WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Ревізор ретельно вивчає виявлені незаконні і недоцільні фінансово-господарські операції, виявляє, хто і за чиїм розпорядженням здійснював їх, визначає розмір нанесеного збитку або ступінь порушень діючої нормативно-правової бази.

Достовірність фінансово-господарських операцій можна виявити при формальній і арифметичній перевірці документів.

При формальній перевірці встановлюється повнота і правильність заповнення реквізитів, які характеризують фінансово-господарську операцію. При цьому слід пересвідчитись у відсутності неоговорених виправлень, підчисток, дописок тексту і цифр та достовірності підписів розпорядників кредитів та посадових осіб. Щоб впевнитись в достовірності підписів у документі, співставляють підпис в даному документі з його підписами в особовій справі чи зразках підпису в інших документах (відомості на отримання зарплати та інші).

Арифметична перевірка дає можливість виявити правильність підрахунків в документах та виявити зловживання, завуальовані за невірними арифметичними діями (наприклад, невірні підсумки у відомостях на виплату зарплати, касових звітах і т.д.).

Ревізору необхідно пам'ятати, що не завжди достовірність фінансово-господарської операції може бути виявлена шляхом формальної і арифметичної перевірки змісту документу.

Необхідно звертати увагу на те, щоб не були відкладені документи попередніх років.

Розкриття зловживань по подібних операція досягається шляхом застосування комплексу прийомів і методів документального і фактичного контролю.

Про проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності установ і організацій бюджетної сфери особливо ретельному вивченню підлягають:

  • документи, пов'язані з виплатою готівки;

  • взаємні розрахунки за реалізовані товарно-матеріальні цінності;

  • розрахунки прийняті до оплати від різних постачальників і підрядних організацій, з якими не підтримуються постійні зв'язки, а саме: за матеріали, господарський інвентар, канцелярські товари, послуги та інше;

  • платіжні відомості, касові ордери, поштові перекази на виплату депонованої зарплати, документи на виплату грошей позасписковому складу за виконані роботи і послуги, а також наряди, по яких проведені разові виплати за окремі роботи (асенізація, дератизація, дезинсекція і інші);

  • акти на списання товарно-матеріальних цінностей предметів господарського вжитку, спецодягу, дефіцитних інструментів, медичних препаратів і ліків;

  • сторно вальні записи в облікових регістрах по розрахунках і матеріальних рахунках.

Важливим етапом ревізій фінансово-господарських операцій є перевірка реальності їх відображення в регістрах бухгалтерського обліку за рахунок перекручувань бухгалтерської кореспонденції. При проведенні ревізій часто виявляються факти розкрадання грошових коштів в касі, а також товарно-матеріальних цінностей по законно оформлених, але невірно відображених в регістрах бухгалтерського обліку документах.

Інколи фінансово-господарські операції оформлені по достовірних документах і вірно відображені на рахунках бухгалтерського обліку, але при складанні звітності допущено викривлення інформації. В такому випадку працівникові контрольно-ревізійного органу необхідно перевірити правильність відображення фінансово-господарських операцій не тільки по документах і записах в регістрах бухгалтерського обліку, але й перевірити достовірність звітності.

Методика перевірки достовірності відображення фінансово-господарських операцій в облікових регістрах залежить від форми бухгалтерського обліку (журнального ордера, з застосуванням комп'ютерних технологій обліку).

Повнота обсягу фінансово-господарських операцій синтетичним обліком перевіряється шляхом співставлення даних журналів-ордерів чи машинограм, де ведеться аналітичний облік, з обігами Головної книги.

Реальність залишків по касі на рахунках в банку, товарно-матеріальних цінностей і дебіторсько-кредиторської заборгованості перевіряється шляхом порівняння залишків по даних обліку і фактичної наявності, відображеної в актах інвентаризації, актами звірки рахунків.

В організаціях та установах бюджетно сфери, де бухгалтерський облік ведеться з застосуванням комп'ютерних технологій, працівникові контрольно-ревізійного органу перед початком ревізії необхідно ознайомитися з методикою організації документообігу, порядком обробки документів і специфікою застосування відповідних програм бухгалтерського обліку, яка використовується на ревізійному об'єкті з застосуванням персональних комп'ютерів. Це пов'язано з використанням в аналітичному обліку специфічних регістрів аналітичного обліку (машинограм), що вносить значні відмінності в методику проведення ревізії порівняно з веденням обліку при журнально-ордерній формі.

