WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Особливу групу затрат при переробці цукровик буряків складають "Втрати". Це - втрати буряків при зберіганні, транспортуванні і переробці. Вони впливають на собівартість продукції. По статті "Втрати" відображають втрати цукрових буряків як в межах встановлених нори, так і наднормові. На нашу думку, для зменшення наднормових втрат необхідно їх регулювати через механізм оподаткування. Для цього на суму наднормових втрат цукровик буряків повинен збільшитись прибуток до оподаткування.

Крім цього, для аналізу виробничих втрат і шляхів їх зниження доцільно виділити окремо статті "Втрати буряків" і "Втрати цукру", причому з їх розподілом за нормами і наднормативні, так як вони є невід'ємною частиною технологічного процесу виробництва цукру-піску.

Облік затрат на виробництво на підприємствах цукрової промисловості ведуть в журналі-ордері N 10 застарілої форми, із вказаного журналу-ордера кредитові обороти по рахунках переносять в Головну книгу.

На нашу думку, для обліку затрат і виходу продукції на переробний підприємствах слід використовувати відомість аналітичного обліку затрат, яка б мала наступну структуру. Відомість складається з двох розділів. У першому розділі відображають витрати на виробництво цукру по статтях витрат із зазначеною кореспонденцією рахунків. У другому розділі показують вихід одержаної продукції за її видами, а, також собівартість продукції. Застосування вказаної, відомості дозволить спростити облік, знизити його трудомісткість.

Незавершене виробництво і напівфабрикати плануються в перерахунку на білий цукор і оцінюються по плановій собівартості цукру за виключенням вартості побічної продукції з додаванням затрат на переробку в розмірі 75% від величини цих затрат , передбачених планових калькуляціях готової продукції.

Напівфабрикати - це жовтий цукор, змітки цукру, які залишились від попереднього виробництва і введень в дане виробництво для переробки на білий цукор. Кількість напівфабрикатів показують дробом у вигляді такого запису:

фізична вага напівфабрикатів

вага в переводі на білий цукор

Кількість продукції незавершеного виробництва щомісячно визначається шляхом інвентаризації в усіх апаратах заводу від дифузії до бункерів з не упакованим цукром. Потім його перераховують на білий цукор.

Меляса незавершеного виробництва не оцінюється.

Продукти незавершеного виробництва і напівфабрикати оцінюються по вмісту в них білого цукру і по вартості, яка складає 87% від діючої оптової ціни на цукор білий без податку на додану вартість.

Переробка цукровик буряків здійснюється на давальницьких умовах і за оплату.

При переробці цукровик буряків на давальницьких умовах товаровиробник вирощує цукрові буряки, а потім їх здає переробникові і в кінці всіх розрахунків бере належну йому кількість цукру, меляси і жому. Попередньо між товаровиробником і переробником укладається "Договір на виробництво та переробку цукровик буряків на давальницьких умовах урожаю 1999 року" на основі якого кожна із двох сторін має свої правда та обов'язки.

Вихід цукру для нарахування і видачі його товаровиробнику проводиться по середньому показнику виходу з урахуванням фактичної цукристості буряків та втрат цукру в середньому за сезон виробництва. За некондиційні цукрові буряки нарахування цукру зменшується на третину.

Зведений облік витрат на виробництво є завершальним етапом обліку виробничих витрат. На основі даних зведеного обліку складають калькуляцію Фактичної собівартості продукції.

Техніка зведеного обліку витрат, а також складання звітних калькуляцій залежить від особливостей підприємства; характеру технологій і організацій; кількості господарських підрозділів, їх внутрівиробничої організаційної структури.

Зведення витрат на виробництво здійснюється по виробничих підрозділах і службах заводоуправління, в цілому по підприємству.

Для узагальнення даних синтетичного обліку витрат на виробництво використовується журнал-ордер N10, який побудований за принципом шахової відомості.

Для визначення суми витрат на виробництво і запису в журналі - ордері N10, необхідно згрупувати дані по всіх основних цехах, які ведуть у відомості N12.

