WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

У наших розрахунках ми також абстрагувались від ПДВ і податку на прибуток.

Крім того, питання класифікації витрат заслуговує на окреме наукове дослідження, і тому за критерії класифікації взято залежність чи незалежність витрат від величини об'єму виробництва. Необхідно відмітити, що для спрощення розрахунків витрати класифікуються на змінні і постійні (без виділення змішаних витрат). Це дає змогу, по-перше, вирішувати завдання максимізації і приросту прибутку за рахунок відносного скорочення тих чи інших витрат. І по-друге, ця класифікація дозволяє зробити висновки про окупність витрат і дає можливість визначити запас фінансової міцності на випадок різноманітних змін у господарській діяльності підприємства.

Розглядати поведінку змінних і постійних витрат необхідно у так званому періоді: тобто структура витрат, сумарні постійні витрати і змінні витрати на одиницю продукції не змінні тільки у визначеному періоді і при певній, визначеній кількості продажу. Це пояснюється тим, що в основі даного операційного аналізу лежить лінійний принцип.

І все ж. незважаючи на ряд таких припущень і обмежень, аналіз беззбитковості є потужним інструментом для прийняття ефективних управлінський рішень.

Відмітимо, що для надання інформації по витратах, виручці, прибутку може використовуватись як графічний метод, так і математичні залежності. Математичний підхід є більш гнучким методом отримання інформації.

Взаємопов'язані і висловлені за допомогою математичних засобів фінансові відносини між господарюючими суб'єктами є не чим іншим як математичною моделлю управлінського процесу, яка дозволяє аналізувати, порівнювати, отримувати альтернативні варіанти і, у кінцевому підсумку, приймати ті чи інші фінансові рішення, й це і є, власне, процес управління фінансами.

Ключовими елементами операційного аналізу є: операційний важіль, поріг рентабельності і запас фінансової міцності підприємства.

Вихідними даними для побудови математичної моделі беззбиткової діяльності ВАТ "Чортківський цукровий завод" є наступні дані, наведені за 1998 рік '-

І. Сума постійних витрат (ПВ) - 2698І00 грн.

2. Сума змінних витрат (ЗВ) - 16382300 грн.

3. Змінні витрати на одиницю продукції - 871 грн.

4. Продажна ціна одиниці продукції (ПЦ од.) - 1200 грн.

5. Об'єм реалізації (Х) - 18801 тонн.

У своїх розрахунках ми виходимо з того, що: - загальна сума виручки розраховується наступним чином; В = ПЦ од. х X. Економічний зміст формули наступний; якщо об'єм виражений кількістю проданих одиниць продукції (Х) і продажна ціна одиниці продукції позначена ПЦ од. , то загальна сума виручки (В) дорівнює продажній ціні одиниці продукції, помноженій на кількість проданих одиниць продукції;

- загальна сума витрат розраховується наступним чином:

З = ПЗ + (3В од. х Х) , де

З - загальна сума витрат;

ПВ - постійні витрати;

3В од, - змінні витрати на одиницю продукції;

Х - об'єм виробництва.

Головними елементами аналізу є точка рівноваги та маржинальний прибуток.

Точка рівноваги визначається із положенням про те, що у точці рівноваги загальна сума витрат дорівнює загальній сумі виручки. Оскільки виручка (В) при об'ємі (Х) дорівнює:

В = ПЦод. х X, загальна сума витрат (З) при об'ємі (Х) дорівнює: 3 = ПВ + (ЗВ од. х Х), а точка рівноваги означає рівність витрат виручці, або В = 3, тоді ПЦ од х Х = ПВ + (ЗВ од х X).

Якщо визначити точку рівноваги, рівну X, то для нашого прикладу отримаємо:

1200 х Х = 2698100 + 871 х Х = 8201 тонн

Таким чином у точці рівноваги підприємство виробляє і реалізує 8201 тонн продукції. Виручка від продажу 8201 тонн по ціні 1200 грн. за тонну складає 9841171, а загальна сума витрат при виробництві 6022 тонн складає також:

2698100 + 8201 х 871 = 9841171 грн.

Рівняння для точки рівноваги, рівній X, може бути також відображене наступним чином:

Х = ПВ : С ПЦод. - 3В од.

Х = 2698100 : С 1200 - 871 3 = 2698100 : 329 = 8201 тонн. Тобто точка рівноваги може бути знайдена діленням суми постійних витрат на різницю між ціною і змінними витратами на одиницю продукції.

На основі проведених розрахунків будуємо графік прибутковості рентабельності) (мал. 3.1);

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Загальна сума або виручка (тис.грн.)

Прибуток до сплати податків при розрахунковій потужності

19,080

Виручка

Прибуток

Змінні витрати

(16382300 грн.)

