WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вiдшкодування податку на додану вартiсть в Українi - практика, проблеми та перспективи - Дипломна робота

Вiдшкодування податку на додану вартiсть в Українi - практика, проблеми та перспективи - Дипломна робота

Недоліками податку є значний його вплив на загальний рівень цін та регресивність, особливо щодо малозабезпечених верств населення.

Обчислення доданої вартості на кожному етапі виробництва товарів і надання послуг дає змогу уникнути подвійного оподаткування і створює умови для рівномірного включення податку в ціни товарів та послуг на всіх етапах їх, виробництва й реалізації.

На першому етапі оподатковується виручка від реалізації продукції. При її здійсненні (визначенні факту продажу) у складі виручки від реалізації до суб`єкта господарювання надходить і податок на додану вартість, сплачений покупцем цієї продукції. Отже, на даному етапі суб`єкт господарювання одержує податок на додану вартість, внаслідок чого в нього виникає податкове зобов`язання.

На другому етапі суб`єкт господарювання при придбанні матеріальних ресурсів сплачує податок на додану вартість. Внаслідок такої операції згідно з прийнятою термінологією у нього виникає податковий кредит. До бюджету платником податку на додану вартість перераховується різниця, що виникає між податковим зобов`язанням і податковим кредитом. У разі, коли за результатами звітного періоду різниця між загальною сумою податкових зобов`язань, що виникли у зв`язку з будь-яким продажем товарів, робіт, послуг і сумою податкового кредиту звітного періоду є від`ємною, то така різниця підлягає відшкодуванню платнику податку з бюджету [14.38].

У даний час із різних причин, у нас майже всі податки сприймаються негативно, але найбільших нарікань зазнає податок на додану вартість. Ним не задоволенні практично всі господарські структури, особливо аграрного спрямування. Відомо, що податок на додану вартість має бути нейтральним до виробника, не впливати на його фінансовий стан, результати господарювання, оскільки він є непрямим податком і його реальними платниками виступають споживачі кінцевої продукції. Згідно Закону України " Про податок на додану вартість " платниками податку — являється особа, яка згідно із законом зобов`язана здійснювати утримання та внесення до бюджету податку, що сплачується покупцем. В залежності від прийнятих у країні норм, де застосовується податок на додану вартість, суб`єкти господарювання в яких обсяг продажу не перевищує законодавчо встановленої суми, не є платниками податку. Такий порядок застосовується з тієї причини, що контролюючі органи просто не в змозі ефективно прослідкувати стягнення цього податку зі значної кількості невеликих платників, які до того не дають суттєвих сум додаткових надходжень до бюджету. Тому з фіскальної точки зору витрати на оподаткування цих платників, можуть перевищити доходи від податку на додану вартість; по-друге, у таких платників більше можливості для того, щоб ухилитися від сплати податку.

Не правильне розуміння суті податку на додану вартість має не тільки теоретичне значення, а й може призводити до помилкових практичних висновків.

Розглянемо тепер цей податок із фіскальної точки зору. Податок на додану вартість - один з основних податків, що забезпечує надходження до Державного бюджету України.

Доходи бюджету відображають економічні відносини, які виникають у державі з підприємствами, організаціями та громадянами у процесі формування бюджетного фонду. Формою виявлення таких економічних відносин є різноманітні види платежів, відрахувань підприємств і організацій, населення в бюджет держави , а їх матеріально речовим втіленням — кошти, мобілізовані у бюджетний фонд . Бюджетні доходи, з одного боку, є результатом розподілу вартості суспільного продукту між різними учасниками відтворювального процесу, а з другого об`єктом подальшого розподілу концентрованої у руках держави вартості, оскільки остання використовується для формування бюджетних фондів територіального, галузевого та цільового призначення.

Склад бюджетних доходів, форми мобілізації коштів до бюджету залежать від системи й методів господарювання, а також від вирішуваних суспільством економічних завдань.

