WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ - Реферат

Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ - Реферат

нарахованого до одержання цінностей податкового кредиту робити запис:
Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість"
Кт 67-2 "З податкового кредиту"
Такий порядок записів доцільний ще й тому, що аналогічно відображається в обліку згідно з пунктами 2 і 12.9.1 Інструкції ПДВ, одержаний в складі авансових платежів від покупців (Дт 51 - Кт 62 і Дт 67-1 - Кт 68). В цьому разі забезпечуватиметься єдинй принцип записів в обліку передоплат товарно-матеріальних цінностей.
Для забезпечення і перевірки правильності останнього запису ( Дт 68 - Кт 67-2) на нарахування суми податкового кредиту в обліковому регістрі по кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" необхідно виділити записи сум сплаченого постачальникам ПДВ, враховуючи структуру цього регістра на підприємстві.
Облік повернення цінностей покупцями
10. Порядок відображення в обліку повернення покупцями цінностей, відвантажених виробничими підприємствами на умовах наступної оплати, нормативними документами не регламентуєиться. Враховуючи особливості, облік повернення покупцями товарів розглядається окремо (п.п. 12 - 16).
Розглянемо на прикладі повернення покупцями готової продукції, матеріалів та інших цінностей, враховуючи, що методологія відображення в обліку їх реалізації аналогічна. Різниця в тому, що готова продукція облуковується за цінами фактичної виробничої собівартості, а сировина, матеріали та інші цінності - за купівельними (без ПДВ) цінами з врахуванням трансортно- заготівельних витрат.
Згідно з постановоою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 "Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів, підписання документів про виконані роботи". Отже, після 1.08.97 р. для відображення в обліку реалізації цінностей міг та може застосовуватись тільки спорсіб нарахування реалізації.
11. Приклад 2. На відображення в обліку повернення покупцями готової продукції та інших цінностей (крім товарів).
11.1 Підприємство відвантажило до 1.08.97 р. покупцю цінності на умовах наступної оплати:
1. За товарним документом значилось:
Цінності за договірними цінами - 2000 грн.
Податок на додану вартість, 20 % - 400 грн.
До оплати покупцем - 2400 грн.
2. Облікова купівельна вартість (фактична собівартість) відвантажених цінностей - 1800 грн.
3.Відвантажені цінності покупцем не оплачені і повернені повністю підприємству- постачальнику.
За даними прикладу 2 при поверненні цінностей підприємство-постачальник повинно зробити наступні записи в бухгалтерському обліку:
11.2. Якщо готова продукція та інші цінності відвантажені покупцю до 1.08.97 р. і реалізація відображена в обліку касовим способом, то на повернені і оприбутковані цінності треба скласти бухгалтерські проводки:
1. Дт 05, 40 і ін. - Кт 62(45) "Товари відвантажені" - на вартість повернених цінностей за купівельними (без ПДВ) цінами (фактичною собівартістю) - 1800
Зазначимо,що при касовому способі відображення в обліку реалізації цінностей могли застосовуватись різні підходи до обліку на рахунку 62(45) товарів відвантажених. Але в будь-якому випадку при надходженні виручки на рахунок підприємства в банку з кредиту рахунку 62(45) на дебет рахунку 46 "Реалізація" мала бути списана купівельна вартість або фактична виробнича собівартість реалізованих цінностей.
2. Запис на списання з рахунку 62(45) "Товари відвантажені" суми нарахованого ПДВ (400 грн.) та різниці між договірними відпускними і купівельними обліковим цінами (2000 - 1800) - 200 грн. здійснюється в залежності від прийнятого на підприємстві способу їх обліку.
11.3. Якщо готова продукція та інші цінності відвантажені покупцю до або після 1.08.97 р. і реалізація їх відображена в обліку способом нарахування, то на повернення і оприбуткування цінностей записи на бухгалтерських рахунках значно складніші. Для того, щоб правильно зрозуміти і зробити в обліку записи на повернення цінностей , необхідно виходити із записів, що були зроблені в обліку при відвантаженні цінностей покупцю способом нарахування реалізації:
Дт 46 - Кт 05, 40 і ін. - на облікову вартість відвантажегних цінностей - 1800
Дт 62(45) - Кт 46 - на відпусну з ПДВ вартість цінностей - 2400
Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" - на суму нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ - 400
Дт 46 - Кт 80 - на суму фінансового результату від реалізації цінностей (різниці в цінах) - 200
За даними прикладу 2 на повернення цінностей, відвантажених покупцю до або після 1.08.97 р., та оприбуткування їх на склад у цьому разі необхідно зробити сторнувальні записи способом червоного сторно:
1. На зменшення обороту з реалізації цінностй, включаючи ПДВ, і заборгованості в сумі 2400 грн.:
Дт 62(45) - Кт 46 - 2400
2. На зменшення затрат з реалізації повернених цінностей і надходження їх на підприємство в сумі 1800 грн.:
Дт 46 - Кт 05, 40 і ін. - 1800
3. На зменшення нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ в сумі 400 грн.:
Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" - 400
В результаті зроблених сторнувальних записів на бухгалтерських рахунках будуть зменшені в звітному місяці суми доходів і витрат. Сторнування фінансового результату від реалізації повернених цінностей можливе але недоцільне. Зазначимо, що в місяці повернення цінностей і сторнування суми їх реалізації фінансовий результат звітного місяця буде відповідно зменшений на суму доходу від реалізації повернених цінностей, який був відображений в обліку в місяці їх відвантаження.
Облік повернення товарів покупцями
12. До надходження товарів на підприємство слід віднести також повернення товарів покупцями, якщо вони були відвантажені на умовах наступної оплати.
Облік повернення покупцями товарів, які до відвантаження їхпокупцям обліковувались за купівельними (з ПДВ) цінами, значно складніший, як облік повернення інших цінностей, розглянений нами раніше в п.п. 10 - 11. Викликане це ускладнення особливістю обліку товарів до введення в дію з 1.10.97 р. Закону про ПДВ і необхідністю враховувати результати інвентаризації товарів, відвантажених покупцям і не оплачених станом на 1.10.97 р.
Інструктивними документами з бухгалтерського обліку облік надходження повернених рокупцями товарів не регламентується. Водночас після введення в дію з 1.10.97 р. Закону про ПДВ повернення покупцями неоплачених ними товарів має місце й питання його обліку є актуальним. Враховуючи актуальність цього питання, розглянемо облік повернення товарів на прикладах.
Приклад 3. На відображення в обліку повернення покупцем товарів, відвантажених до 1.10.97 р., і покупцем не оплачених.
1. Відвантажено товари за договірними відпускними цінами на суму 1500 грн.,
в тому числі ПДВ (1500 х 20 : 120) - 250 грн.
2. За даними інвентаризації відвантажених товарів, по яких оплата станом на 1.10.97 р. не здійснена
(опис інвентаризації за формолю додатку 6), визначено:
- вартість придбання товарів без врахування сум дооцінки - 1350 грн., в т.ч ПДВ - 225 грн.;
- купівельна вартість товарів без ПДВ (1350 - 225) - 1125 грн.;
3. Повернені покупцем товари оприбутковуються за купівельними (без ПДВ)

 
 

Цікаве

Загрузка...