WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вiдшкодування податку на додану вартiсть в Українi - практика, проблеми та перспективи - Дипломна робота

Вiдшкодування податку на додану вартiсть в Українi - практика, проблеми та перспективи - Дипломна робота

8.Бюджетний і податковий огляд: аналітичні статті.Коментарі.Графіки. — Київ — Б.В. — 2001. — с. 35.

9.Д`яконова І.І. Податки та податкова політика України — К.: Наукова думка 1997 р.

10. Каламбет С.В. Податковий потенціал : теорія , практика , управління . Наукова монографія . — Дніпропетровськ : Наука і освіта , 2001 р.

11.Крисоватий А.І. Податкові системи зарубіжних країн : Навчальний посібник . — Тернопіль. Економічна думка 2001 р.

12.Федосов В.М. Податкова система України : підручник — К.: Либіть 1994 р.

13.Богдан А. Шляхи мобілізації ПДВ до бюджету // Вісник податкової служби України — 2000 р. - № 48 - с. 17 - 18.

14.Дем`яненко М.Я. ПДВ : економічна суть і механізм реалізації // Економіка АПК. — 2000 р. № 12. с. 38 - 44.

15.Дружній А. Хронологія створення перепон при відшкодуванні ПДВ // Бухгалтерія.-2001.-12 лют.- с.69-71.

16.Голуб Н.Відшкодування ПДВ в 2000 році // Вісник Податкової служби України. — 2000. — №25. — с.13.

17.Голуб Н. Жодне питання не залишиться без відповіді // Вісник Податкової служби України. — 2001. — № 34-35. — с.3.

18.Гувіська О. Відшкодування ПДВ // Баланс Агро.- 2001.- №8.- с.36-39.

19.Миргородський В. Підводне каміння відшкодування ПДВ // Бухгалтерія - 2001.- 9серп.- с.17-19.

20.Коров`яковська О. Пільги з ПДВ // Баланс.- 2000.- 12 груд.- с.30.

21.ФедькоВ.О необходимасти усовершенствования налогового планирования и прогнозирования // Вісник Податкової служби України. — 2001. — № 11. — с. 7-9.

22.Державний бюджет на 2001 рік — основа економічного і соціального розвитку країни . // Вісник податкової служби України. — 2001. — № 4. — с.4-6.

23.2000 року податковий прес становив лише 13 % валових доходів . — Прес-служба Державної податкової адміністрації України // Вісник податкової служби України . — 2001. — № 4 — с.3.

План.

Вступ.

Розділ І . Теоретико-організаційні засади справляння податку на додану вартість.

1.1. Економічна суть , призначення та фіскальна роль податку на додану вартість.

1.2. Етапи становлення податку на додану вартість в Україні.

1.3. Міжнародний досвід по впровадженню податку на додану вартість.

Розділ 2. Аналіз діючої практики відшкодування податку на додану вартість в Україні .

2.1. Механізм справляння податку на додану вартість в Україні.

2.2.Практичні аспекти виникнення бюджетного відшкодування по податку на додану вартість .

2.3. Відшкодування податку на додану вартість в Україні.

Розділ 3. Проблематика та вдосконалення механізму відшкодування платникам податку на додану вартість в період реформування податкової системи України.

Висновки.

32

Розділ 2. Аналіз діючої практики відшкодування податку на додану вартість в Україні .

2.1 Механізм справляння податку на додану вартість в Україні.

На даний час в українській економіці податок на додану вартість є загальнодержавним податком і в повному обсязі зараховується до загального фонду Державного бюджету України.

З часу введення його в 1992 році, цей податок зазнав багато змін, особливо це стосується тої великої кількості поправок, які приймалися в 2000 р., було 28 поправок до Закону України "Про податок на додану вартість". Ця обставина додавала багато проблем безпосередньо платникам податку, виникали непорозуміння між податковими органами й суб`єктами господарювання. Стабільність законодавства по справлянню ПДВ, можливо, настане після прийняття Верховною Радою України податкового кодексу.

Що стосується платників податку на додану вартість, то на сьогодні під цю категорію підлягають юридичні та фізичні особи, незалежно від форм власності, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг), протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців, перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 грн. * 3600 = 61200 грн.). Також платниками податку на додану вартість являютьсь особи (юридичні й фізичні), які ввозять товари на митну територію України або отримують від не резидента послуги для їх споживання в Україні, за винятком суб`єктів підприємницької діяльності, не зареєстрованих як платники податку, в разі коли такі фізичні особи ввозять товари в обсягах, що не підпадають оподаткуванню згідно законодавства[2.4].

З таблиці 2.1. видно, що за результатами 2001 р. надходжень податку на додану вартість у Львівській області, третю частину доходів від податку сплачують платники , які ввозять товари в Україну.

Таблиця2.1.

