WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Підконтрольними для органів ДКРС є центральні та місцеві органи влади (крім Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністерств України), бюджетні установи і організації, а також державні і недержавні фонди, підприємства, організації, господарські товариства, об'єднання підприємств, спілки і т. п. Незалежно від форми власності, відомчої приналежності, підпорядкованості і місця розташування, які отримують в ревізійному періоді засоби з бюджетів усіх рівнів (в тому числі засоби державних цільових фондів, які включені у вільний бюджет держави, або інші державні засоби, направлені на фінансування окремих програм згідно законів), засоби державних валютних фондів і/або мали (мають) зобов'язання перед державною відносно цільового направлення пільг як засобів, які отримані з бюджету.

Ревізії (перевірки) суб'єктів підприємницької діяльності і організацій, які не входять до складу підконтрольних органів ДКРС, відносно дотримання ними законодавства з фінансових питань проводяться органами ДКРС за постановою прокурора, слідчого або особи, яка проводить дізнання, про проведення ревізії або перевірки, винесеному в ході розслідування кримінальної справи, а також за зверненням Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України.

Органи ДКРС в Україні взаємодіють з правоохоронними органами з питань здійснення фінансового контролю на основах самостійного прийняття рішень, незалежності в діях, невтручання до сфери компетенції один одного.

Органи ДКРС проводять ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів згідно Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу".

За зверненнями правоохоронних органів посадової особи ДКРС можуть брати участь в проведенні ревізій (перевірок) підприємств, установ та організацій, які здійснюються іншими органами державного фінансового контролю.

Ревізія (перевірка) суб'єкту підприємницької діяльності, установи або організації за зверненням правоохоронного органу і в порядку, визначеному діючою Інструкцією, може проводитися в будь-який час незалежно від кількості раніше проведених на цьому суб'єкті ревізій і перевірок, за виключенням випадків, коли відмічені у зверненні правоохоронного органу питання за вказаний ревізійний період вже перевірені за виконанням цього чи іншого правоохоронного органу. В окремих випадках рішення про проведення ревізій (перевірки) з питань, які вже були перевірені за зверненням правоохоронного органу, приймає керівник вищого органу ДКРС.

Звернення правоохоронного органу як відносно проведення ревізії (перевірки), так і відносно участі у проведенні ревізії (перевірки) повинно містити:

 • повну назву підприємства (установи, організації), його місцезнаходження (адреса, вказана в установчих документах або фактична), дані про організаційно-правову форму:

 • короткий зміст фінансових порушень;

 • конкретні питання відносно дотримання законодавства з фінансових питань, на які необхідно дати відповідь;

 • період, за який слід перевірити діяльність організації або установи з визначених питань.

Звернення правоохоронного органу, підлягає повернення йому для уточнення, якщо воно не відповідає наведенним вище вимогам цього пункту.

При прийнятті керівником органу ДКРС рішення відносно проведення ревізії (перевірки) доцільно, щоб звернення правоохоронного органу містило наступні дані:

 • про отримання об'єктом контролю бюджетних коштів, засобів державних валютних фондів або наявності пільг як засобів, які отримані з бюджету;

 • у яких матеріально відповідальних осіб обов'язково слід провести інвентаризації і на яких підприємствах, в установах і організаціях-зустрічні перевірки і за якими питаннями (з обов'язковим зазначенням місцезнаходження об'єктів зустрічних перевірок);

 • про розподіли правоохоронного органу, номеру телефону і прізвища, з яким слід підтримувати зв'язок для розв'язання питань, що потребують втручання правоохоронних органів.

У випадку перебування матеріально відповідальної або посадової особи проти якої порушено кримінальну справу, під арештом, а також при вилученні бухгалтерських документів ініціатором ревізії (перевірки) про це вказується у зверненні правоохоронного органу.

