WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Прийняті цукрові буряки обліковують за місцями їх кагатування. Для цієї мети складають "Відомість обліку руху цукрових буряків в кагатах і приміщенні для зберігання" (ф.ЗСВ - 6) в двох примірниках; один залишають на бурякориймальному пункті, де він заміняє книгу обліку цукрових буряків в кагатах, а другий - направляють в бухгалтерію заводу. В цій відомості відображають фізичну масу поступлених за день цукрових буряків, за виключенням скидки на забрудненість, перевезення в бурячну, залишок на кінець дня і визначають результати зберігання.

Передачу цукрових буряків на переробку оформляють "Актом про кількість переданий і перероблений цукровик буряків" (ф. N ЗСВ 10а), який затверджує директор та є основою для списання цукрових буряків на виробництво.

Важливою особливістю обліку цукрових буряків в процесі заготовлення і зберігання є те, що його організовують в тісному зв'язку з роботою сировини відділів, які контролюють не тільки якість цукрових буряків, але і кількість їх при отриманні від постачальників, зберігання в кагатах, відправку на переробку і т. д.

Для контролю якості і кількості цукрових буряків при зберіганні, в лабораторії по кожному кагату ведуть спеціальний паспорт (ф. 27а). Паспорт виписують при закладанні кагатів, а потім в процесі зберігання буряків в ньому відображають всі якісні і кількісні зміни, а також результат зберігання буряків.

Якість буряків, яку визначає лабораторія в процесі їх зберігання, фіксують в "Журналі хіміко-фотопатологічного контролю буряків в кагатах" (ф. 27г), дані якого узагальнюють у зведеній відомості (ф, 27д). Для визначення загальних результатів зберігання буряків складають "Звіт про зберігання буряків" (ф. 27ж).

Облік кількості білого цукру на цукрових заводах визначається за даними лічильників, які встановлені на транспортерах готової продукції пакувального відділення. Документування виходу продукції з виробництва починається з обліку мішків, у які запаковують цукор. Такий облік ведуть у "Книзі обліку руху тари і бірок в пакувальному відділенні" (ф. N П – 12 (цукор)). Облік кількості запакованих і зважених за зміну мішків цукру ведуть у "Відомості обліку руху цукру - піску в пакувальному відділені" (ф.N П - 10(цукор)). Випуск продукції оформляють "Відомістю обліку випуску із пакувального відділення і здачі на склад цукру білого, жовтого, жому сухого" (ф.35), яку підписує начальник пакувального відділення, головний технолог і головний бухгалтер. Відомість є підставою для оприбуткування виробленого цукру за добу. Упакований цукор здають на склад готової продукції по приймально-здавальній накладній на цукор (ф.N П1-112), яку складають в трьох примірниках; перший залишають в пакувальному відділенні, другий - на складі, а третій прикладають до відомості (ф.35с. - г.) і передають в бухгалтерію заводу.

Витрати сировини, основних матеріалів, купованих комплектуючих виробів і напівфабрикатів на виготовлення цукру - піску, як правило визначаються за даними первинних документів (лімітно-забірних карт, вимог і т.д.) на підприємстві яких здійснюється відпуск їх зі складу. Відпуск матеріальних цінностей зі складу в виробництво ще не означає їх остаточне витрачання, оскільки в цехах можуть бути невитрачені залишки, які беруться в розрахунок при визначенні фактичних витрат матеріалів за звітний період.

Для визначення фактичних витрат матеріалів на виробництво застосовують методи документального оформлення відхилень від норм. На цукровому заводі використовують метод при якому на витрачання матеріалів за нормою складають звичайні документи, а на відхилення від норм витрат матеріалів чи залишку їх складають окремі сигнальні документи. Специфічні умови цукробурякового виробництва по суті виключають можливість застосування лімітних або лімітно-забірних карт для відпуску цукрових буряків.

При відпуску цукрових буряків на виробництво необхідно враховувати не тільки їх кількість, а й якісну характеристику - цукристість. Залежно від цукристості кількість буряків, необхідних для одержання 1 тонни цукру-піску, змінюватиметься.

Вміст цукру в буряках, як правило, коливається не тільки по місяцях, а й по днях і в більшості випадків відрізнятиметься від величини показника дегустації за нормативами. Щоб точно виявити відхилення від норм витрат сировини, регулярно перераховують нормативні витрати з урахуванням фактичного вмісту цукру в буряках.

Для цукрової промисловості важливе значення мають правильність і точність ведення бухгалтерського обліку виробничих витрат сировини, дані якого використовують не тільки для визначення собівартості цукру, а й для розробки конкретних рекомендацій, спрямованих на зменшення їх.