Виявлені при ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ і організацій форми зловживань, незаконного використання коштів та інших порушень нормативно-правової бази, яка регулює діяльність цих закладів, повинні бути підтверджені відповідними документами: довідками, оригіналами документів, проміжними актами, поясненнями посадових осіб. Матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності групуються і систематизуються по відповідних розділах і викладаються в акті ревізії відповідно до затвердженої програми.

В ході проведення ревізії керівник ревізійної бригади зобов'язаний координувати дії своїх працівників на об'єкті ревізії.

Посадові особи, службова діяльність яких перевіряється за вимогою керівника ревізійної бригади зобов'язані:

  • пред'явити всі необхідні для проведення ревізії довідки, оригінали документів чи їх копії, завірені в установчому порядку, та інші матеріали;

  • бути присутнім при інвентаризації довірених цінностей, контрольних обмірок виконаних робіт, взятті проб і зразків на дослідження, обмірах або перевантажуванні сировини, матеріалів, при встановленні їх фактичних витрат, повноти оприбуткування, а також при інших аналогічних діях, направлених на перевірку діяльності працівників ревізійного об'єкта.

При виявленні зловживань та інших необхідних випадках працівник контрольно-ревізійного органу отримує від посадових осіб ревізованого об'єкту копії чи виписки з документів, які мають відношення до виявлених факторів, чи довідок, складених на підставі цих документів, а також письмові пояснення винних посадових чи матеріально відповідальних осіб.

Аналізуючи діяльність органів державного фінансового контролю, можна сказати, що кожна із служб робить все можливе для забезпечення нормалізації економічної ситуації нашої держави.

Так, наприклад, за 6 років функціонування Державної контрольно-ревізійної служби її працівниками проведено 300 тисяч ревізій і перевірок, в ході яких встановлено факти порушення фінансової дисципліни на загальну суму понад 6,3млрд. грн. вжитими заходами забезпечено їх усунення на суму 2,9млр. грн.

Зокрема, в результаті проведення ревізій і перевірок у 110 тисячах бюджетних установ і організацій, у кожному другому об'єкті виявлено факти нецільового використання, незаконних видатків, недостач та привласнень коштів і матеріальних цінностей на загальну суму понад 620 млрд. грн. / в тому числі недостач – 50 млн. грн.).

За цей же період органами служби виконано близько 3 тисяч доручень Адміністрації Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів. Також, за поданням правоохоронних органів проведено 35 тисяч ревізій і перевірок за підписами яких порушено 25 тисяч кримінальних справ і засуджено 7 тисяч осіб.

За порушення законодавства з фінансових питань на 65 тисяч посадових осіб накладено адміністративні стягнення на сум 4,8 млн. грн., до дисциплінарної і матеріальної відповідальності притягнуто 64 тисячі осіб, із них 8 тисяч звільнено із займаних посад.

Детальніше розглянемо ситуацію за 2000рік в Тернопільській області.

В Тернопільській області контрольно-ревізійно-ревізійною службою було перевірено 1729 підприємств, установ і організацій /в тому числі бюджетних установ/. Ревізіями і перевірками виявлено незаконних і не за цільовим призначенням проведених витрат, недостач і розкрадань/ грошових коштів і нематеріальних цінностей:

кількість підприємств, установ і організацій - 712

сума – 37044,45

В тому числі бюджетних коштів – 24949,19

З них коштів державного бюджету – 21103,58

а)незаконних і не за цільовим призначенням проведених витрат грошових коштів і матеріальних цінностей

--кількість підприємств, установ і організацій 635

- сума 35377,47

в тому числі в бюджетних установах

- кількість установ 341

- сума 6037,81

б) недостач (розкрадань) грошових коштів і матеріальних цінностей

- кількість підприємств, установ і організацій 228

- сума 1666,98

в тому числі бюджетних коштів 95,67

з них коштів державного бюджету 0,50

загальної суми недостач і розкрадань виявлено в бюджетних установах

- кількість установ 39


 
 

Цікаве

Загрузка...