WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

В окремих областях і районах спостерігаються великі неузгодженості у рівнях концентрації бурякового і цукрового виробництва. Це зумовлено здебільшого тим, що в післявоєнний період нарощування виробничих потужностей у галузі здійснювалося переважно шляхом реконструкції діючих заводів, а нові підприємства будувалися в районах з нижчою ефективністю буряківництва.

Протягом багатьох років для функціонування діючих цукрових заводів витрачаються великі кошти, що не завжди є економічно доцільний, оскільки не сприяє підвищенню концентрації та ефективності виробництва, а також гальмує технічний процес.

В Україні через недостатню наукову розробку питань перспективного розвитку галузі, а також неповне врахування мікрорайонних умов. рівня ефективності виробництва і перспектив розвитку його сировинної бази ще не повністю використовуються економічні переваги великого виробництва і потенційні можливості щодо збільшення випуску цукру. Досягнутий тут рівень концентрації цукрового виробництва є значно нижчим, ніж у ряді зарубіжних країн. У деяких областях і районах з більш високою ефективністю буряківництва переважають середні та невеликі підприємства, а великі знаходяться за їх межами. В ряді областей і в цілому по країні ще не досягнуто повної збалансованості сировинних ресурсів і виробничих потужностей цукрових заводів.

Важливими напрямами дальшого підвищення ефективності цукрового виробництва в Україні є забезпечення своєчасної переробки сировини і скорочення її втрат, що в свою чергу, передбачає нарощування виробничих потужностей заводів і досягнення їх повної збалансованості з сировинними ресурсами - як у мікро -, так і в макрорайонному розрізах. Досягнення такої відповідності - найважливіше завдання розвитку галузі.

Для підвищення наукової обґрунтованості перспективної програми розвитку цукрової промисловості необхідно розробити довгостроковий прогноз удосконалення її сировинної та виробничо-технічної баз. при максимальному врахуванні його визначальних факторів та їх змін у перспективі. Такий прогноз має бути розрахований на тривалий період (25 - ЗО років), протягом якого можна буде радикально поліпшити сировинну і виробничо-технічну бази галузі. Це треба здійснювати на основі взаємодії раціоналізації розміщення посівів цукрових буряків і відповідного нарощування потужностей цукрових заводів по макро - і мікрорайонах. Оскільки, на основі освоєння нових районів переміщення бурякових посівів до районів з вищою ефективністю цукрового виробництва не можливе, то вдосконалювати розміщення його сировинної бази слід проводити переважно за рахунок підвищення густоти бурякосіяння в сировинних зонах діючих підприємств галузі. Зрушення в її розміщенні є доцільним на основі концентрації виробничих потужностей заводів у районах з високою ефективністю буряківництва, при максимальній стабілізації або незначному розширенні посівів буряків у районах з меншою ефективністю їх виробництва. Такий напрям удосконалення виробничо-технічної бази цукрової промисловості зумовлений перевагами реконструкції її підприємств перед новим будівництвом.

Перспективи розвитку цукрової промисловості необхідно визначити з урахуванням наукової обґрунтованості його основних факторів та їх змін у майбутньому - врожайності та цукристості буряків, обсягів їх закупок, виходу продукції, напрямів удосконалення розміщення підприємств галузі та їх оптимальних розмірів, перспективних форм організації виробництва і заходів по підвищенню його ефективності.

Вихідною величиною для визначення перспектив розвитку сировинної та виробничо-технічної баз цукрової промисловості є обсяги виробництва продукції. Потреба країни в цукрі зумовлюється чисельністю її населення, фізіологічними нормами споживання цього продукту, а також обсягом його експортних поставок. З огляду на науково обґрунтовані норми споживання цукру і потреби його промислової переробки, можна вважати, що в перспективі загальна потреба України в цукрі (з урахуванням обсягів його промислового використання) становитиме близько 2,5-3 млн.т. Слід врахувати, що частина цукру може експортуватися з України за кордон, і в першу чергу - до країн СНД. За експертними оцінками, цукрові заводи цих країн зможуть щороку виробляти близько 4,4 млн.т. цукру, тоді як їх загальні потреби в ньому зросте до 10 - 11 млн.т. Отже, в перспективі обсяги експорту цукру з України до країн СНД можуть досягти 6-7 млн. тонн на рік. Але для цього його виробникам необхідно добитись значного зниження собівартості, а також підвищення якості та конкурентоспроможності своєї продукції.

