WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Створення (реорганізація) контрольно-ревізійних підрозділів здійснюється в межах загальної чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та органів, що належать до сфери їх управління, і асигнувань, виділенних на їх управління.

Керівник контрольно-ревізійного підрозділу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади призначається на посаду і звільняється з посади міністерством (відповідним керівником) за погодженням з Головним контрольно-ревізійним управлінням, а керівник контрольно-ревізійного підрозділу органу, що належить до сфери його управління, - керівником цього органу за погодженням з керівником відповідного територіального підрозділу вищестоящої організації.

Начальники контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, центральних органів виконавчої влади підпорядковуються безпосередньо керівникам зазначених органів і входять до складу колегій цих органів.

Контрольно-ревізійними підрозділами перевіряються:

а) дотримання фінансово-бюджетної, кошторисної дисципліни, ефективність і цільове використання бюджетних коштів;

б) збереження коштів і матеріальних цінностей;

в) ефективність використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, своєчасність документального оформлення господарських операцій, повноту виявлення та мобілізації внутрішньо-господарських резервів, причин непродуктивних витрат і втрат;

г) економічний стан підприємств, установ і організацій, виконання виробничих і фінансових планів, законність здійсненних операцій;

д) правильність та достовірність ведення бухгалтерського обліку і звітності, фінансових, кредитних і розрахункових операцій, повноту і своєчасність виконання зобов'язань перед бюджетом;

е) додержання порядку встановлення та засосування тарифів;

є) виконання заходів, спрямованих на усунення недоліків, виявлених попередньо ревізією або перевіркою.

Термін проведення ревізій та перевірок не може перевищувати 30 днів. Продовження цього терміну допускається з дозволу керівника органу, який призначив ревізію або перевірку.

Результати ревізії або перевірки оформляють актом за підписом керівника ревізійної групи (ревізора), керівника і головного бухгалтера підприємства, установи, організації, де проводиться ревізія або перевірка.

Головним завданням ДКРС є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах і державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів, подання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень нормативних актів та запобігання їх у подальшій діяльності.

Основні функції підрозділів ДКРС наступні:

  • Організація роботи контрольно-ревізійних підрозділів у республіці Крим, областях, містах Києві і Сімферополі по проведенню ревізій і перевірок;

  • Проведення ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності в міністерствах, відомствах і організаціях, які отримують кошти з бюджету та з державних фондів;

  • Проведення ревізій та перевірок правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів державної влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок державного бюджету;

  • Проведення ревізій та перевірок повноти оприбуткування, правильності витрачання і збереження валютних коштів;

  • Здійснення контролю за утриманням недоліків та порушень, виявлених попередніми ревізіями та перевірками;

  • Узагальнення наслідків документальних ревізій і перевірок у випадках, передбачених законодавством, повідомлення про них органам законодавчої та виконавчої влади;

  • Розробка інструктивних та інших нормативних актів з питань проведення ревізій та перевірок;

  • Розробка інструктивних та інших нормативних актів з питань проведення ревізій та перевірок, здійснення методичного керівництва і контролю за діяльністю контрольно-ревізійних підрозділів тощо.

Працівники ДКРС мають право ревізувати і перевіряти грошові кошти та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, які підтверджують надходження та витрачання коштів та матеріальних цінностей, а також проводити перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, обладнання тощо). Такі перевірки можуть проводитися у міністерствах, державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, установах і організаціях. Решта прав забезпечують реалізацію цього, можна сказати, "головного" права.

Таблиця 2.1

Основні права працівників КРУ [40,ст159]

Право

Зміст принципу

2

3

Доступу на об'єкт, що перевіряють-ся

Для здійснення таких перевірок працівникам КРУ надане право безперешкодного доступу на склади, до сховищ. виробничих та інших приміщені, для їх обстеження і з'ясування питань, пов'язаних провізією або перевіркою

Перевірка бухгалтерських та фінансових

Дозволяє перевіряти і ротові то бухгалтерські документи. зніти, кошториси та інші документи, то підтверджують надходження і витрачання фінансових та матеріальних ресурсів

Зупинення операцій на рахунках

У випадках, якщо керівництво об'єкта, на якому необхідно провести ревізію або перевірку, перешкоджає працівнику державної контрольно-ревізійної служби виконувати свої обов'язки, КРУ може призупинити операції на поточних та інших рахунках у банках, а також інших фінансово-кредитних установах

Опечатування приміщення

При проведенні ревізій і перевірок працівники КРУ мають право вимагати від керівників організації, то перевіряється, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків. При ньому у разі необхідності вони можуть опечатувати каси і касові приміщення, склали, архіви та інші об'єкти

Вилучення документів

При виявленні підробок, інших зловживань працівники КРУ можуть вилучати необхідні документи на строк до закінчення ревізії або перевірки, залишаючи у справах акт вилучення і копії чи регістри вилучених документів

Отримання необхідної інформації

Працівники КРУ мають право одержувати від банківських установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції і залишки коштів на рахунках організацій, де здійснюється перевірка. Підприємства та організації, у тому числі недержавної форми власності, зобов'язані надати за вимогою перевіряючих довідки і копії документів про операції і розрахунки з підприємствами, установами, організаціями, які підлягають перевірці. Посадові та матеріально відповідальні особи організацій, що перевіряються, зобов'язані надавати письмові пояснення з питань, які виникають при перевірці

Вилучення коштів до бюджету

Виявлені ревізіями або перевірками приховані та занижені валютні га інші кошти можуть вилучатися до бюджету. До доходу держави вилучаються також кошт, отримані міністерствами, відомствами, державними комітетами, державними фондами, підприємствами, установами та організаціями за протизаконними угодами, без встановлених законом підстав і з порушенням чинного законодавства. Перед відповідними органами у таких випадках може також бути поставлене питання про припинення бюджетного фінансування

Застосування адміністратив-них стягнень

У передбачених законодавством випадках на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій працівники КРУ можуть застосовувати адміністративні стягнення

Застосування фінансових санкцій

До організацій, що перевіряються, можуть застосовуватися фінансові санкції, передбачені Законом України "Про державну податкову службу в Україні". Крім цього, для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок КРУ може залучати па договірних засадах кваліфікованих спеціалістів відповідних міністерств і відомств, різних підприємств, установ і організацій

Проте існують певні обмеження прав органів контрольно-ревізійної служби: вони не мають права на проведення ревізій та перевірок за власною ініціативою суб'єктів підприємницької діяльності, які не отримують коштів з бюджету або з власних фондів.


 
 

Цікаве

Загрузка...