WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Ревізор виступає як посадова особа, наділена певними правами та обов'язками при проведенні ревізії. Він, як правило, є спеціалістом галузевого обліку, економіки, фінансів, статистики, планування. Але здійснення ревізій на сучасних підприємствах вимагає не тільки обліково-економічних знань, але й знань технології галузі.

Перевіряючи по документах певні питання, ревізор, спеціаліст в області обліку, може бути некомпетентним в інших питаннях. У цих випадках ревізор через керівника відомства може запросити спеціаліста відповідної галузі та доручити йому вирішення питань, що цікавлять ревізію. Ревізор може залучити спеціаліста і для консультації при складанні програми ревізії (зокрема, при формулюванні питань членами ревізійної бригади).

У випадку, коли зацікавлені особи ставлять під сумнів висновки ревізора як не спеціаліста в певній галузі, для вирішення спірних питань також повинен запрошуватися спеціаліст, що має вищу освіту та досвід роботи за даною спеціальністю. На нього поширюється правило відводу. В ролі спеціаліста не можуть виступати працівники організації, що ревізується, та особи, що мають у такій організації родичів, які займають відповідальні посади.

Запрошеному для участі в ревізій спеціалісту ревізор ставить письмові питання, на які він повинен дати письмову відповідь. Відповіді спеціаліст формулює у вигляді висновків, що підписуються ним та матеріально відповідальною особою, службова діяльність якої перевірялась.

Рекомендується ставити конкретні питання спеціалісту та вимагати від нього чітких та зрозумілих відповідей на них. Як і ревізор, спеціаліст повинен проводити перевірку з обов'язковою участю зацікавлених осіб. Мають значення знання і правильність застосування спеціалістом відповідної облікової термінології, назв документів, різних облікових регістрів, щ необхідні для висновку. Ревізор повинен надавати своєчасну допомогу спеціалісту.

Спеціаліст має право зробити в акті ревізії свої записи, пов'язані з виявленим зловживанням. Але заяв юридичного характеру ні у висновку, ні у акті не повинно бути. На практиці ревізори іноді перевищують компетенцію спеціалістів і в акті ревізії фіксують дану ними оцінку тих чи інших фактів, вказують на їх доказове значення. В результаті думка експерта замінюється думкою спеціаліста.

Інструкція про порядок проведення ревізій передбачає участь в ревізії осіб, службова діяльність яких перевіряється. Таких осіб називають зацікавленими, оскільки вони зацікавлені в об'єктивному результаті ревізії діяльності підприємств. До зацікавлених осіб відносять: посадових, матеріально відповідальних осіб, інших осіб, що працюють на підприємстві, яке ревізується.

Участь зацікавлених осіб в ревізії забезпечує об'єктивність та достовірність її результатів, виключає помилки у висновках ревізії. Зацікавлені особи мають право:

  • давати пояснення ревізорами з питань, що мають відношення до ревізії;

  • знайомитися з усіма документами, що слугують підставою для висновку про недоліки в роботі установи чи організації;

  • бути присутнім при інвентаризації цінностей, що знаходяться у під звіті зацікавлених осіб;

  • ознайомитися з актами ревізії та представляти в письмовому вигляді пояснення, зауваження або незгоду;

  • надавати ревізору відповідні документи;

  • наполягати на додатковій перевірці фактів, що мають відношення до виявлення порушень.

З метою забезпечення повноти ревізії та її об'єктивності зацікавлені особи можуть: заявляти відвід ревізору; вимагати призначення спеціалістів для перевірки; ставити перед ревізором додаткові питання з метою отримання по них висновків спеціалістів; представляти в ході ревізії та по закінченні її будь-які документи; знайомитися з документами, що вивчаються ревізором, та просити про їх доповнення.

Знайомити осіб з матеріалами ревізії в процесі її проведення слід в межах, що гарантують зацікавленим особам можливість ознайомитися з усіма документами, які будуть використані ревізором при складанні висновків.

З метою забезпечення високої якості ревізії може виникнути необхідність проведення перевірки в інших організаціях. Таку перевірку слід виконувати особисто ревізору або доручити її іншому контрольно-ревізійному органу. Останній зобов'язаний виконати доручення ревізора протягом 10 діб. Окремі доручення ревізора повинні надаватись в письмовому вигляді та є обов'язковими.

Звернення ревізора одного контрольно-ревізійного органу до ревізора іншого органу з дорученням про виконання ревізійних дій має назву окремого доручення ревізора.

