WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ - Реферат

Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ - Реферат

на цьому рахунку до надходження цінностей.
2. На суму оплат і передоплат цінностей постачальникам, здійснених у звітному місяці, на суму 8000 грн., в т.ч. ПДВ - 1333 грн.
Дт 60 - Кт 51 - 8000
3. На суму цінностей, що оплачені та надійшли в звітному місяці , - 6000 грн., в.т.ч. ПДВ - 1000 грн.:
Дт 41. - Кт 60 - на купівельну вартість цінностей без ПДВ (6000 - 1000) - 5000
Дт 68 - Кт 60 - на суму ПДВ на ці (оплачені) цінності згідно з податковими накладними - 1000
4. На суму цінностей, що надійшли від постачальників на умовах оплати в наступні місяці, - 1000 грн., в т.ч. ПДВ - 167 грн.:
Дт 41 - Кт 60 - на купівельну вартість цінностей без ПДВ (1000 - 167) - 833
Дт 67-2 - Кт 60 - на суму ПДВ на ці (неоплапчені ) цінності згідно з податковими накладними - 167.
5. На суму ПДВ, сплаченого постачальникам за цінності в складі авансових платежів (передоплат), здійснених у звітному місяці, в рахунок яких цінності не надійшли, згідно із даними сальдової відомості передоплат звітного місяця по дебету рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" здійснюється запис на нарахування податкового кредиту. За даними сальдової відомості рахуються авансові платежі постачальникам в сумі 2000 грн. (8000 - 6000), в т.ч. ПДВ - 333 грн. На суму цього ПДВ необхідно зробити запис на відображення його в обліку як нараховання податкового кредиту
з ПДВ по підсумку за місяць (п.п. 20, 21.3, оп. 3):
Дт 68, субрахунок " З податку на додану вартість"
Кт 67-2 "З податкового кредиту" - 333
В такому ж порядку при спрощеному обліку надходження цінностей відобрахається на рахунках ПДВ, сплачений постачальникам в звітному місяці за цінності, що надійшли в минулі місяці на умовах наступної оплати (п.п. 19, 21.3, оп.2).
21.2. Для того, щоб зрозуміти особливості і переваги рекомендованого автором спрощеного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками й податкових розрахунків з ПДВ, пов'язаних з надходженням цінностей, доцільно рознести складені за даними прикладу 5 бухгалтерські проводки на схематичних рахунках, визначити обороти і кінцеві сальдо та проаналізувати їх.
21.3. При спрощеному бухгалтерському обліку надходження цінностей записи платежів в обліковому регістрі по кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" і інших рахунків підприємства в банку необхідно здійснювати в наступному порядку:
По кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" на оплату цінностей постачальникам суми платежів необюхідно записувати одною сумою без виділення ПДВ, а суму ПДВ, що входить до цих платежів, треба записати в окремих графах після графи "Разом" по кредиту рахунка 51 і інших рахїунків в банку - "в т.ч. ПДВ" з виділенням сум ПДВ:
- в складі оплат за отримані в звітному місяці цінності;
- в складжі не збалансованих передоплат цінностей постачальникам;
- в складі оплат за цінності, що надійшли в попередні звітні періоди без оплати.
На підставі підсумкових даних облікого регістра по кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків в банку за даними прикладу 5 мають бути зроблені записи:
1. Дт 60, 76 і ін. - Кт 51 і ін. - на всю суму оплат і передоплат цінностей постачальникам згідно з платіжними документами (п. 21.1, оп.2) - 8000.
2. Дт 68 - Кт 67-2 - на суму оплат ПДВ за цінності, що надійшли без оплати в минулі місяці (п.30.1, оп. 5). В прикладі 5 така операція відсутня.
3. Дт 68 - Кт 67-2 - на суму ПДВ в складі сплачених в звітному місяці авансових платежів постачальникам за даними сальдовоі відомості ( п. 21.1, оп. 5) - 333
21.4. Записи на відображення в синтетичному обліку податкового кредиту з ПДВ за операціями з надходження і оплати цінностей у звітному місяці та надходження їх на умовах оплати в наступні місяці здійснюються за даними товарних документів і відповідних обікових регістрів по підсумку за місяць:
1. Дт 68 - К т 60, 76 і ін. - на суму ПДВ в складі платежів за цінності, отримані і оплачені в звітному місяці на підстав товарних документів і податкових накладних (п.21.1, оп. 2), - 1000
2. Дт 67-2 - Кт 60, 76 і ін. - на суму ПДВ за товарними документами і податковими накладними на цінності, які надійшли в звітному місяці на умовах оплати в наступні місяці (п. 30.1, оп. 4) - 167
Із наведених вище бухгалтерських проводок видно, що записи на підставі платіжних документів податку на додану вартість у відповідних графах облікових регістрів по кредиту рахунків підприємства в банку "в т.ч. ПДВ", є підставою для відображення в бухгалтерському обліку податкового кредиту та для контролю записів ПДВ по дебету рахунку 68 в кореспонденції з кредитами рахунків 60 і 67-2.
21.5. Отже, за підсумковими даними графи "в т.ч. ПДВ" облікових регістрів по кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків в банку бухгалтерська проводка Дт 68 - Кт 67-2 складається тільки на суму ПДВ, сплаченого за цінності, що надійшли без оплати в минулі місяці (п.п. 21.3, оп. 2, 21.1, оп. 5).
Підсумки ПДВ в графах "в т.ч. ПДВ" в складі оплат за отримані в звітному місяці цінності і в складі не збалансованих передоплат цінностей постачальникам є контрольними до записів за даними відповідно товарних документів і сальдовоі відомості передоплат: Дт 68 - Кт 60, 76 і ін. (п. 21.1, оп.3) і Дт 68 - Кт 67-2 (п.21.1, оп.5).
Спрощений бухгалтерський облік податкових розрахунків з ПДВ доцільний і після 1 січня 1999 р., коли відносно податкових розрахунків з ПДВ буде застосовуватись Закон без зміни від 26.09.97 р., який передбачає розрахунки з ПДВ за подією, що відбулася раніше. Проблема надто великої складності та трудомісткості цього обліку залишиться.
Можна тільки поспівчувати головним бухгалтерам підприємств, що мусять самостійно теоретично розгадувати і практично вирішувати розглянені вище вельми ускладнені питання організації і ведення бухгалтерського обліку, та надіятись на краще вирішення в майбутньому питань методології бухгалтерського обліку Міністерством фінансів України. А для цього в першу чергу необхідно ліквідувати надуманий, непотрібний, що підтверджується практикою, додатковий податковий облік або, по меншій мірі, чітко розмежувати бухгалтерський і податковий облік.
Всі розрахунки з податку на додану вартість повинні би вестись тільки на рахунку 68, субрахунок "З лодатку на додану вартість", розрахунковий період якого настав і не настав. Необхідно видати для цього спеціальну інструкцію з характеристикою цього субрахунку та можливими бухгалтерськими проводками, пов'язаними з нарахуванням та сплатою ПДВ. Тільки належно організований, точний і об'єктивний бухгалтерський облік податку на додану вартість може забезпечити належний контроль за розрахунками з бюджетом з ПДВ, за своєчасністю і повнотою сплати податку на додану вартість всіми платниками податку.
Правильне, що відповідає нормативним документам, відображення в бухгалтерському обліку надходження цінностей від постачальників та іншого надходження цінностей має важливе значення для контролю за їх наявністю та рухом, а також для своєчасності і повноти сплати до бюджету податку на додану вартість, для уникнення штрафних санкцій, пов'язаних з помилками в обліку ПДВ.
.
Професор і. Павлюк
30 червня 1998 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...