Звернення правоохоронних органів відносно проведення органами ДКРС ревізії (перевірок) або виділення посадових осіб для участі у проведенні ревізій (перевірок) або виділення посадових осіб для участі у проведенні ревізій (перевірок) розглядаються начальниками Головного контрольно-ревізійного управління України, контрольно-ревізійних управлінь в автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі (або їх заступниками, на яких цей обов'язок покладений відповідальними наказами) або начальниками контрольно-ревізійних відділів в районах і містах. В результаті приймається одне з наступних рішень:

 • звернення правоохоронного органу прийнято до виконання, згідно якого позапланово виділяються посадові особи для участі у проведенні ревізій (перевірки);

 • звернення правоохоронного органу відносно проведення ревізії (перевірки) прийнято до викання в плановому порядку;

 • у проведенні ревізії (перевірки) або виділенні посадових осіб для участі у проведенні ревізії (перевірки) відмовлено.

Позапланові ревізії і перевірки за зверненнями правоохоронних органів проводяться при наявності хоча б однієї з наступних обставин:

 • надання прокурором, слідчим або особою, яка проводить дізнання постанови на проведення ревізії (перевірки), затвердженої в ході розслідування кримінальної справи;

 • надання письмових свідоцтв (актів відомчих перевірок, протоколів зборів трудового колективу, заяв та скарг посадових осіб або інших працівників суб'єкту господарювання, первинних бухгалтерських документів тощо) по зловживання та значні фінансові порушення на підконтрольному органі ДКРС підприємстві, в установі або організації;

 • надання письмових свідоцтв про фінансові порушення на підконтрольному органі ДКРС підприємстві, в установі, організації, при умові проведення їх реорганізації (ліквідації);

 • надання письмових свідоцтв про порушення діючого законодавства в ході приватизації майна, яке під час ревізії (перевірки) знаходиться у відомстві підконтрольного органу ДКРС підприємстві, в установі, організації;

 • надання письмових відомостей про нецільове використання позик та кредитів, гарантованих бюджетом, строк повернення яких об'єктом контролю порушений.

Посадові особи органу ДКРС направляються за зверненнями правоохоронних органів для участі в проведенні ревізій (перевірок), які проводяться іншими органами державного фінансового контролю, при наявності хоча б однієї з наступних обставин:

 • проведення органом державного фінансового контролю, якому за діючим законодавством надані наступні повноваження, ревізії за постановою прокурора, слідчого або особи, яка проводить дізнання, на підприємстві, в установі, організації, незалежно від форми власності;

 • наявність вимоги правоохоронного органу про призначення спеціаліста для участі в проведенні ревізії (перевірки) на підконтрольному органі ДКРС підприємства, в установі, організації, яка вже здійснюється іншим державним органом, якому надані відповідні повноваження.

Звернення правоохоронних органів, які стосуються проведення ревізій (перевірок) в межах повноважень та компетенції органів ДКРС підприємстві, в установі, організації ДКРС та оформленні і відповідності з вимогами, вказаної Інструкції, є обов'язковими для виконання в плановому або неплановому порядку.

На звернення правоохоронних органів відносно проведення ревізії (перевірки) на підприємствах, в установах або організація, що не є підконтрольними органами ДКРС, при відсутності постанов про порушення кримінальних справ або при умові неотримання ними в ревізійному періоді позик та кредитів, гарантованими засобами бюджетів, державних не бюджетних фондів, а також на звернення з питань, які не відносяться до компетенції ДКРС, ініціатору ревізії (перевірки) в строк не пізніше 10 робочих днів дається обґрунтована відповідь про можливість проведення про даних обставинах ревізій (перевірок) на вказаних об'єктах органами ДКРС.

Органи ДКРС не приймають до виконання звернення правоохоронних органів відносно:

 • визначення доцільності актів нормативно-правових органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо такі акти прийняті у межах повноважень останніх;

 • визначення доцільності складання господарських договорів;

 • перевірки стану розрахунків між суб'єктами підприємницької діяльності, спірні питання відносно яких вирішуються у претензійно-позовному порядку (за виключенням випадків, коли такі питання поставлені постановою ініціатора ревізії (перевірки);

 • проведення економічних та інших експертиз;

 • інших питань, які не входять до компетенції органів ДКРС.


 
 

Цікаве

Загрузка...