WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

23. Проблеми обліку, контролю, аналізу в підприємствах аграрного сектору економіки України. Збірник науковим статей. випуск 3 - Тернопіль,- 1995 - 77с.

24. Пушкар М.С. Управлінський облік. – Тернопіль: Поліграфіст. 1995 - 164 с.

25. Пушкар М. С. Бухгалтерский учёт в системе управления. – М.: Финансы и статистика, 1991 - 176с.

26. Резервы эфэктивности сахарного производства (Под ред. Пантелеевой Е. М. ) - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.

27. Річні звіти, плани економічного і соціального розвитку ВАТ "Чортківський цукровий завод" за 1994 - 1999 роки.

28. Сімкевич Б.В. "Солодка галузь" в часи "цукрових воєн":

Чортківський цукровий завод - Тернопіль: Демократична Україна - 1998.

29. Слюсар В.П. Цукрова промисловість України: проблеми і перспективи розвитку - Економіка України - 1997 - N1, с.47-58.

30. Сопко В.В., Пархоменко Б.М. Бухгалтерський облік в підприємницькій діяльності - К.: Техніка, 1993.

31. Сопко В.В. та ін. Бухгалтерський облік в промисловості та інших галузях народного господарства: Навчальний посібник - К.: Вища школа, - 1992 - 463с.

32. Сопко В.В., Татрик А.Н. Учёт затрат и калькуляция себес-тоимости продукции в промышленности. - К. : Техника, 1988 - 112 с.

33. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості від 26 квітня 1996 р. N 473 - Бухгалтерський облік і аудит - 1996 N 6.

34. Учёт калькулирования и анализа себестоимости продукции. Сборник научных статей (Под ред. А.Д.Шеремета, А.Ф. Аксененко) - М.: Издательство Московского университета, 1984 - 200 с.

35. Учёт, международная перспектива (Г.Миглер, X.Герман, Г. Мишин: пер. с анг.) - М.: Финансы и статистика - 1992 -136с.

36. Харунтан Н. М. та ін. Аудит затрат на виробництво // Формування економічних відносин в умовах ринку [Збірник наукових праць під ред. Фаріона І.Д. ] Випуск І - Тернопіль - 1997 с. 213-215.

37. Ці гіркі розрахунки за цукор - Діло - 1995 N 19-13 с.

АСОЦІАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬЦУКОР

ПІДПРИЄМСТВО ВАТ "ЧОРТКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

К А Л Ь К У Л Я Ц І Я

СОБІВАРТОСТІ ПЕРЕРОБЛЕНИХ

ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ТА ВИРОБНИЦТВО

ЦУКРУ В 1999 РОЦІ

ДОДАТОК 1

ТЕХНІКО-ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ

N

п/п

ПОКАЗНИКИ

Одиниця ВИМІРУ

По нормативах

По

ЗВІТУ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10.

11.

12.

13.

Перероблено буряків - всього

в т.ч. для виробництва цукру, який залишено в розпорядженні цукрового заводу

Втрати буряків до маси прийнятих для переробки цукрового буряка

Цукристість при прийманні перероблених цукрових буряків

Втрати цукру у виробництві до маси перероблених цукрових буряків

Вміст цукру в мелясі до маси перероблених буряків

Вихід цукру до маси перероблених буряків

Одержано цукру з буряків

(в цукрозі )

Одержано білого цукру - всього

з нього залишилось в розпорядженні цукрового заводу

Тривалість сокодобування

Середньодобова продуктивність заводу

Затрати праці на 100 тонн перероблених буряків

Витрати палива (в перерахунку на умовне) на сокодобування

а) кількість

б) до маси переробленого цукрового буряка

Витрати вапнякового каменю до маси перероблених цукрових буряків

тонн

тонн

%

%

%

%

%

тонн

тонн

тонн діб

тонн

людино-дні

тонн

%

%

х

58368.5

4. 09

X

0.51

2.40

12.30

X

X

X

X

2700

10239

X

6.12

7.4

150487.2

58368.5

4.06

15.96

0.25

2.17

12.58

18752.5

18801.5

8512.7

55.70

2702

10239

9309

6.18

9.96

Довідково: З буряків, перероблено на цукор, який залишено в розпорядженні цукрового заводу, отримано побічної продукції:

меляси - 2752 тонни;

жому - 51235.7 тонн.

ДОДАТОК 2

КАЛЬКУЛЯЦІЯ ВИТРАТ НА ПРИЙМАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ І ПЕРЕРОБКУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

№ п/п

Найменування статей витрат

Одиниця виміру

Витрати на фактичну переробку сировини по звіту

Розподіл суми витрат (тис.грн.) на переробку буряка

Кількість

Ціна за одиницю, грн.

Сума, тис.грн.