Прогнозні та фактичні надходження податку на додану вартість до загального фонду Державного бюджету по Львівській області за 2001 рік*.

Податок на додану вартість з ввезених в Україну товарів

Реструктурована сума податку на додану вартість

ПДВ з вітчизняних товарів

Прогнозні надходження податку на додану вартість до загального фонду на 2001 р.тис.грн.

201503

-

396867

Фактичні надходження ПДВ із початку року станом на 01.01.2002р.тис.грн.

162037

523

342412

Процент виконання

80,4

-

86,3

* Складено на основі звітних даних Управління Державного казначейства у Львівській області.

До платників податку на додану вартість відносимо фізичних осіб, які здійснюють торгівлю за готівкові кошти незалежно від обсягів продажу, за винятком тих, які торгують на умовах ринкового збору. Суб`єкти господарської діяльності, які надають послуги пов`язані з транзитом пасажирів або вантажів через територію України, справляють податок до бюджету у повному обсязі.

Суб`єкти підприємницької діяльності, зобов`язані зареєструватись в державній податковій інспекції, за місцем знаходження, як платники податку на додану вартість, якщо вони підпадають під цю категорію визначену законодавством. Після чого їм вручають свідоцтво про реєстрацію, його копії мають бути розміщенні на доступних для огляду місцях у приміщені такого платника.

Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" об`єктом оподаткування ПДВ є операції платників із продажу товарів (робіт, послуг). А також передбачено ряд операцій, які не являються об`єктом оподаткування, а саме: емісія, розміщення у будь-які форми управління та продажу за кошти цінних паперів, що емітовані суб`єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства, включаючи приватизаційні та компенсаційні папери, інвестиційні сертифікати, житлові чеки, земельні бони та деривативи ; обмін зазначених цінних паперів на інші; розрахунково-клірингової, реєстраційної та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів. Також не є об`єктом оподаткування передача майна орендодавця, що є резидентами, у користування орендарю в разі його повернення після закінчення договору оренди; передачі кредитором об`єкта іпотечного кредиту; надання послуг із страхування і перестрахування; обіг валютних цінностей, банківських металів, банкнот та монет Національного банку України; випуск, погашення, обіг білетів державних лотерей, продаж негашених поштових марок України, конвертів та листівок з цими марками, а ще надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення грошових коштів за договорами позики, депозиту, вкладу, страхування або доручення, надання управління і переуступки фінансових кредитів. Також оплата вартості державних платних послуг, які надаються фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та місцевого самоврядування; виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, дотацій, субсидій та інших грошових виплат за рахунок бюджету або соціальних та страхових фондів; виплата девідентів, роялті; надання брокерських та дилерських послуг із торгівлі або управління цінними паперами; передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи, безплатна передача у державну власність територіальних громад, об`єктів всіх форм власності, якщо такі операції здійснюють за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах їх повноважень. А також не є об`єктом оподаткування надання позашкільними навчальними закладами платних послуг у сфері позашкільної освіти.

Важливо відмітити, що ряд операцій звільнені від оподаткування, а це — продаж вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кухнями та спеціалізованими машинами та куточками, які виконують функцію роздаточних пунктів; продаж і доставка періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва; продаж книжок вітчизняного виробництва; продаж учнівських зошитів; підручників. Операції, з надання згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, послуг з вищої, середньої, професійно-технічної та початкової освіти, теж звільненні від оподаткування податком на додану вартість. А ще, послуги з доставки пенсій та грошової допомоги населенню; продаж лікарських засобів та виробів медичного призначення; надання послуг з охорони здоров`я закладами, які мають спеціальний дозвіл на надання таких послуг; надання послуг державними службами зайнятості України; надання послуг по перевезенню пасажирів міським та приміським пасажирським транспортом у межах району. Звільняються від сплати податку на додану вартість також операції з надання культових послуг та продажу предметів культового призначення релігійними організаціями; послуги з поховання. Не оподатковується податком на додану вартість приватизація державного та комунального майна , а також із безоплатної приватизації житлового фонду; продаж або передача у власність новозбудованого житла фізичним особам для його використання як місця проживання; оплата вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних робіт, які здійснюються за рахунок Державного бюджету України; надання бібліотеками, що є у державній і комунальній власності, платних послуг; продаж товарів підприємствами та організаціями інвалідів, майно яких є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25% суми загальних витрат на оплату праці; надання послуг із збирання та заготівлі окремих видів відходів, як вторинної сировини, перелік яких встановлюється КМУ. Звільняються від оподаткування операцій з продажу товарів, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні; ввезення на територію України відповідно до Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" товарів (інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-біологічних засобів), які не виробляються в Україні, а також надання послуг, що виконуються для підготовки членів збірних команд до ігор. Ця норма діє протягом одного року до початку нових Олімпійських та Параолімпійських ігор.


 
 

Цікаве

Загрузка...