80 грн., а сума додаткової допомоги матері при народженні дитини — 18 гривень (ці показники можуть змінюватися новими нормативними актами).

Перевіркою необхідно встановити своєчасність сплати нарахованих внесків до Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування. За несвоєчасну сплату страхових внесків стягується пеня. Пеня нараховується з сум недоїмки за кожен прострочений день у розмірі, встановленому чинним законодавством. Пеня нараховується на повну суму простроченого платежу, починаючи із наступного дня після одержання заробітної плати, включаючи день сплати платежу.

При умові, коли заробітна плата не виплачується у зв'язку з відсутністю коштів на рахунку бюджетної установи, пеня за несвоєчасне перерахування страхових внесків до Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування не стягується (діє з 19.09.94). Пеня на пеню не нараховується. При стягненні недоїмки по внесках строки давності не враховуються, якщо інше не передбачено законодавчими та нормативними актами.

Суми нарахованих страхових внесків і витрат за рахунок коштів соціального страхування є підставою для складання звітів "Про нарахування страхових внесків і використання коштів Пенсійного фонду України", а також "Розрахункової відомості по коштах соціального страхування".

Бюджетні установи і організації щоквартально у встановлені терміни подають звіти у двох примірниках. Один примірник передається до уповноваженої установи за місцем реєстрації платника внесків, другий — лишається на підприємстві, в установі, організації. У звітах відображаються проведені нарахування в звітному періоді наростаючим підсумком з початку року окремо по тарифу та обов'язкових внесках із заробітної плати кожного працівника, суми перерахованих внесків, а також використання коштів на підприємстві. З метою контролюза достовірністю складання звітів по страхових внесках до Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування необхідно перевірити відповідність сум, зазначених у звіті, даним регістрів бухгалтерського обліку. Звіти повинні бути підписані керівником бюджетної установи та головним бухгалтером.


 
 

Цікаве

Загрузка...