WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Слід відмітити, що в цукровій промисловості не досить чітко організовано облік реальний ресурсів, які використовуються в процесі виробництва цукру, а витрачаються у міжсезонний період під час ремонту заводу, при виконанні неосновних робіт, на профілактичні огляди й поточний ремонт устаткування або інших основних заходів.

У більшості випадків сировина і основні матеріали включаються в собівартість продукції прямим способом. Якщо списання матеріалу зі складу оформляється лімітно-забірною картою, то в ній обов'язково вказується місце споживання матеріалу і продукція, на яку списується матеріал. В кінці місяця всі первинні документи групуються за напрямками витрачання матеріалів і на їх основі складається розробив таблиця N 1.

Таким чином, підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок про те, що бухгалтерський облік витрат на виробництво продукції є основною ділянкою роботи облікової системи підприємств. Він забезпечує визначення фактичної собівартості продукції, яка є одним із основних показників ефективності виробництва.

2.2 Методика ведення синтетичного і аналітичного обліку

Узагальнення виробничих витрат у системі рахунків бухгалтерського обліку у синтетичних та аналітичних реєстрах залежить від форм та методів обліку, наявності та використання технічних засобів, кількості господарських підрозділів, їх внутрівиробничої організаційної структури. Однак всі виробничі витрати обов'язково збираються на рахунку 20 "Основне виробництво" або 23 "Допоміжне виробництво". Якщо облік витрат ведеться за журнально-ордерною формою обліку, то для цього застосовують журнал-ордер N 10. Як додаток до журналу-ордера ведуть допоміжні відомості N 12 "Витрати цехів", та N 15 "Загальногосподарські витрати". Дані про витрати на фактичну собівартість виробництва у цукровій промисловості відображають у "Калькуляції собівартості цукру-піску (із буряків)" та у "Звіті про собівартість цукру-піску (із буряків)". Облік витрат, які не включають у собівартість продукції, ведуть у журналі-ордері N 10/1.

Прямі витрати (сировина, матеріали, паливо, заробітна плата і інші) відносяться на рахунок 20 безпосередньо з кредиту відповідних рахунків, а непрямі витрати - через рахунки; 24 "Витрати на утримання і експлуатацію обладнання", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати". 31 "Витрати майбутніх періодів", 89 "Резерв майбутніх витрат і платежів".

Облік витрат на підготовку і освоєння виробництва ведеться на рахунку 31 "Витрати майбутніх періодів" відповідно, до прийнятої номенклатури статей витрат. Дані витрати обліковують такими способами: при незначних розмірах витрат їх відносять безпосередньо на рахунок 20 "Основне виробництво", при значному обсязі всі витрати обліковують на рахунку 31, а потім списують на собівартість частинами. По дебету цього рахунку збираються всі витрати, а по кредиту - включення цих витрат у собівартість або можливі надходження коштів за реалізацію взірців виробів, зворотних відходів, списання витрат за рахунок фондів та прибутку. Таким чином по дебету рахунку 31 "Витрати майбутніх періодів" нагромаджуються витрати, що відносяться до конкретних видів нової продукції чи виробництва.

Після закінчення комплексу робіт, пов'язаних з підготовкою і освоєнням певного виду продукції, вирішується питання про списання витрат і включення їх у собівартість продукції, яка освоюється.

Списання таких витрат може здійснюватись двома способами:

рівномірним та кошторисними ставками.

При використанні рівномірного методу списання витрат на освоєння виробництва, необхідно вирішити протягом якого часу передбачається списати суму зібраних витрат.

При використанні методу списання витрат на освоєння виробництва за кошторисними ставками поділити на строк погашення витрат, який не повинен перевищувати 2 роки.

Синтетичний облік витрат на оплату праці ведеться на пасивному рахунку 70 "Розрахунки по оплаті праці". Нарахування і розподіл заробітної плати на основі відомості розподілу заробітної плати відображається таким записом дебет рахунку 20 "Основне виробництво" (заробітна плата робітників основних цехів); 23 "Допоміжні виробництва" (заробітна плата робітників допоміжних цехів); 24 "Витрати на експлуатацію машин і обладнання" (заробітна плата робітників, які утримують і експлуатують обладнання); 25 "Загальновиробничі витрати" (заробітна плата інженерно-технічних працівників, службовців і персоналу цехів); 26 "Загальногосподарські витрати" (заробітна плата управлінського персоналу); 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства" (заробітна плата працівників житлово-комунального господарства та інші), кредит рахунку 70 "Розрахунки по оплаті праці".

