WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Міністерства і відомства, що мають контрольно-ревізійний апарат, складають перспективні, поточні і річні плани контрольно-ревізійні роботи.

Перспективні плани складаються, як правило, на п'ять років і включають заходи по введенню більш досконалих форм і методів господарського контролю, удосконаленню діючих і розробки нових нормативно-довідкових матеріалів і методичних рекомендацій з питань проведення контрольно-ревізійної роботи, з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів контрольно-ревізійного апарату.

Поточні плани контрольно-ревізійної роботи складаються на наступний календарний рік: вони повинні містити дані щодо назви і місцезнаходження підприємства, об'єкта ревізій, за який період проведена попередня ревізія, період поточної ревізії, вид, строк проведення ревізії, тривалість ревізії в днях, виконавців.

Річний план складається на рік, його підписує керівник контрольно-ревізійної служби, затверджує керівник міністерства, відомства, управління. Цей документ є таємним, тому в ньому не зазначаються особи, які будуть проводити ревізію, але вказується кількість ревізій в кварталі. План ревізій складається в одному примірнику, підписується особою, якій це доручено, затверджується керівником організації, що проводить ревізію, та зберігається під ключем як документ, що не належить розголошенню, у особи, що очолює контрольно-ревізійну роботу. Такий порядок складання та зберігання цього документу продиктований тим, що кожна із запланованих ревізій повинна бути раптовою.

У деяких центральних організація річні плани ревізій складаються із зазначенням дати їх початку та завершення, прізвищ контролерів і ревізорів та ін. даних. Але такий детальний план, як правило, не виконується на практиці, оскільки протягом року здійснюються не передбачувані зміни: ревізор може звільнитися, захворіти, піти у відпустку, приймати участь у позаплановій ревізії іншої установи або організації. Тому для конкретизації річного плану краще на його підставі складати квартальні плани графіки ревізій.

Квартальний план складається за 10-12 днів до початку нового кварталу. Його підписує начальник відділу контрольно-ревізійної служби, затверджує керівник відомства. На відміну від річних, в квартальних планах охоплюється ширше коло показників – зазначається період, за який проводиться ревізія, обсяг і тривалість ревізій.

Квартальний план-графік містить всі дані, які є в річному плані та, крім того, дату початку ревізії і склад осіб, яким доручається її проведення.

Квартальний план має приблизно таку форму

Квартальний план ревізій

№ п/п

Підприємство, що підлягає ревізії

Період, за який проводиться ревізія

Дати початку та закінчення ревізії

Вид ревізії

Затрати праці на ревізію, людино-днів

Відповідальний виконавець

На підставі квартальних планів-графіків керівник ревізійної служби складає індивідуальні місячні або квартальні плани ревізій для кожного контролера. Вони складаються в одному примірнику, підписуються тільки керівником рвійного органу та визначаються виконавцем не пізніше ніж за 10 днів до початку місяця або кварталу, щоб виконавці мали час для підготовки до ревізії. Ревізор (контролери) зберігають отримані індивідуальні плани під ключем як документи, що не підлягають розголошенню Індивідуальний місячний план має, приблизно, таку форму.

Індивідуальний місячний план

№ п/п

Установа, що підлягає ревізії

Дані про попередню ревізію/ за який період і коли проводилася

Період за яким буде проводитись ревізія

Дати початку і закінчення ревізій

Затрати часу людино-днів

Вид ревізій

Особи, які будуть проводити ревізію

План ревізії складається на календарний рік за місяць до початку планового року в кожній організації, що має підвідомчі підприємства та установи. Складання плану доручається особі, що очолює контрольно-ревізійну роботу в даній організації. План має приблизно таку форму.

Затверджую

_________________

(підпис керівника)

________________200_р.

(дата і місяць)

ПЛАН

проведення ревізії на 200_ р.

по __________________________

(назва ревізованого органу)

п/п

Підприємства, що підлягає ревізії, та його адреса

Дані про останню ревізію

В якому кварталі року буде проведена ревізія

За який період проводилась ревізія

Ким проведена (КРУ, бригадою відомчих контролерів, бухгаром-ревізором тощо)

з

по

1

2

3

4

5

6

______________________ 200__ р.

В графу 2 вписують назву всіх підвідомчих організацій і установ. Дані про останні ревізії (графи 3,4) вводяться для контролю за їх безперервністю: ревізія, що планується, повинна розпочатися з тієї дати, якою завершилася попередня. Графа 5 показує, ким була проведена попередня ревізія. Ці дані допомагають при підготовці планування ревізії, оскільки пояснюють характер, обсяг та направленість попередньої. Показники графи 6 повинні відповідати вимозі проведення ревізії не частіше 1 разу на рік та рідше 1 разу в 3 роки.

Зміст плану ревізійної роботи слід орієнтувати на контроль максимально можливого числа підприємств та високої якості ревізій і перевірок з найменшими витратами. Він залежить від видів та обсягу передбачуваних робіт, а також від індивідуальних якостей та навичок працівників ревізійних органів. Разом з тим, при складанні плану слід враховувати ряд загальних положень. В план слід включати всю майбутню роботу, враховуючи те, що в ревізії приймають участь різні спеціалісти. Важливо визначити їх ділянки та обсяг робіт. Розмежувати коло питань, що перевіряються, встановити терміни надання матеріалів перевірки.

План ревізії повинен бути обґрунтованим, тобто враховувати умови роботи об'єкта, що ревізується, тенденції його розвитку, цілі ревізії та витрати часу на її проведення.

При визначення планових витрат часу необхідно враховувати такі фактори, як обсяг документообігу, ступінь автоматизації обробки облікової інформації, порядок перевірки документів (суцільний або вибірковий), кількість місяців, що підлягають перевірці.

Тривалість ревізій встановлюється для кожного об'єкта в залежності від обсягу роботи та кількісного складу ревізійної бригади. Кількість членів бригади та час, необхідний для комплексної ревізії, обумовлені обсягом господарської діяльності підприємства.

Отже, тривалість ревізії – це кількість днів, що відводяться на ревізію із зазначенням термінів її початку та завершення (але не більше 30 днів).

Час проведення ревізії визначають в залежності від обсягу ревізій, кількості і кваліфікації ревізорів. Важливо передбачати, щоб ревізії проводилися в кожній організації, не більше місяця. Триваліші ревізії негативно впливають на роботу підприємства, організації та установ, де вона проводиться.

Обсяг ревізії характеризує трудомісткість контрольно-ревізійних дій. Загальний обсяг можна виміряти шляхом аналізу більшості показників діяльності підприємств, організацій та установ та ряду інших факторів.

Отже, обсяг ревізії – це трудомісткість контрольно-ревізійних дій, яка вимірюється товарооборотом, кількістю підприємств, кількістю справ (папок) документів тощо.

В планах доцільно передбачати повні ревізії, а також окремі перевірки виконання прийнятих рішень по проведених ревізіях, то їх здійснюють за необхідністю (позапланові ревізії).

В ревізії слід розрізняти такі поняття, як ревізуємий період і балансомісяць.

Ревізуємий період – це період діяльності підприємства, установи та організації від закінчення попередньої ревізії до початку поточної. Кожна наступна ревізія повинна охоплювати період починаючи з моменту закінчення минулої.

На практиці ревізує мий період визначається за кількістю балансомісяців. За балансомісяць приймають один місяць в ревізуємому періоді, який підтверджується складанням бухгалтерського балансу, наприклад, з 1 лютого по 1 грудня – 10 балансомісяців.


 
 

Цікаве

Загрузка...