Направлення окремого доручення ревізора має на меті розподіл праці по проведенню ревізії, максимальне скорочення часу її проведення.

Для виконання перевірки шляхом направлення окремого доручення рекомендується доручати наступні ревізійні дії: вилучення документів, їх взаємозвірювання, знаття копій, отримання пояснень, проведення вибіркових інвентаризацій тощо. Більший обсяг роботи ревізор, що проводить ревізію, повинен перевіряти сам, а не доручати цю роботу іншим ревізорам. В усіх випадках основні ревізійні дії повинні здійснюватися ревізором, якому доручено проведення ревізії (інвентаризація, обстеження, вилучення документів, отримання пояснень тощо).

При визначенні ревізійних дій, які можуть бути виконанні шляхом направлення окремого доручення, потрібно керуватися ще й тим, що ревізор, який проводить ревізію, несе повну відповідальність за якість та строки ревізії. Той ревізор якому направлене для виконання окреме доручення, персонально відповідає лише за своєчасне та якість виконання такого доручення.

При визначення виконавця окремого доручення слід керуватися наступним: а) окреме доручення необхідно адресувати ревізору того ж відомства, в якому працює ревізор, що направляє доручення; б) окреме доручення для виконання може бути адресоване будь-яким ревізором відповідному органу КРУ Міністерства Фінансів України у випадку необхідності або для контролю.

Ревізор, якому адресоване для виконання окреме доручення, має право переадресувати його іншому ревізору, якщо він вважає, що отримане ним окреме доручення виходить за межі його компетенції. Ревізор у такому випадку повинен повідомити про це органу, що надіслав окреме доручення.

Юридично кожне окреме доручення ревізора повинно бути надано в письмовому вигляді. Лист, що містить окреме доручення ревізора, можна оформляти таким чином. В першій, вступній, частині повинен бути точно зазначений адресат окремого доручення, його виконавець. Окреме доручення повинно направлятися безпосередньо контрольно-ревізійному органу, якому підпорядкована організація, що перевіряється. Якщо такий орган розташований далеко від організації, то окреме доручення необхідно направляти ревізору КРУ Міністерства Фінансів відповідного району. Необхідно точно визначити ревізійний орган та його територіальне розміщення.

В другій, описовій, частині окремого доручення потрібно викладати обставини ревізії в обсязі, необхідному для якісного виконання окремого доручення. При цьому важливо вказати на основні версії, що висуває ревізор в ході ревізії, та що потребують детальної перевірки в інших організаціях. Можна навіть зазначати основні напрями перевірки (способи, прийоми тощо).

Заключна частина окремого доручення повинна містити конкретне формулювання завдання виконавцю. В ній зазначається, за якими документами та в якій послідовності необхідно здійснити перевірку того чи іншого питання. При необхідності отримати пояснення від конкретних осіб, ревізор повинен чітко сформулювати питання, що підлягають з'ясуванню.

Ревізійні дії в іншій організації можуть здійснюватися на прохання зацікавлених осіб. В будь-яких випадках ревізор зобов'язаний повідомити зацікавлених осіб (якщо це не суперечить правилам ревізії), які мають право брати участь у перевірці того чи іншого питання. Якщо зацікавлені особи братимуть участь у перевірці питання, ревізор повинен повідомити про це в окремому дорученні. Ревізор – виконавець окремого доручення повинен повідомити зацікавлених осіб про час та місце ревізійної дії. Вирішення питання про присутність зацікавленої особи при виконанні ревізійних дій сприяє реалізації права зацікавлених осіб в ревізії.

Результати перевірки окремого доручення оформляються аналогічно до правил оформлення матеріалів ревізії.

Найбільш доцільна сукупність способів та засобів, які застосовуються при підготовці та проведенні ревізій, оформленні результатів та реалізації матеріалів носить назву технологічного процесу. Він представляє собою послідовні операції, що виконує ревізор з моменту отримання наказу на проведення ревізії до оформлення її матеріалів, які забезпечують належну якість контролю організації, що ревізується, з найменшими затратами ресурсів. Технологічні операції по проведенню ревізії поділяються на наступні п'ять послідовних етапів: підготовка до ревізії, проведення ревізії; узагальнення матеріалів на підведення підсумків ревізії; реалізація матеріалів ревізії; контроль за виконанням прийнятих рішень. Між вказаними стадіями існує тісний взаємозв'язок, а через це результат кожної з них залежить від своєчасності та якості виконання попередньої стадії.


 
 

Цікаве

Загрузка...