В розрахунку на 1 тону перероблених цукрових буряків

Давальницьких для виробництва цукру, який залишено

Які вирощені або закуплені цукровим заводом

Бурякосіючих господарств

Цукровому заводу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Вивезення буряків з полів на приймальні пункти заводу

Вивантажено буряків на приймальних пунктах заводу

Приймання і зберігання буряків

Загальнозаготівельні витрати

Доставлено буряків від приймальних пунктів та інших заводів

Разом витрат на сировину

Допоміжні матеріали на технічні цілі:

а) вапняковий камінь

б) полотно фільтрувальне

в) інші допоміжні матеріали

тонн

тонн

х

х

тонн

х

тонн

кв.м.

х

156854,6

156854,6

х

х

29,5

х

16245

5876

х

4,9

2,54

х

х

5,36

х

14,82

10,11

х

768,3

398,8

411,6

70,8

325,7

1975,2

240,7

59,4

164,4

5,1

2,65

2,74

0,47

2,16

13,12

1,60

0,39

1,09

447,0

232,0

239,5

41,2

189,4

1149,1

140,1

34,5

95,6

298,0

154,7

159,6

27,5

126,4

766,2

93,4

23,1

63,8

23,3

12,1

12,5

2,1

9,9

59,9

7,2

1,8

5,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Разом допоміжні матеріали

Паливо та енергія на технологічні цілі

Основна і додаткова зарплата робітників

Відрахування на соціальні заходи

Утримання та експлуатація устаткування

Загально виробничі витрати

Загальногосподарські витрати

Незавершене виробництво і напівфабрикати:

а) додаються (на початок періоду введення)

б) віднімаються (на кінець періоду введення)

Позавиробничі витрати

Повна собівартість переробки буряків

х

х

л.-д.

х

х

х

х

тонн

тонн

х

х

х

х

10239

х

х

х

х

10,4

176,95

х

х

х

х

11,59

х

х

х

х

990,38

580,39

х

х

464,5

4037,9

118,7

49,5

907,9

698,2

917,4

10,3

102,7

175,5

9252,4

3,08

26,83

0,79

0,33

6,03

4,64

6,10

0,07

0,68

1,17

61,48

270,2

2348,1

69,2

28,9

528,1

406,3

534,1

6,1

59,5

102,4

5383,0

180,3

1567,3

45,9

19,1

352,3

270,7

355,4

3,9

40,1

67,7

3588,7

14,1

122,5

3,6

1,5

27,5

21,2

27,9

0,3

3,1

5,4

280,7

ДОДАТОК З

КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ

п/п

Найменування статей витрат

Витрати на виробництво цукру

Який залишився в розпорядженні цукрового заводу

З буряків, які закуплені цукровим заводом

Сума, тис.грн.

На 1 тону цукру

Сума, тис.грн.

На 1 тону цукру

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Вартість буряків, які вирощені і закуплені цукровим заводом

Вивезення буряків з полів на приймальні пункти заводу

Вивантаження буряків на приймальник пунктах

Транспортовано на віддалені бурякоприймальні пункти цукру, жому, меляси і бурякового насіння для відпуску виробникам буряків

Буксирування автомобілів на вивезення цукрових буряків з полів в період бездоріжжя

Приймання і зберігання буряків

Загальнозаготівельні витрати

Доставлення буряків від приймальних пунктів та інших заводів

Витрати на переробку буряків для виробництва цукру буря-косіючих господарств

Разом витрат на сировину

Побічна продукція (вираховується)

меляса

жом

Х

298

154,7

-

-

159,6

27,5

126,4

53,83

6149,2

165,1

256,2

Х

35,01

18,17

-

-

18,75

3,23

14,85

632,35

722,36

19,39

30,10

331,1

23,3

12,1

-

-

12,5

2,1

9,9

-

393,0

11,2

17,6

599,96

41,97

12,79

-

-

22,51

3,78

17,84

-

707,85

20,17

31,70

1

2

3

4

5

6

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Допоміжні матеріали на технологічні цілі:

а)вапняковий камінь;

б)полотно фільтрувальне;

в)інші допоміжні матеріали

Разом допоміжні матеріали

Паливо та енергія на технологічні цілі

Основна і додаткова заробітна плата

Відрахування на соціальні заходи

Підготовка та освоєння виробництва

Утримання на експлуатацію устаткування

Загальновиробничі витрати

Загальногосподарські витрати

Незавершене виробництво і напівфабрикати:

а)додаються (на початок періоду, введення) б)віднімаються (на кінець періоду виведення)

Позавиробничі витрати

Повна собівартість виробництва цукру

93,4

23,1

63,8

180,3

1567,3

45,9

19,1

-

352,3

270,7

355,4

3,9

40,1

67,7

8550,4

10,97

2,72

7,49

21,18

184,11

5,39

2,24

-

41,39

31,80

41,75

0,46

4,71

7,95

1004,43

7,2

1,8

5

14

122,5

3,6

1,5

-

27,5

21,2

27,9

0,3

3,1

5,4

585

12,97

3,24

9,00

25,21

320,85

6,48

2,70

-

49,53

38,18

50,25

0,54

5,58

9,73

1053,67


 
 

Цікаве

Загрузка...