WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Характер та зміст кожної стадії технологічного процесу, затрати фізичної та розумової праці, а також часу на їх виконання залежать від методів контролю, що застосовуються, способів та прийомів ревізії, величини (розміру) ревізуємої одиниці. Раціональним технологічний процес в ревізії можна вважати коли: а) впроваджена наукова організація ревізорської праці (НОРП); б) дотримується безперервність ревізії; в) дотримується послідовності виконання стадій технологічного процесу; г) досягається мінімальна трудомісткість.

Наукова організація праці ревізора є безперервним процесом, в який вносяться обґрунтовані зміни, викликані постійним удосконаленням способів, прийомів і техніки проведення ревізії. Вона визначається наступними основними елементами:

 • ретельною підготовкою до ревізії, раціональним та розумним використанням ревізорами відведеного на підготовку часу;

 • наявністю раніше розроблених макетів актів, порівняльних відомостей, запитів, розписок, пояснень та інших матеріалів ревізійного оформлення. Учасникам ревізії заздалегідь видають зразки актів: інвентаризації готівки, підзвітних сум, матеріальних цінностей, в яких передбачені й розписки матеріально відповідальних осіб та їх пояснення за результатами інвентаризації. Це дає можливість особам, що проводять інвентаризації, відразу вносити в банк фактичну наявність грошей, цінностей, проставляти дату та години проведення інвентаризації, найменування підрозділів та склад комісії. В день завершення інвентаризації керівник ревізійної бригади має можливість отримати всі акти, один із яких відразу ж передається в бухгалтерію для виведення результатів;

 • наявністю систематизованого переліку діючого законодавства, норм природного убутку та виходу продукції інструктивного матеріалу. Наприклад, трудомістким процесом роботи є перевірка використання фонду заробітної плати (плата праці) та розрахунків з працівниками. З метою скорочення витрат праці на цей вид робіт слід розробляти схеми взаємного співставлення документів, які є на організації, що ревізується, по одних і тих же та по різних, але взаємопов'язаних між собою операціях. Такі схеми дають можливість без особливих труднощів виявляти випадки приписок заробітної плати, інші порушення та зловживання;

 • розумним поєднанням кооперації та розподілу праці при виконанні різних контрольно-ревізійних дій;

 • раціональною організацією, удосконалення прийомів та техніки виконання окремих ревізійних робіт.

Акт ревізії досвідчені ревізор пишуть з першого дня, починаючи з вступної частини, та поступово накопичують матеріали відповідних розділів. В останній день ревізії уточнюються зібрані та описані в першому варіанті факти.

Після затвердження планів ревізії починається підготовка до проведення ревізії, яка складається з наступних етапів.

Етапи підготовки до ревізії (табл.2.3. )

Етапи

Характеристика

Дії ревізора

Перший

Накопичення

Накопичує матеріали про

матеріалів по

діяльність об'єктів, ознайомлюється і

конкретному об'єкту з

вивчає бухгалтерську і статистичну

моменту, коли

звітність, описує і аналізує, робить

ревізору стали відомі

виписки з розпоряджень і постанов, що

об'єкти ревізії

надійшли від вищестоящих організацій

тощо. Ревізор заводить зошит на

кожний об'єкт, куди заносить необхідні дані

другий

Починається з

Продовжує поповнювати свої

моменту отримання

записи в робочому зошиті, вивчає

наказу на проведення

матеріали, які характеризують

ревізії на конкретному

діяльність підприємства. Далі ревізор

об'єкті

складає план ревізії

Схема ведення робочого зошита відомчого ревізора наступна:

 • Детальні дані про організацію, що ревізується.

 • Дані про виконання рекомендацій та вказівок по раніше проведених ревізіях, перевірках та інвентаризаціях.

 • Дані про стан обліку, зберігання та витрачання грошових коштів.

 • Правильності планування видатків на утримання бюджетних установ, закладів та організацій.

 • Законності витрачання коштів згідно з затвердженим кошторисом видатків і доходів.

 • Дотримання встановлених штатів, ставок, фонду заробітної плати.

 • Законності утворення і витрачання позабюджетних коштів.

 • Дотримання касової дисципліни та законності операцій по розрахунках в банку.

 • Забезпечення повноти оприбуткування та законності витрачання товарно-матеріальних цінностей.

 • Перевірка забезпечення керівництвом бюджетної установи, організації, закладу виконання чинних законодавчих та інших нормативних актів щодо фінансів і фінансової діяльності, зокрема указів Президента України, Постанов Верховної ради, Кабінету Міністрів України, які стосуються підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, оплати праці працівників, посилення фінансово-бюджетної дисципліни.

Отже, на етапах підготовки до ревізії здійснюється вивчення наявних в ревізійній організації, в фінансових, банківських та інших установах планових, звітних та статистичних даних, матеріалів попередньої ревізії та тематичних перевірок. При цьому використовують також дані аналізу та висновків по матеріалах звітності, знайомляться зі службовим листуванням. Ревізори вивчають нормативні акти (закони, положення, накази), з'ясовують як виконані пропозиції за результатами попередньої ревізії. Крім того, ревізору слід поспілкуватися з керівництвом відділів та управлінь (фінансового відділу, відділу праці і заробітної плати, відділу кадрів тощо) і отримати від них необхідну інформацію. Начальники управлінь та відділів орієнтують ревізорів на важливі питання діяльності організації, що дає можливість в плані максимально розкрити завдання, вид ревізії, обсяг роботи кожного виконавця.

Таке попереднє вивчення дає можливість ревізору попередньо визначити найбільш слабкі ділянки організації, а отже, визначити основний напрямок своєї роботи під час ревізії. На підготовку до ревізії та вивчення матеріалів ревізору бажано виділити не менше трьох – п'яти днів. На стільки ж може скоротитися час, який ревізор витратить на проведення ревізії, оскільки йому не доведеться знайомитися із зазначеними даними на місці, де також може не виявитися повного комплексу перерахованих матеріалів.

До виїзду на місце проведення ревізії слід провести збори в ревізійному відділі або з керівником, що призначив ревізію для уточнення основних завдань майбутньої ревізії, наданню ревізійній бригаді допомоги.

Підготовка до проведення комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності організації чи установи включає наступні етапи: підготовку до проведення ревізії, оформлення результатів ревізії; прийняття рішень за результатами комплексної ревізії; організацію контролю за виконанням рішень, прийнятих за матеріалами ревізії. Програму комплексної ревізії складають керівник бригади ревізорів і начальник ревізійного відділу або керівник ревізійної бригади і головний бухгалтер. Послідовність виконання робіт на різних етапах ревізійного процесу представлено на рисунку.

Рис.2.1 Послідовність виконання на різних етапах ревізійного процесу.[40, ст 212]

Від ретельності підготовки до ревізії залежить якість її проведення: чим краще ревізор (контролер) підготується, тим конкретніше і якісніше він розуміє свої задачі, тим менше часу затратить на технічну і організаційну роботу, тим краще організує дієвий контроль і допомогу працівникам організації чи установи, що ревізується, в усуненні недоліків. Час перебування ревізора на організації чи установі, що контролюється, обмежений певною кількістю днів, протягом яких слід виконати великий обсяг технічної, організаційної, інструктивної, аналітичної та іншої роботи з таким розрахунком, щоб діяльність організації чи установи максимально покращилася після ревізії. Тому ревізор повинен так підготуватися до ревізії, щоб якнайменше витрачати час на з'ясування на місці ряду організаційних питань і на технічну роботу.


 
 

Цікаве

Загрузка...