В такому ж порядку групуються дані по допоміжних цехах і переносяться в журнал-ордер N10. Такі ж зведені відомості складаються по рахунках 24 "Витрати на утримання і експлуатацію машин і устаткування" , 25 "Загальновиробничі витрати", 28 "Брак у виробництві".

Дані про загальногосподарські витрати, витрати майбутніх періодів переносять в журнал-ордер N10 з відомості N15.

Таким чином, журнал-ордер N10, служить для узагальнення витрат на виробничі потреби в цілому по підприємству. Частина різних видів ресурсів відноситься на невиробничі потреби (капітальний ремонт, оприбуткування матеріальних цінностей з виробництва, переоцінка цінностей, капітальні вкладення, готова продукція, товари відвантажені, позавиробничі витрати. розрахунки по оплаті праці, прибутки і збитки, нестачі і втрати від псування цінностей, статутний фонд) з кредиту тих же рахунків, які показані в журналі-ордері N10.

Витрати на невиробничі потреби відображаються в журналі ордері N10/1.

Після записів необхідних сум, виводиться підсумок журналу - ордера N10/1. Дані переносяться з журналу-ордера N10 в журнал-ордер N10/1. Додаванням двох підсумків (журналів-ордерів N10/1 і N10) отримують підсумок витрат на виробничі і невиробничі потреби в цілому по підприємству.

Таким чином, з вищенаведеного можна зробити висновок про те, що дані синтетичного обліку служать для аналізу витрат на виробництво (співставляються планові і фактичні витрати) в цілому по підприємству.

Бухгалтерський рахунок - це таблиця (і він має вид таблиці), призначений для ведення біжучих записів господарських операцій.

Що означає біжучих записів. Це значить, що на протязі повного періоду (місяця, кварталу, року)з господарськими засобами і їх джерелом відбуваються зміни (вони оприбутковуються і вибувають, нараховуються, повертаються і т.д.,), всі ці зміни необхідно по мірі їх відбування фіксувати, записувати.

Таким чином, на основі документів інформацію, відображену в них, записують на бухгалтерських рахунках. Рахунок має вид таблиці, розглянемо її вона складається з двох частин, одну частину (ліву) називають дебет, а другу (праву) - називають кредит. Дві частини рахунок має тому, що з господарськими засобами можуть відбутись дві зміни; або збільшення, або зменшення.

Наприклад, такі господарські засоби, як матеріали; їх можна або одержувати (оприбуткувати), або списати (використати, віддати і т.д.), тобто або кількість збільшується, або зменшується.

Другий приклад: грошові засоби на розрахунковому рахунку можуть бути зараховані або списані. В банку можна, одержувати позику (грошові засоби позичково) або їх віддати. І так, дві частини рахунок має для того, щоб в одній частині записувати операції збільшення, а в другій зменшення.

Щоб контролювати рух засобів підприємства і передбачені рахунки, при чому кожний рахунок контролює свій об'єкт (матеріальні цінності, розрахунки. фонди). Запис на рахунку може бути проведена в тому випадку, якщо щось змінилося в результаті операцій (збільшилось або зменшилось). Ці зміни треба правильно записувати.

2.3. Калькуляція собівартості продукції

В процесі здійснення виробничої діяльності підприємства несуть різні витрати, які за своїм характером перебувають в неоднаковому зв'язку з процесом виробництва. Це підтверджує важливість класифікації витрат, оскільки вона безпосередньо впливає на організацію бухгалтерського обліку.

Обґрунтована класифікація витрат на виробництво є важливим чинником у створенні ефективної системи управління.

Групування за різними ознаками є науковим елементом пізнання всіх витрат підприємства. При вивченні літературних джерел з питань класифікації витрат виробництва встановлено, що немає єдиної думки про кількість ознак, за якими групуються витрати та їх зміст.

Розглянуте нами методика в 2.1 і 2.2 первинного, аналітичного і синтетичного обліку має безпосередній вплив на порядок здійснення калькуляції собівартості продукції. Перш ніж переходити безпосередньо до розгляду питань калькуляції собівартості продукції необхідно розглянути існуючі класифікації витрат згідно останніх нормативно-правових актів. Відмітимо, що основним регламентуючим документом є Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня І996 року N 473.


 
 

Цікаве

Загрузка...