В Україні за 1999 рік вироблено 1800 тис.т., цукру в т.ч. по Тернопільській області - 108,8 тис.т., по Чортківському району - 18,8 тис.т. Від загальної кількості виробництво цукру в Тернопільській області становить 6 %.

У найближчий період цукор, як продукт набуває стратегічного значення, оскільки використовується для бартерного обміну товарами, для формування галузевих і республіканських фінансових фондів. Це зумовлює необхідність орієнтації дальшого розвитку цукрової промисловості України на максимально можливе використання її виробничого потенціалу. При відновленні економічних зв'язків з країнами СНД частковому забезпеченні населення нашої держави деякими видами сільськогосподарської продукції за кооперативними поставками, підвищенні врожайності та обсягів заготівель буряків, а також нарощуванні виробничих потужностей заводів можна буде максимально використати потенціальні можливості України щодо збільшення виробництва цукру в перспективі до 9 - 10 млн.т. Для забезпечення розрахункових обсягів виробництва цукру в Україні треба щороку переробляти близько 68-78 млн.т. і заготовляти 70- 80 млн.т. цукрових буряків. При показниках середньої врожайності та обсягів заготівель цукрових буряків така їх кількість може бути вирощена на площі в 1,8-2 млн.га. За умови підвищення врожайності та цукристості буряків їх посівні площі становитимуть 1,5 – 1,6 млн.га.

Площа під цукровими буряками по Чортківському району становила 8968 га. Надійшло цукрових буряків на ВАТ "Чортківський цукровий завод" - 149138 тонн, з них перероблено - 149018 тонн і одержано цукру - 179998 тонн.

Як відомо, потреба у виробничих потужностях заводів визначається обсягами виробництва продукції, кількістю сировини, що підлягає переробці, оптимальною тривалістю виробничого періоду і коефіцієнтом використання їх потужностей.

Основною формою нарощування виробничих потужностей цукровик заводів має бути реконструкція, переваги якої проявляються у прискоренні їх технічного оновлення та зниження питомих капіталовкладень. Аналіз кошторисно-фінансових розрахунків за будівництвом і реконструкцією ряду підприємств галузі показує, що при нарощуванні їх виробничих потужностей шляхом реконструкції необхідні питомі капіталовкладення, які є на 20 – 25%. меншими, ніж при новому будівництві.

Формування перспективної сітки підприємств галузі повинно здійснюватися з урахуванням необхідності скорочення кількості їх типорозмірів шляхом поступового підвищення потужності базових заводів до типової - 6 тисяч, а згодом - і від 6 тисяч та 12 тисяч тонн буряків за добу.

Слід зазначити, що в ринкових умовах здійснити реконструкцію та технічне переоснащення діючих, а також будівництво нових, сучасних - заводів без допомоги іноземного капіталу дуже складно. Тому в процесі приватизації підприємств цукрової промисловості не слід обмежувати частку володіння ними, оскільки це може ослабити зацікавленість іноземних інвесторів у вкладанні своїх капіталів у її розвиток. Для забезпечення галузі Фінансовими ресурсами необхідно використати кошти, одержані від приватизації її підприємств, а також їх прибутки від виробничої діяльності.

У перехідний період особлива увага повинна приділятися посиленню державного регулювання, вдосконаленню управління виробництвом і реалізацією продукції на основі всебічного використання ринкових економічних підойм, і зокрема - науково-обґрунтоване ціноутворення, оподаткування, кредитування тощо.

Для забезпечення ефективного функціонування підприємств цукрової промисловості в умовах ринку перспективною формою їх діяльності можуть стати агропромислові асоціації сільськогосподарських, заготівельних, переробних, транспортних і торговельних підприємств. Це дозволить закріпити ділові зв'язки виробників сировини з цукровими заводами, сприятиме підвищенню ефективності виробництва в галузі, а також дасть можливість досягти раціонального розподілу прибутку між усіма учасниками цих асоціацій, сконцентрувати кошти на розширенні діючих, будівництві нових заходів, забезпечити комплексну переробку сировини, знизити собівартість продукції. В таких формуваннях буде створено умови для поглиблення інтеграції сільськогосподарських і переробних підприємств до перетворення на акціонерні товариства відкритого типу.

Основними причинами спаду цукробурякового виробництва і зниження економічної ефективності його функціонування є такі:

- зменшення виробництва і продажу господарствам промислових засобів виробництва і предметів праці сільськогосподарських машин і обладнання, мінеральних добрив і хімічних міліорантів, пестицидів і гербіцидів, елітного насіння тощо);


 
 

Цікаве

Загрузка...