WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вiдшкодування податку на додану вартiсть в Українi - практика, проблеми та перспективи - Дипломна робота

Вiдшкодування податку на додану вартiсть в Українi - практика, проблеми та перспективи - Дипломна робота

69

Висновки.

Підводячи підсумки роботи, можна зробити висновок, що податок на додану вартість в Україні це основний вид непрямого оподаткування, який забезпечує основну масу податкових надходжень Державного бюджету.

В Україні цей податок був вперше введений в 1992 р., за десять років свого функціонування податок на додану вартість зазнав багато змін і перетворень. На даний час він знаходиться на стадії вдосконалення.

Для обчислення податку на додану вартість застосовують дві ставки податку : 20 відсотків від бази оподаткування, що включається до ціни товарів, робіт, послуг та нульова, що передбачає повне відшкодування податку. Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо продажу товарів на експорт.

Податок на додану вартість, що належить до сплати в бюджет, обчислюється як різниця між податковим зобов`язанням і податковим кредитом.

Податкове зобов`язання з податку на додану вартість це сума коштів яку отримує платник податку від споживачів товарів, робіт, послуг при їхньому продажі.

Суми податку на додану вартість, що сплачені суб`єктом господарювання у зв`язку з придбанням товарів, робіт, послуг вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва, являються податковим кредитом.

У випадку від`ємного значення різниці між податковим зобов`язанням і податковим кредитом відбувається відшкодування з Державного бюджету зайво сплаченого податку на додану вартість.

В Україні існує декілька напрямків відшкодування податку на додану вартість, а саме : перерахування грошових сум з Єдиного казначейського рахунку на розрахунковий розрахунок платника податку в установі банку що його обслуговує, а ще суб`єкти господарювання яким належне відшкодування можуть зарахувати відповідні суми податку на додану вартість в рахунок інших податків, зборів, обов`язкових платежів.

Відшкодування податку на додану вартість у частині, що належать зарахуванню на поточний рахунок платника, може проводитись в рахунок погашення заборгованості кредитора, платника податку на додану вартість, з платежів до Державного бюджету України. А ще у рахунок погашення наданих йому, або його кредитору, залучених під гарантію держави, кредитів та бюджетних позичок, не сплачених на дату проведення відшкодування.

Розрахунки пов`язані з відшкодуванням податку на додану вартість здійснюються територіальними органами Державного казначейства України за висновками податкових органів.

Законом України "Про податок на додану вартість" передбачено, що в разі порушення термінів відшкодування, платник податку може звернутись до суду з позовом про стягнення коштів бюджету та притягнення до відповідальності посадових осіб винних у несвоєчасному відшкодуванні.

Незважаючи на постійні спроби реформування, чинний механізм виплати бюджетного відшкодування є серйозною перешкодою ефективному виконанню фіскальної функції податку на додану вартість, призводить до того, що в деяких регіонах обсяги відшкодування перевищують обсяги надходжень податку на додану вартість. Це відбувається, зокрема, через необґрунтовано широке застосування нульової ставки, яка надає право на отримання відшкодування податку, сплаченого постачальникам, і не передбачає включення податку на додану вартість до ціни при продажі товарів, а також великої кількості свідомих зловживань платників податків із метою незаконного отримання відшкодування.

Розв`язання проблеми виплат відшкодування податку на додану вартість можливе за рахунок перенесення суми перевищення податкового кредиту над податковим зобов`язанням із податку на додану вартість на наступні 6 місяців, після чого платник податку може вимагати відшкодування.

Слід розглядати свідоме завищення суми податкового кредиту, укладання фіктивних угод, створення фіктивних фірм із метою незаконного отримання відшкодування не як ухилення від оподаткування, а як розкрадання державного майна.

Потрібно створити комісію, яка б контролювала відшкодування податку на додану вартість, до складу якої включити працівників контролюючих та правоохоронних органів.

Аналіз чинного механізму відшкодування податку на додану вартість засвідчив, що певні його деформації негативно позначаються на загальній економічній ситуації і потребують негайного усунення.

Удосконалення податку на додану вартість повинно проводитись на основі досвіду розвинутих країн,однак з урахуванням особливостей вітчизняної економіки. Тільки тоді податок на додану вартість можна буде розглядати не лише як важливе джерело доходів бюджету, а й як важливий інструмент регулювання економіки.

