WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ - Реферат

Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ - Реферат

дорученнях на передоплату цінностей постачальникам необхідно вказувати, що здійснюється передоплата, в т.ч. сума ПДВ. При бухгалтерській обробці платіжних документів в бухгалтерії в бухгалтерській проводці треба виділити запис: Дт 68 - Кт 51. Сплата постачальнику ПДВ при передоплаті цінностей повинна бути виділена в обліковому регістрі, що складається по кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків у банку. За підсумком цих записів за звітний місяць треба скласти додатковий запис на відображення в обліку нарахування або списання нарахованого податкового кредиту з ПДВ (п.п. 2, 9):
Дт 60 - Кт 67-2 "3 податкового кредиту"
4. Згідно зі змінами до Закону України "Про податок на додану вартість" (п. 1) до 1 січня 1999 р. за отриманими але неоплаченими товарами право на податковий кредит виникає у разі списання коштів з рахунку платника в рахунок оплати цінностей. Після 1.01.99 р. право на податковий кредит згідно з Законом (ст. 7.4.1) складається із сум податків, сплачених або нарахованих платником податку в звітному періоді (Дт 68 - Кт 51, 55, 90 і ін. або Дт 68-Кт 60, 76 і ін.).
5. Враховуючи суттєве ускладнення бухгалтерського обліку надходження цінностей у зв'язку з введенням податкових розрахунків з податку на додану вартість на рахунку 67, наводимо загальну схему відображення в обліку надходження цінностей і податкового кредиту з податку на додану вартість (рис. 1).
Рисунок 1
Загальна схема
бухгалтерського обліку надходження цінностей від постачальників
і податкового кредиту з ПДВ
Облік надходження цінностей
51 60, 76 і ін. ін. 05, 41 і ін.
1.1 11/1. 2. 1
Облік податкового кредиту з ПДВ
51 і ін. 68 ПДВ
1.2
67-2 60, 76 і ін. 67-2
1.3 2.2
6. Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ:
1. Передоплата цінностей (авансові платежі) постачальникам:
1.1. Авансові платежі постачальникам цінностей у сумі купівельної їх вартості ( без ПДВ).
1.2. Перерахування постачальникам ПДВ у складі авансових платежів.
1.3. Одночасно нараховується податковий кредит з податку на додану вартість при передоплаті цінностей постачальникам.
2. Надходження цінностей від постачальників за договірними цінами, включаючи ПДВ:
2.1. Надходження цінностей за купівельними (без ПДВ) договірними цінами.
2.2. Одночасно списується при надходженні цінностей податковий кредит з ПДВ, нарахований при їх передоплаті.
При оплаті цінностей після їх надходження на підприємство податковий кредит з ПДВ нараховується при надходженні цінностей по дебету рахунку 67-2 "З податкового кредиту" з кредита рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" (оп. 2.2) і списується після оплати підприємством цих цінностей постачальнику з кредита рахунку 67-2 на дебет рахунку 60 (оп.1.3 , п.п. 2. 2, 9).
Для спрощення записів в аналітичному обліку до рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" та інших рахунків, на яких обліковуються розрахунки з постачальниками цінностей, з метою посилення контролю за цими розрахунками записи в аналітичному обліку по дебету і кредиту цих рахунків слід здійснювати на підставі первинних платіжних і товарних документів загальною сумою, визначеною до оплати постачальнику.
7. Приклад 1. На облік надходження цінностей з передоплатою їх постачальнику.
1.Підприємство здійснило передоплату цінностей постачальнику. За угодою повинно бути отримано цінностей на суму 624 грн., в т.ч. ПДВ 104 грн.
2. Одержано цінності від постачальника. За товарним документом постачальника значиться:
Відпускна договірна вартість цінностей 520 грн.
Податок на додану вартість, 20% від 520 104 грн.
До оплати постачальнику 624 грн.
3. Цінності оприбутковуються за купівельними (без ПДВ) цінами на суму 520 грн.
За даними прикладу 1 необхідно скласти бухгалтерські проводки (п.п. 2.1, 5, 6):
1. На передоплату цінностей постачальнику - 624 грн., в т.ч. ПДВ - 104 грн.:
1.1. Дт 60 - Кт 51 - 520
Дт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість" (розразунковий період якого настав)
Кт 51 "Розрахунковий рахунок" - 104
1.2. Одночасно на суму нарахованого податкового кредиту треба скласти бухгалтерську проводку :
Дт 60 - Кт 67-2 "3 податкового кредиту" - 104
2. Оприбутковуються одержані від постачальника цінності за купівельними цінами - 520:
Дт 05 "Матеріали", Дт 41 "Товари" і ін.
Кт 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", Кт 76 і ін. - 520
3. Одночасно списується нарахований при передоплаті цінностей податковий кредит з ПДВ
(операція 1.2):
Дт 67-2 "3 податкового кредиту" - Кт 60 - 104
Відображення в обліку нестач цінностей, виявлених при прийманні цінностей, що надійшли на підприємство від постачальників, також пов'язане з обліком ПДВ. Виявлені в цьому разі нестачі цінностей повинні бути записані по кредиту рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" за купівельними (з ПДВ) цінами. Записи по дебету відповідних рахунків повинні бути зроблені в залежності від характеру виявлених нестач (з вини працівників, перевізника, природний убуток і ін.). Відображення при цьому на бухгалтерських рахунках податку на додану вартість нормативними документами не регламентовано.
8. У тому разі, коли оплата цінностей здійснюється після їх надходження на підприємство, бухгалтерські записи за даними наведеного вище прикладу 1 (п.п. 2.2, 5, 6) будуть наступними:
1. Дт 05, 41 і ін. - Кт 60 - 520
2. Дт 67-2 - Кт 60 - 104
3. Дт 60 - Кт 51 - 520
4. Дт 68 - Кт 51 - 104
5. Дт 60 - Кт 67-2 - 104
Запис Дт 68 - Кт 60 може бути тільки після 1.01.99 р. згідно із Законом і п. 3 Інструкції.
9. Так, як показано в операціях 4 і 5, повинні відображатись в обліку суми податкового кредиту з ПДВ згідно з пунктом 3 Інструкції.
9.1. Відповідно до п. 12.9.2. змін і доповнень до Інструкції від 17.10.97р. № 218 при оплаті товарно-матеральних цінностей (робіт, послуг) після їх одержання треба скласти бухгалтерську проводку:
Дт 60 - Кт 51 - на суму оплати вартості одержаних цінностей, включаючи ПДВ, і одночасно треба зробити запис:
Дт 68 - Кт 67-2 - на списання нарахованого при одержанні цінностей податкового кредиту з ПДВ.
Отже, п. 12.9.2.доповнень до Інструкції суперечить п.3. Інструкції.
9.2. Відображення в обліку оплати товарно-матеріальних цінностей постачальникам двома способами не допустиме, бо викличе значні ускладнення в облікових записах, плутанину в аналітичному обліку розрахунків з постачальниками. А взагалі п. 12 Інструкції відноситься лише до бухгалтерських записів у жовтні 1997р. - першому місяці чинності закону про ПДВ. Тому доповнення до Інструкції згідно з п. 12.9.2. змін до неї слід було внести до п.3. Інструкції та уніфікувати записи, пов'язані з оплатою товарно-матеріальних цінностей постачальникам.
На наш погляд, було б методологічно вірним, раціональним та сприяло б спрощенню бухгалтерського обліку здійснення вказаних вище записів у порядку, передбаченому п. 12.9.2. змін та доповнень до Інструкції:
Дт 60 - Кт 51 - на суму передоплати і післяоплати цінностей постачальникам, включаючи ПДВ, і одночасно на суму сплаченого постачальникам ПДВ і

 
 

Цікаве

Загрузка...