WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Рахункова палата має право контролювати також місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, банки, кредитні, фінансові установи та спілки, асоціації та інші об'єднання незалежно від форм власності, якщо вони отримують, перераховують, використовують кошти Державного бюджету України.

При здійсненні своїх повноважень Рахункова палата проводить контрольно-ревізійні, експертно-аналітичні, інформаційні та інші види діяльності: фінансові перевірки, ревізії в апараті Верховної Ради України, органах виконавчої влади. Національного банку України, експертизу проектів Державного бюджету України, а також проектів законів та інших нормативних актів; аналізує і досліджує порушення і відхилення бюджетного процесу і подає свої висновки до Верховної Ради України та її Комітетів щодо виконання державного бюджету України, у тому числі фондів, загальнодержавних програм за звітний рік. Перевіряє грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, плани, кошториси витрат та іншу документацію щодо фінансово-господарської діяльності вказаних вище органів та суб'єктів господарювання.

У разі виявлення під час перевірок, ревізій та обстежень фактів привласнення грошей і матеріальних цінностей, інших зловживань Рахункова палата передає матеріали перевірок, ревізій та обстежень до правоохоронних органів та інформує Верховну Раду України.

Контрольні повноваження Президента України у сфері виконавчої влади обумовлені його конституційним становищем глави держави, гаранта державного суверенітету, додержання Конституції України, прав і свобод людини.

Президент України має широкі повноваження у сфері виконавчої влади. Вони стосуються формування організаційної системи органів виконавчої влади, змісту її функціонування. Президентський контроль у сфері виконавчої влади здійснюється як безпосередньо, так і через відповідні структури. Президент контролює і діяльність посадових осіб, що здійснюють підбір кандидатур на відповідні посади. За таких умов контроль слід розуміти у його широкому значенні, коли під час співбесіди, ознайомлення з інформацією, точками зору, аналізом різних ситуацій стає можливим орієнтуватися у потребах кадрового забезпечення не лише з точки зору нормативно-формальних вимог, але й інших багатьох обставин.

Важливі функції по забезпеченню конституційних контрольних повноважень Президента України здійснює Головне контрольне управління Адміністрації Президента України. У відповідності з повноваженнями, закріпленими в Положенні про Головне контрольне управління, затвердженому Указом Президента України в 1995 році, головне контрольне управління здійснює перевірку виконання органами виконавчої влади, їх посадовими особами, а також організаціями указів та розпоряджень Президента України. На управління покладено здійснення контролю за виконанням доручень Президента України на всіх рівнях виконавчої влади.

Президентський контроль за сферою виконавчої влади має конституційне закріплення і відповідне упорядкування у нормативно-правових актах. Здійснення контрольної функції крім правового, має і відповідне організаційне забезпечення, а отже, президентський контроль, як вид державного контролю за системою виконавчої влади, здійснюється у межах конституційних повноважень Президента України, а з організаційно-правової сторони має всі формальні підстави для виконання свого призначення, спрямованого на ефективність функціонування системи виконавчої влади.

Контроль у сфері виконавчої влади України займає важливе місце у системі державного контролю. Особливість його визначається місцем виконавчої влади і її органів в механізмі державної влади.

Функція контролю притаманна діяльності майже усіх органів виконавчої влади. Але якщо одні з них здійснюють загальний контроль і їх можна віднести до суб'єктів контрольної діяльності, то інші - здійснюють контрольну функцію, яка посідає основне місце у їх діяльності.

Конституція України визначила вищим органом у системі органів виконавчої влади Кабінет Міністрів України. Він спрямовує і координує роботу центральних органів виконавчої влади, а отже, здійснює функцію контролю для виконання покладених на нього завдань, хоча сам контроль і не відноситься до основних видів діяльності вищого органу виконавчої влади.

У положеннях конкретних міністерств окремим пунктом виділяється сфера їх контролю. Так, наприклад. Міністерство економіки України:

  • здійснює контроль за дотриманням державної дисципліни ціп і тарифів у галузях народного господарства,

  • проводить роботу, пов'язану з удосконаленням механізму ціноутворення.

Значними контрольними повноваженнями наділене Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України. У Положенні міністерства зазначається, що воно:

  • визначає порядок організації та проведення міжнародних торгів (тендерів) в Україні та здійснює контроль за їх проведенням, готує пропозиції щодо порядку експорту та імпорту товарів;

  • здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням міністерствами, іншими центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, суб'єктами підприємницької діяльності зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України з питань зовнішньоекономічної діяльності;

  • контролює разом з іншими центральними органами державної виконавчої влади додержання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності законодавства України в ході здійснення зовнішньоекономічних операцій, а суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності - норм і правил торгівлі;

  • здійснює контроль за ефективним використанням установами та організаціями, що входять до сфери його управління, бюджетних коштів.

Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є державний контроль за витрачанням коштів, матеріальних цінностей та їх збереженням. Вона контролює стан та достовірність бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів. У той час як Державна податкова адміністрація здійснює контроль за правильністю обчислення і сплати обов'язкових платежів у бюджет, а також за додержанням податкового законодавства, органи банківської системи здійснюють контроль у сфері грошового обігу, кредитування, валютного контролю тощо.

Міністерство фінансів має право проводити у міністерствах, інших центральних органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях, в установах банків та інших фінансово-кредитних установах незалежно від форми власності перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів, планів, кошторисів та інших документів, пов'язаних із зарахуванням, перерахуванням і використанням бюджетних коштів, а також одержувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірок. У разі порушення встановленого Національним банком за погодженням з Мінфіном порядку проходження і виконання платіжних доручень по доходах і видатках, контролюючий орган має право застосовувати до установ банків, зв'язку, інших установ відповідні фінансові санкції.

Міністерство фінансів покликане розробляти рекомендації в галузі економічної, фінансової, податкової і кредитно-грошової політики держави і здійснювати вирішальний вплив на економічну ситуацію в країні. Аналіз і прогноз руху доходів державного бюджету та пропозиції щодо їх зростання та підвищення ефективності використання видатків передбачають і виконання Міністерством фінансів функції фінансового контролю, яка стосується контролю над видатковою частиною бюджету.

Розглянемо більш детально функції зазначених суб'єктів контролю. При Міністерстві фінансів діє державна контрольно-ревізійна служба (ДКРС). Структура та діяльність такої служби визначені Законом "Про державну контрольно-ревізійну службу України".

Свою діяльність структурні підрозділи КРС здійснюють шляхом перевірок та ревізій грошових та бухгалтерських документів, звітів, кошторису та інших документів, які підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, проводять перевірки фактичної наявності цінностей. Вони мають право безпосереднього обстеження та з'ясування питань на підприємствах, установах та організаціях, де проводиться перевірка чи ревізія. В разі потреби у всебічному контролі та отриманні допоміжних даних про об'єкт, який перевіряється, можуть бути проведені інвентаризації основних фондів, товарно-грошових цінностей, грошових коштів і розрахунків. З цією ж мстою органи контрольно-ревізійної служби можуть одержувати від Національною банку України та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції.

Юридичною підставою проведення ревізій та перевірок органами контрольно-ревізійної служби є документ, що підписаний начальником служби, начальником управління, їх заступниками або керівником підрозділу служби в районі, місті.


 
 

Цікаве

Загрузка...