WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вiдшкодування податку на додану вартiсть в Українi - практика, проблеми та перспективи - Дипломна робота

Вiдшкодування податку на додану вартiсть в Українi - практика, проблеми та перспективи - Дипломна робота

2.3 Відшкодування податку на додану вартість в Україні.

Бюджетне відшкодування — це сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у випадках визначених Законом України "Про податок на додану вартість" та Указом Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні".

Термін, протягом якого належна платнику сума податку на додану вартість підлягає відшкодуванню з Державного бюджету України, встановлюються в залежності від виду операцій, які здійснюються платником у звітному періоді. При експорті товарів платник має право на відшкодування протягом 30 календарних днів, із дня подання розрахунка експортного відшкодування. Суб`єкти господарювання, які здійснюють операції на території України, що оподатковуються за нульовою ставкою, мають право на отримання бюджетного відшкодування протягом місяця, що настає після подання декларації за звітний період, у якому були здійсненні такі операції. З операцій, що оподатковуються за повною ставкою сума належного платнику відшкодування зараховується до зменшення податкових зобов`язань платника податку на додану вартість протягом трьох наступних звітних періодів. Залишок не погашеної суми підлягає відшкодуванню з бюджету протягом місяця, що настає після подання декларації з цього податку за третій звітний період після виникнення від'ємного значення податку. При порушенні суб`єктом господарювання терміну подання податкової декларації бюджетне відшкодування продовжується на термін затримання подачі звітності.

У разі, коли платник має непогашену заборгованість минулих податкових періодів зі сплати податку на додану вартість, або непогашений податковий вексель, сума експертного відшкодування може бути повністю або частково зарахована в рахунок платежів із цього податку, інших податків, зборів, обов`язкових платежів, які зараховуються до Державного бюджету України. Про таке рішення платнику податку потрібно зазначити в податковій декларації з ПДВ.

За наявності в платника податку податкового боргу минулих податкових періодів, із сплати податку на додану вартість (у тому числі розстроченого та відстроченого), сума задекларована платником до відшкодування, зараховується в погашення такої заборгованості[3.12].

Податковий орган в 10 — денний термін із моменту проведення зарахування повідомляє платника податків про суми відшкодування, спрямовані в рахунок погашення податкового боргу та на погашення несплаченої реструкторизованої заборгованості за податком на додану вартість.

На даний час в Україні існує декілька напрямків відшкодування податку на додану вартість: перерахування грошових сум із Єдиного казначейського рахунку на розрахунковий рахунок платника податку в установі банку , що його обслуговує ; зарахування належної суми в рахунок інших податків, зборів, обов`язкових платежів.

Відшкодування сум податку на додану вартість у частині , що належать зарахуванню на поточний рахунок платника може проводитись у рахунок погашення заборгованості кредитора, платника податку на додану вартість, із платежів до Державного бюджету України. А ще у рахунок погашення наданих йому або його кредитору, залучених під гарантію держави кредитів та бюджетних позичок, не сплачених на дату проведення відшкодування[4.45].

Такий розрахунок здійснюється між органами Державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, якому проводиться відшкодування з бюджету, та кредитором цього суб`єкта, у якого на дату проведення відшкодування є заборгованість перед бюджетом. Це здійснюється таким чином:

Платники податків — учасники розрахунку готують схеми таких розрахунків та інформують про них Державну податкову службу та орган Державного казначейства Рис 1.1.

Державний бюджет

України

Платник на користь якого Кредитор платника

проводиться відшкодування

Рис. 2.1. Схема розрахунку відшкодування податку на додану вартість.

Як видно з рисунка схема розрахунку складається з ряду операцій, а саме :

1) зарахування сум відшкодування податку на додану вартість на рахунок, відкритий у Держказначействі;

2) поставка товарів, робіт, послуг з обов`язковим складанням акта звірки розрахунків, договорів, виписування накладних та інших документів, що підтверджують наявність господарських відносин;

3) перерахування коштів кредитором у рахунок погашення заборгованості;

4) погашення податкової заборгованості платників до бюджету, крім акцизного збору й податку на додану вартість на спирт[15.69].

