WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вiдшкодування податку на додану вартiсть в Українi - практика, проблеми та перспективи - Дипломна робота

Вiдшкодування податку на додану вартiсть в Українi - практика, проблеми та перспективи - Дипломна робота

Сплата податку для платників проводиться після закінчення кварталу або місяця, в залежності від обсягів операцій. Якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів за попередній календарний рік перевищує 7200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, податковий період дорівнює календарному місяцю, а в кого зазначений обсяг операцій з продажу менший, тоді для сплати податку застосовується податковий період, що дорівнює календарному кварталу.

Платники податку на додану вартість несуть відповідальність за достовірність і своєчасність обчислення та внесення податку до бюджету відповідно до чинного законодавства України.

2.2 Практичні аспекти виникнення бюджетного відшкодування по податку на додану вартість .

Відповідно до закону України "Про податок на додану вартість" коли у результаті звітного періоду різниця між загальною сумою податкових зобов`язань, що виникли у зв`язку з будь-яким продажем товарів, робіт, послуг та сумою податкового кредиту, має від'ємне значення, то така кількість раніше сплаченого податку підлягає відшкодуванню з Державного бюджету України протягом місяця, наступного після подачі декларації з ПДВ.

Податкове зобов`язання та податковий кредит звітного періоду відображаються платниками податку в декларації, форма й порядок заповнення якої затвердженні Наказом Державної податкової Адміністрації України від 10 квітня 1998 р. № 179.

Платники податку на додану вартість, які згідно податкового законодавства здійснюють операції, які не є об`єктом оподаткування, до декларації повинні додавати довідку довільної форми, засвідчену підписом бухгалтера та печаткою із зазначенням виду операції та пункту Закону України " Про податок на додану вартість ", відповідно до якого така операція не є об`єктом оподаткування або звільняється від сплати податку на додану вартість.

Для того щоб визначити суму податкового зобов`язання, суб`єкти господарювання ведуть книгу обліку продажу товарів, яка затверджена Наказом Державної податкової Адміністрації України від 30 травня 1997 р. №165. Згідно цього документа, записи в книзі обліку продажу товарів, робіт, послуг продавцем проводяться виходячи з дати зарахування коштів на його банківський рахунок від покупця, а у разі продажу за готівкові грошові кошти — дата їх оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої — дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує такого суб`єкта господарювання.

В бухгалтерському обліку податкове зобов`язання відображається по кредиту рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом" (субрахунок "Із податку на додану вартість "), відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 1 липня 1997 р. № 141, у кореспонденції з рахунками:

46 "Реалізація" — у випадках відвантаження готової продукції (товарів, робіт, послуг), інших матеріальних цінностей, передачі нематеріальних активів в оплату, за які кошти від покупця на дату відвантаження підприємство не одержало, а також у випадках одержання готівкових коштів за товари;

67 "Податкові розрахунки" (субрахунок 1"Із податкових зобов`язань") — у випадках зарахування на рахунки підприємства в установах банків коштів від покупців в оплату продукції, що підлягає відвантаженню. Після відвантаження, попередньо оплаченої продукції (товарів , робіт , послуг ), інших матеріальних цінностей, передачі нематеріальних активів рахунок 46 "Реалізація" дебетується в кореспонденції з рахунком 67 "Податкові розрахунки" субрахунок 1 "Із податкових зобов`язань".

Відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", податковий кредит звітного періоду складається із сум податків сплачених у зв`язку з придбанням товарів, робіт, послуг, вартість яких відноситься на валові витрати виробництва та купівлею основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Суми податку на додану вартість які були сплачені суб`єктом господарювання у звітному періоді у зв`язку з придбанням основних фондів, що підлягають амортизації, включаються до складу податкового кредиту такого податкового періоду незалежно від строків уведення в експлуатацію таких виробничих фондів.

У разі, коли платник податку придбає товари, роботи, послуги вартість яких не відноситься до складу валових витрат виробництва і не підлягають амортизації, податки, що були сплачені у зв`язку з таким придбанням відшкодовуються з відповідних джерел і до складу податкового кредиту не включаються. Як вже зазначалось вище, не дозволяється включення до податкового кредиту будь-яких витрат по сплаті податку на додану вартість, що не підтверджені податковими накладними чи вантажно митними деклараціями, а при імпорті робіт — актом прийняття робіт чи банківським документом, який засвідчує перерахування коштів в оплату вартості таких робіт.