4

Вступ.

Податкова система в кожній країні є однією із стрижневих основ економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого — виступає головним знаряддям економічної доктрини.

На даний час важливою є проблема вдосконалення податкової системи в цілому і по окремих видах податків, щоб оптимізувати й стабілізувати прибутки бюджетів усіх рівнів, регулювати ринкових суб`єктів господарювання, реалізовувати соціально справедливу податкову політику

Податкова система України включає різні види податків. В основу їх класифікації покладено різні ознаки. Основну групу становлять прямі та непрямі податки. Прямі податки призначаються безпосередньо на дохід та майно. До непрямих податків належать податки на товари та послуги, що входять до ціни товару або включені в тариф.

Основним видом непрямого оподаткування, який забезпечує основну масу податкових надходжень Державного бюджету України є податок на додану вартість. Для даного податку характерним є відшкодування зайво сплачених сум податку, у зв`язку з сплатою податку на додану вартість при придбанні товарів, робіт, послуг що відносяться до валових витрат виробництва й обігу.

За останні роки значно зросли обсяги відшкодування податку на додану вартість. Це стало основною проблемою для економіки держави, адже з Державного бюджету вилучаються значні суми коштів, що інколи перевищують надходження з податку на додану вартість.

Чинний механізм відшкодування податку на додану вартість в Україні, потребує вдосконалення, адже ним незадоволені як суб`єкти господарювання так і податкові органи, через значну кількість проблем, які виникають у зв`язку з відшкодуванням податку на додану вартість.

Недосконалість чинного механізму бюджетного відшкодування податку на додану вартість, є серйозною перешкодою ефективному виконанню фіскальної функції даного податку.

Вирішення цих проблем вимагає чималих зусиль із боку уряду, податкових органів та і самих платників податку на додану вартість.

На сучасному етапі розвитку системи оподаткування, удосконалення механізму відшкодування податку на додану вартість важливе в першу чергу для обмеження можливості зловживань і незаконного отримання відшкодування.

Головною метою представленої роботи являється розгляд основних причин виникнення бюджетної заборгованості по відшкодуванню податку на додану вартість платникам податку, аналіз діючого механізму адміністрування відшкодування податку, визначення оптимальних стратегій вдосконалення чинного порядку відшкодування. податку на додану вартість в Україні.

Предметом дослідження є відносини, що виникають між державою з одного боку і платниками податку на додану вартість з другого боку, з приводу відшкодування податку на додану вартість.

Об`єктом дослідження є механізм відшкодування податку на додану вартість в Україні.

Теоретично-методологічною базою роботи є закони України, укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України, накази Державної податкової служби України та Держказначейства, а також наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів. Інформаційно-аналітичною базою є статистичні дані Державної податкової інспекції у Галицькому районі міста Львова та Управління Державного казначейства у Львівській області.

Дипломна робота складається з трьох розділів, які містять шість параграфів, а також із вступу й висновків. Обсяг роботи 71 сторінка, що включає 5 таблиць та 6 рисунків.

70

Список використаної літератури .

1.Закон України "Про Державний бюджет України на 2002 р." №2903-ІІІ від 20.12.2001.// Відомості Верховної Ради. — 2002. — №13-12.,с.92.

2.Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР // Київ. Парламенське видавництво.1998р.

3. Про деякі зміни в оподаткуванні (Указ Президента України від 07.08.98 N 857/98) // Офіційний вісник України. — К., 1998. — №32, с.12.

4.Про впорядкування відшкодування податку на додану вартість та розрахунків з бюджетом (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1270) // Офіційний вісник України — К.,2001. — .№8. с.45.

5. Наказ Державної податкової адміністрації України та Державного казначейства України "Про затвердження Порядку відшкодування податку на додану вартість " від 21 травня 2001 року N 200/86 //Все про бухгалтерський облік. — 2001. — 20 червня. — с. 23-25.

6.Наказ Державної Податкової Адміністрації України "Про посилення контролю за проведенням установленого порядку відшкодування податку на додану вартість" N 139 від 25.03.98.

7.Звіт Управління Державного казначейства у Львівській області № 22 "Про касове виконання державного бюджету за доходами у 2001р."


 
 

Цікаве

Загрузка...