Державний бюджет України на 2002 р. сформовано з урахуванням Послання Президента України до Верховної Ради України "Україна — поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного і соціально розвитку на 2000-2004 роки", та схвалених Верховною Радою України основних напрямів бюджетної політики на 2002 р., положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України та здійснюваних Урядом заходів по стабілізації соціально - економічного стану в країні.

За розрахунками обсяг доходів Державного бюджету України у 2002 р. від різних податкових платежів,складатиме 29574332,7 тис. гривень (табл. 1.1.).

Таблиця 1.1.

Податкові надходження Державного бюджету України на 2002 рік [1.32].

тис. грн.

Вид платежу

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

Податок на додану вартість

12887831,7

12887831,7

-

2

Податок на прибуток підприємств

10213771,0

10043326,0

170445,0

3

Акцизний збір

3218150,0

2515256,0

701894,0

4

Мито

2054700,0

2011800,0

42900,0

5

Інші податкові надходження

1199880

713840

487040

6

Всього податкових надходжень

29574332,7

28172053,7

1402279,0

Як видно з таблиці 1.1. податок на додану вартість у повному обсязі зараховується до загального фонду Державного бюджету, а інші податки, збори й обов`язкові платежі частково відносяться до спеціального фонду бюджету .На 2002 р. податок на додану вартість за прогнозними розрахунками у сумі 12887831,7 тис. гривень залишається найвагомішим дохідним джерелом державного бюджету.

Для кращого розуміння впливу основних податків на доходи держави розглянемо рис. 1.1.

Рис. 1.1. Структура податкових надходжень до Державного бюджету України на 2002 р.

Як видно з рис. 1.1. податок на додану вартість відіграє значну роль у формуванні доходів бюджету (42 % від податкових надходжень), частка акцизного збору становить 11%, а податок на прибуток підприємств становить 35 %.

Розрахунок податку на додану вартість складають відповідно до показників, розроблених Міністерством економіки та комітетами по економіці обл(міськ)держадміністрації з прибутку, фонду заробітної плати, амортизаційних відрахувань та інших складових добавленої вартості, з врахуванням пакету документів щодо реформування податкової політики та на підставі основних положень Закону України від 03.04.97р. № 16897 - ВР " Про податок на додану вартість ".

У 1998 р. питома вага податку на додану вартість у валовому внутрішньому продукті складала 7,2 відсотка, у 1999 р. - 6.6 відсотка, 2000 р. — 6,2 відсотка [17.34]. Відносне зниження надходжень податку до бюджету у 2000 р. пояснюється, частково, переходом на розрахунки з бюджетом тільки в грошовій формі без проведення взаємозаліків, перевищення темпів зростання сум податку , заявлених до відшкодування,над темпами зростання нарахованих та сплачених до бюджету сум, та рядом інших факторів.

За звітними даними Державної податкової Адміністрації України в 2001 році різко збільшилося відшкодування податку по експортних операціях. Тільки підприємства металургії отримали з бюджету 2.6 млрд. гривень у зв`язку зі значним зростанням експорту відповідно до Закону України "Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України "[13.17].

Продовжується зростання сум недоїмки податку на додану вартість, при чому вся сума приросту за даними Державної податкової Адміністрації України допущена підприємствами паливно-енергетичного комплексу.

При цьому слід мати на увазі, що Законом України "Про податок на додану вартість" з урахуванням змін, внесених 2 березня 2000 року, передбачено, що в разі нестачі зарахованих до бюджету сум податку на додану вартість для бюджетного відшкодування, використовувати для цього доходи з інших джерел, які зараховуються до бюджету.

Якщо проаналізувати дані таблиці 1.2, доходи Державного бюджету України від податків, зборів, обов`язкових платежів за останні чотири роки, можна робити висновок, що на даний час в Україні податок на додану вартість відіграє важливу роль у фінансових відносинах, які виникають між державою й суспільством.


 
 

Цікаве

Загрузка...