Існуючий порядок визначення й списання витрат буряків під час зберігання їх на виробничі витрати не можна вважати вдалим. Витрати буряків визначають так: по перероблених кагатах - після закінчення забирання буряків з кагату по буряках, які надійшли залізницею або були доставлені з перевалочних пунктів автомобілями, по незакінчених кагатах - наприкінці місяця й по бурячних - щодекади за допомогою інвентаризації залишку буряків.

Фактичні витрати буряків під час зберігання визначають тільки наприкінці кварталу і тоді ж включаються у собівартість заготовлених буряків щомісяця й, по-друге, протягом перших двох місяців кварталу включають витрати буряків під час зберігання їх у собівартість заготівлі їх за нормами, виходячи з фактичної кількості буряків, які підлягають зберіганню, а в останньому місяці кварталу доводять їх до фактичної величини.

Виключення собівартості продукції втрат буряків під час зберігання й транспортування їх протягом перших двох місяців кварталу за нормами обумовлюється тим, що визначення фактичних втрат за кожний місяць досить складне й не завжди забезпечує належну точність. Крім того, тепер норми втрат буряків у процесі зберігання їх установлені настільки реально, що відхилення від них досить незначний.

Здійснити облік втрат цукру в буряках від запуску їх у виробництво до сушіння цукру навіть з застосуванням електронно-обчислювальних машин, на жаль, практично неможливо. Це пояснюється умовами технологічного процесу цукроваріння, по ходу якого подрібнені буряки безперервно надходять у дифузійний апарат. Дифузійний сік також безперервно подається з апарату в спеціальні відстійники. Тому найбільш раціональною є організація б цукровому виробництві щодекадного оперативного обліку тільки за дотриманням норм втрат цукру з подекадним узагальненням цих даних. З цією метою використовують добовий рапорт про втрати цукру у виробництві й декадний звіт про втрату буряків і втрати цукру в буряковому виробництві.

Велике значення для цукрової промисловості мають правильний облік і оцінка, побічної продукції, до якої відносять жом і мелясу.

Жом - це бурякова стружка, що залишається після отримання цукру з неї. Масу свіжого жому визначають за кожну добу шляхом зважування на вазі при транспортуванні у жомосховище. На окремих підприємствах через відсутність ваги масу жому визначають на рівні 83% ваги перероблених буряків при вмісті 6,5%, сухих речовин, Оприбуткування свіжого жому з виробництва оформляють спеціальним актом за формою N 1-ж.

Викид з виробництва меляси фіксується у технологічному журналі обліку виробництва меляси (ф. N П-2), ведення якого входить в обов'язки комічної лабораторії цукрового заводу. На. основі цих записів за кожний день складається акт на оприбуткування меляси за формою N П-3.

Супутня продукція не калькулюється, а включається в товарну продукцію і реалізується за стабільними цінами, згідно з прейскурантами. Виручка від реалізації супутньої продукції зменшує витрати на сировину. Кількість і вартість жому та меляси вираховують на основі спеціального розрахунку. Вихід жому визначають відповідно до "Інструкції - з обліку та відпуску бурякового жому на цукрових заводах". Кількість жому та меляси, що відображається в калькуляції цукру, повинна, бути рівною їх загальній кількості незалежно від способу використання (жомосушіння, відгодівля худоби, відпуск постачальником). Цей шлях розподілу витрат пі ж основною та супутньою продукцією необхідний при підписанні договору контрактації та встановленні стабільний оптовик цін на жом та. мелясу. У такому випадку витрати на виробництво супутньої продукції повністю відшкодовуються за рахунок отриманої від продажу виручки.

Підприємства цукрової промисловості використовують понад З тис. різних допоміжних матеріалів, які йдуть не тільки на виробництво цукру, а й для виконання інших робіт. Оскільки допоміжні матеріали становлять невелику частку в собівартості цукру-піску, то можна обмежитися тільки декадним обліком за витратами їх ,як показує досвід роботи ВАТ "Чортківський цукровий завод важливим у поліпшенні обліку матеріальних витрат є лімітування відпуску у виробництво більшості видів матеріальних цінностей, причому особливу увагу необхідно приділяти тям матеріальним цінностям, які протягом місяця використовуються неодноразово. У цукровій промисловості до них належать дифузійні ножі, фільтрувальне полотно, фільтрувальна лавсанова тканина, 40%-ний формалін для стерилізації дифузійного соку, масло для технологічних цілей, кізельгур для фільтрувальних соків і сиропів, рідкий хлор для дезинфекції транспортно-мийних вод, гідрохлорид натрію для дезинфекції буряків, 100%-на кальцинована сода, сірка, й тринатрій фосфат.


 
 

Цікаве

Загрузка...