Облік витрат на утримання та експлуатацію обладнання й загальновиробничих витрат ведеться по кожному виробництву окремо; виробництво цукру-піску, сушеного жому та інші. Загальновиробничі витрати на допоміжні і обслуговуючі виробництва враховують безпосередньо на рахунках цих виробництв (відповідно: рахунки 23 та 29). Собівартість продукції і послуг допоміжних цехів, що обслуговують потреби основного виробництва, списують на рахунок 20 "Основне виробництво" або через рахунки загальновиробничих і загальногосподарських витрат.

З метою рівномірного включення витрат у собівартість продукції деякі витрати резервуються на рахунку 89 "Резерв майбутніх витрат і платежів", їх відносять в дебет рахунку 20 "Основне виробництво" в плановому (нормативному) розмірі.

Таким чином, на дебет рахунку 20 "Основне виробництво" в кінці, місяця будуть зібрані витрати за місяць по виробництву продукції. Ці дані з обліком змін залишків незавершеного виробництва служить основою для калькулювання окремих видів продукції. Кореспонденція по цих рахунках наведена в таблиці 2.1.

Таблиця 2, 1.

Типова кореспонденція рахунків обліку господарських операцій у ВАТ "Чортківський цукровий завод" за 1999 рік.

№ п/п

Назва операцій

Дт

Кт

Сума

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Списано матеріали на основне виробництво

Списано паливно-мастильні матеріали

Списано витрати по заготівлі цукрових буряків

Списано витрати допоміжних виробництв

Списано витрати по експлуатації машин і обладнання на виробництво

Списано загально виробничі витрати на основне виробництво

Списано загальногосподарські витрати на основне виробництво

Списується сирий жом для одержання сухого жому

Нарахування на заробітну плату

Нарахування на соціальне страхування

Нарахування в Пенсійний фонд

Нараховано заробітну плату

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

05

06

16

23

24

25

26

40

68

69/1

69/2

70

5352

2508

1975

1646

959

749

948

39

8

3

41

130

Разом по дебету "20"

14338

№ п/п

Назва операцій

Дт

Кт

Сума

1.

2.

3.

Оприбутковано вапно

Оприбутковано від виробництва некондиційний цукор

Оприбутковано від виробництва готову продукцію

05

21

40

20

20

20

230

93

14015

Разом по кредиту "20"

14338

Сальдо на кінець року по дебету і по кредиту рахунку "20"

Облік допоміжний матеріалів проводять по фактичній вартості їх придбання з врахуванням транспортно-заготівельних витрат. При придбанні матеріалів дебетують рахунок 05 "Матеріали" і кредитують рахунок 60 "Розрахунки з постачальника ми і підрядниками", 76 "Розрахунки з дебіторами і кредиторами" і ін. Списання їх на виробництво здійснюють по їх середній собівартості, що на наш погляд, є правильним, так як в сьогоднішніх ринкових умовах спостерігається постійний ріст цін на придбані матеріали. Крім цього, в зв'язку з сезонністю роботи переробних підприємств цукрової промисловості матеріали, як правило, закупляються до початку переробки.

Виробничий процес на підприємствах цукробурякового під комплексу носить яскраво виражений сезонний характер, а значить, в зв'язку з сезонністю виробництва різко виражена і сезонність використання сільськогосподарської техніки, машин і заводського обладнання. Тому затрати на ремонт вказаної техніки, машин і обладнання відносять нерівномірно, їх облік попередньо проводять на рахунку 23 "Допоміжне виробництво", а потім щомісячно відносять на виробництво шляхом розподілу пропорційно кількості днів переробки. На нашу думку, для зниження впливу сезонності по собівартості продукції і більш точного її визначення витрати на ремонт слід враховувати попередньо на рахунку 31 "Витрати майбутніх періодів" - з наступним їх розподілом і віднесенням на затрати виробництва пропорційно об'єму переробленої продукції. Для таких цілей можна також створити ремонтний фонд. Цехові і загальнозаводські витрати попередньо збирають на рахунках 25 "3агальновиробничі (цехові) витрати", 26 "Загальногосподарські (загальнозаводські) витрати". На виробництво їх списують так як і затрати по ремонту техніки, то б то пропорційно кількості днів переробки. На наш погляд, вказані витрати доцільно і більш правильно розподіляти пропорційно масі перероблених буряків.


 
 

Цікаве

Загрузка...