У разі, коли на момент перевірки податковими органами платника податку, суми податку попередньо включенні до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними вище документами, тоді, такий суб`єкт господарювання несе відповідальність у вигляді фінансових санкцій, встановлених чинним законодавством, нарахованих на суму податкового кредиту, яка не підтверджена документами.

Платник податку на додану вартість для визначення суми податкового кредиту й відображення його в податковій декларації з податку на додану вартість веде книгу обліку придбання товарів. Записи в такій книзі проводяться виходячи з дати списання коштів із банківського рахунку суб`єкта господарювання в оплату товарів.

Суму податку на додану вартість сплачену або нараховану у зв`язку з придбанням чи будівництвом основних виробничих фондів, що не введені в експлуатацію, платник податку способом сторно, в місяці введення у експлуатацію цих фондів, відображає на дебету рахунка 33"Капітальні вкладення" та кредиту рахунка 68"Розрахунки з бюджетом" ( субрахунок "Із податку на додану вартість" ). При цьому, суми податку на додану вартість сплачені у зв`язку з добудовою і введенням в експлуатацію основних фондів відображаються по дебету рахунку 67 "Податкові розрахунки" (субрахунок 2 "Із податкового кредиту" у кореспонденції з рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками", рахунком 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами". Після оплати зазначених цінностей, робіт, послуг сума податкового кредиту відображається по дебету рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом" (субрахунок "З податку на додану вартість"), кредиту рахунка 67 "Податкові розрахунки" (субрахунок 2 "Із податкового кредиту")[19.17].

При здійсненні операцій пов`язаних із вивезення товарів за межі митної території України, платники податку на додану вартість подають розрахунок експортного відшкодування за наслідками податкового періоду. Зазначений розрахунок подається разом з такими документами: митною декларацією, яка підтверджує факт вивезення товарів за межі України, відповідно до митного законодавства, або актом, який засвідчує передачу права власності на роботи (послуги) призначені для споживання за межами нашої держави; копіями платіжних доручень, завірених банком, про перерахування платником податку на додану вартість коштів на користь іншого платника цього податку в оплату придбаних товарів, з урахуванням податків, нарахованих на ціну такого придбання, а при вивезенні, попередньо імпортованим таким суб`єктом господарювання — ввізною митною декларацією, що підтверджує факт митного оформлення товарів для їх вільного використання на території України.

Коли платник податку на додану вартість не подає розрахунок експортного відшкодування у встановлені законом строки, суми експортного відшкодування враховуються у розрахунку зобов`язань по податку на додану вартість такого платника у майбутніх податкових періодах. Розрахунок експортного відшкодування подається разом із декларацією за відповідний звітний період .

Експортному відшкодуванню підлягає відсоток податкового кредиту податкового періоду, що має дорівнювати частці обсягів продажу товарів на експорт у загальному обсязі оподатковування операцій з продажу товарів (включаючи їх оподаткування при імпорті).

До складу податкового кредиту включаються суми податку, фактично сплачені платником коштами у складі ціни придбаних товарів, робіт, послуг у інших платників податку — постачальників таких товарів вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва або підлягає амортизації, починаючи з першого числа звітного місяця та закінчуючи днем подання розрахунку експортного відшкодування, а при ввезені таких товарів — суми податку сплачені у такий самий період до бюджету у зв`язку з імпортом або визначені у податковому векселі, виданому протягом такого місяця, але не погашеному до дня подання експертного розрахунку.

До обсягів продажу товарів на експорт не включаються: майнові добровільні пожертвування на користь нерезидентів; будь-які внески для ведення спільної діяльності з партнерами за кордону за межами України; майнові внески що повертаються іноземному інвестору; інші операції з майном, вартість якого не відноситься до складу валових витрат виробництва, або не підлягають амортизації в особи, яка оподатковується податком на прибуток підприємств.


 
 

Цікаве

Загрузка...