Витрати

Збитки

Зона

збитків

Зона

прибутків

Постійні витрати

Об'єм витрат

(тис.грн.)

2,698

8,202

18,801

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Точка рівноваги

Мал. 3.1. Графік прибутковості (рентабельності) (розраховано на основі даних ВАТ "Чортківський цукровий завод")

Відмітимо, що точка рівноваги має велике практичне значення, тому, що основну увагу, зазвичай, звернено на зону отримання прибутку. При об'ємі реалізації нижче точка рівноваги, підприємство несе збитки; при більшому об'ємі - отримує прибуток. Сума витрат чи збитків при будь-якому об'ємі визначається відстанню по вертикалі між точками на графіку витрат і виручки при передбачуваному об'ємі.

Другим основним елементом аналізу беззбитковості є поняття маржинального прибутку. Ця величина є постійною для будь-якого об'єму у відповідних межах і являє собою різницю між продажною ціною і змінними витратами на одиницю продукції.

У нашому прикладі маржинальний прибуток на одиницю продукції складає:

МП = 1200 - 871 = 329 грн.

Оскільки ця величина є постійною, то вона надзвичайно корисна для вираження взаємозв'язку між виручкою і витратами при будь-якому об'ємі. При кожній зміні об'єму на одиницю продукції величина прибутку змінюється на. 660 грн. Використаємо нову величину для складання рівняння загальної суми прибутку СП) :

П = ( ПЦ од. - 3В од.) к Х - ПВ

Іншими словами, загальна сума прибутку при будь-якому об'ємі являє собою маржинальний прибуток на одиницю продукції ( ПЦ од. - 3В од.), помножений на об'єм виробництва (випуску) і зменшений на. суму постійних витрат,

В нашому прикладі при об'ємі випуску у 18801 тонн продукції:

( ПЦ од. - 3В од.) х Х - ПВ = П

( 1200 - 871 ) х 18801 - 2698100 = 387429

Тобто маржинальний прибуток у сумі 2698100 грн. на одиницю продукції, помножений на 348728 грн, продукції і зменшений на постійні витрати у сумі 2698100 грн. дасть загальну суму прибутку у 3487429 грн. Або інші інтерпретації: якщо маржинальний прибуток на одиницю продукції складає 329 грн. постійні витрати 2698100 грн., то необхідно продати 8201 тонн продукції для того, щоб мати маржинальний прибуток, який би покривав постійні витрати. Після цього за кожну одиницю продукції підприємство зможе отримувати 329 грн. прибутку. Формулу точки рівноваги тепер можна відобразити наступним чином;

Точка рівноваги = Постійні витрати : Маржинальний прибуток на одиницю продукції Точка рівноваги = 2698100 : 329 = 8201 ( тонн ) Точка рівноваги може бути виражена і величиною виручки, а не тільки в натуральних показниках. Формула матиме наступний вигляд:

Точка рівноваги = Постійні витрати ;

: Норма маржинального прибутку.

У нашому прикладі норма маржинального прибутку складає величину;

329 : 1200 х 100%= 0,27 х 100% = 27% ,

що означає; кожна гривня виручки дає 27 копійок маржинального прибутку. Тобто рівень точки рівноваги складатиме

2698100 : 0,274167 = 9841082 грн., що відповідає об'єму виробництва у точці рівноваги, рівній 8201 тоннам, продукції при продажній ціні 1200 грн. за тонну.

Необхідно відмітити, що маржинальний прибуток призначений, головним чином, для покриття постійних витрат; і тільки коли постійні витрати відшкодовуються (досягається точка рівноваги), він іде на збільшення прибутку.

використовуючи концепцію маржинального прибутку, можна побудувати графік маржинального прибутку (мал. 3.2).

Маржинальний прибуток на одиницю продукції рівний 329 грн., при нульовому об'ємі підприємство несе збитки в сумі 2698100 грн. С 2698100 грн. - величина постійних витрат при нульовому об'ємі виробництва вона нічим не компенсується).

Прибуток (млн.грн.)

2

1

0

1

2

Прибуток

Збитки

Об'єм виробництва (тис.грн.)

8,022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Точка рівноваги

Мал. 3.2. Графік маржинального прибутку (розраховано на основ даних ВАТ "Чортківський цукровий завод").

Таким чином, на основі проведеної вище методики розрахунку маржинального прибутку підприємству можна рекомендувати наступні чотири основні напрямки підвищення рентабельності.

1. Підвищення продажної ціни одиниці продукції (ПЦ, од.) (в межах допустимий норм).

2. Зниження змінних витрат на одиницю продукції (ЗВ, од.).


 
 

Цікаве

Загрузка...