З метою здійснення контролю за проведенням грошей на суму понад 300 000 грн. схеми розрахунків погоджуються з Державною податковою Адміністрацією України[6.8]. До схеми розрахунків додаються: заява платника податку на додану вартість про його згоду на отримання відшкодування ПДВ; довідки та висновки органів податкової служби про належні суми; декларації та довідки податкової служби про податкову заборгованість з платежів до бюджету (термін дії довідки 10 днів), довідки про погашення відповідних платежів, які видаються за наявності заборгованості не менше ніж 15 днів; акт звірення розрахунків між усіма платниками податків — учасниками схеми розрахунку, договори, рахунки фактури, накладні та інші документи, що підтверджують наявність господарських відносин.

Територіальні органи Держказначейства відкривають відповідні рахунки всім учасникам розрахунків, за їх зверненням. Порядок відкриття та обслуговування зазначених рахунків визначається Державним казначейством України[5.23].

Після оформлення документів зазначених вище, органи казначейства, за рахунок тимчасово вільних залишків бюджетних коштів, перераховують суми відшкодування на відкриті рахунок платників ПДВ, яким проводиться відшкодування (за наявності платіжного доручення про перерахування коштів кредиторам, на рахунки яких відкриті в органах казначейства).

У разі недостатності відповідних коштів, територіальні органи Державного казначейства подають заявки, а Державне казначейство України виділяє та перераховує відповідні суми підкріплення.

Платники податків протягом одного операційного дня перераховують кошти, отримані від підприємств-боржників у рахунок погашення заборгованості з платежів до Державного бюджету України, крім акцизного збору та податку на додану вартість на спирт етиловий, коньячний, плодовий, алкогольні напої, виноробну та лікеро-горілчану продукцію, пиво та тютюнові вироби.

Органи казначейства за місцем знаходження платників податків, яким погашається заборгованість із платежів до бюджету, повертають кошти зазначені вище, органам Держказначейства за місцезнаходженням платників, яким відшкодовується податок на додану вартість.

Зазначені операції відображаються органами казначейства у бухгалтерському обліку, які інформують відповідні органи податкової служби, для внесення останніми відповідних змін до податкового обліку.

Суб`єкти господарювання, яким проводиться відшкодування податку , на підставі виписки з рахунка що надається їм органами Держказначейства, відображають зазначені операції в бухгалтерському обліку як отримане відшкодування податку на додану вартість та погашення заборгованості перед кредитором.

Якщо за наслідками перевірки виявляється факт завишення суми бюджетного відшкодування, заявленого в податковій декларації з податку на додану вартість, то сума такого завищення вважається сумою податкового зобов`язання, прихованого від оподаткування. Якщо в наслідок такого завищення отримано бюджетне відшкодування, та суб`єкт господарювання визнається таким, що ухиляється від оподаткування, до нього застосовуються санкції відповідно до законодавства. Якщо платник у майбутніх звітних періодах самостійно виявляє помилки щодо розміру задекларованої ним суми податку на додану вартість до відшкодування, то такий платник, зобов`язаний подати нову податкову декларацію, що містить виправлені показники.

Суми не відшкодовані суб`єкту господарської діяльності протягом установлених термінів вважаються бюджетною заборгованістю. Після її виникнення платник податку на додану вартість має право звернутися до суду з позовом про стягнення коштів бюджету та притягнення до відповідальності посадових осіб винних у несвоєчасному відшкодуванні надмірно сплачених податків. На суму цієї заборгованості податковими органами в особовому рахунку платника, після повного перерахунку коштів із бюджету нараховуються відсотки на рівні 120% річних від облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент її виникнення, протягом строку дії такої заборгованості, включаючи день погашення.

Податкові органи повідомляють платника податку про належні йому суми відсотків за бюджетною заборгованістю. Останній може подати заяву про перерахування цих сум на його розрахунковий рахунок у банку, направлення на погашення податкової заборгованості з податку на додану вартість або в рахунок інших податків, зборів, обов`язкових платежів, які надходять до Державного бюджету України.

Якщо в платника на момент настання терміну відшкодування сума ПДВ (яка за його бажанням, зазначеним у декларації, має спрямовуватись на його рахунок) обліковується податковий борг за іншими платежами, тоді він має право звернутися до податкового органу із заявою про зміну напряму відшкодування — не на розрахунковий рахунок, а на погашення існуючого податкового боргу. Згідно із заявою податковим органом вносяться зміни до зазначеного платником напряму відшкодування, формується висновок у режимі "Зміна напряму відшкодування при настанні терміну відшкодування" і в загальному порядку подається до органів Державного казначейства України.


 
 

Цікаве

Загрузка...