WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

Рівноважний рівень національного виробництва визначається перетином кривих із лінією, проведеною під кутом 45°. Зменшення податків збільшує використаний дохід, і новий рівень рівноваги ВНП переміщується праворуч і вгору (точки О, Е).

У будь-якій точці на лінії, що проведена піл кутом 45", сукупний рівень споживання (точка А) плюс інвестиційні видатки (точка В), плюс урядові видатки (точка С), плюс зростання споживання від зменшення податків (точка Е), виміряні за вертикальною віссю, точно дорівнюють сукупному обсягу ВНП, виміряному за горизонтальною віссю.

В нашій дипломній роботі залежність надходжень до бюджетів різних рівнів (К) від ставки оподаткування (r) та розвитку бази оподаткування (Q) з допомогою теорії еластичності. Під еластичністю розуміємо відношення відсоткової зміни величини бази оподаткування товарів (Q) до відсотка зміни ставки оподаткування (r).

Графік 2 Еластичність оподаткування [14, с. 38]

Реагування надходжень до бюджетів різних рівнів (R) залежно від ставки оподаткування (r) та розвитку податкової бази (Q) (за інших однакових умов).

Із графіка 2 видно, що база оподаткування (Q) активно реагує на зміну норми оподаткування (r). Кожна точка на кривій становить конкретну величину розвитку податкової бази залежно від норми оподаткування та показує всі можливі варіанти співвідношень (r) і (Q). Отриману криву назвемо кривою оподаткування. Вона нахилена вниз і вправо, тобто ця залежність зворотна і від'ємна.

Оскільки відсоток бази оподаткування більший за відповідну норму оподаткування, зменшення (r) викликає зростання надходження податків до бюджетів різних рівнів (R). Надходження податків до бюджетів різних рівнів (R) — це норма оподаткування, помножена на кількість товарів, то оподатковуються (Q). На графіку 2 сума податків, то одержуються бюджетами різних рівнів (R), зображена площиною прямокутника під кривою оподаткування, причому висота прямокутника — величина ставки оподаткування (r), а ширина — кількість товарів (Q). Початкова рівновага позначена точкою А. Зменшення ставки оподаткування веде до розвитку бази оподаткування (зростання випуску продукції (Q)), що зображено переміщенням за кривою оподаткування з точки А в точку В. Зіставлення площин прямокутників R2(OQ2 Вг2,) > R1(ОQ1Ar1) під кривою оподаткування говорить про збільшення надходжень податків після зменшення ставки оподаткування (r2< r1) за рахунок більшого зростання кількості товарів, що оподатковуються (Q2>Q1). В умовах переходу до ринкових відносин відрахування в бюджети різних рівнів (R) збільшуються в міру розвитку бази оподаткування (Q) при зменшенні ставки оподаткування (r) за інших однакових умов.

Отже, відсутність стабільності у податковій системі призводить до недовіри і скептицизму з приводу її удосконалення. У цьому зв'язку частина керівників підприємства краще себе почуває при недосконалій системі, оскільки ухиляння від податків будь-якими способами часто обходиться їм дешевше, ніж дотримання законодавства. Виходячи з цього, щоб податкова система запрацювала, необхідно фіскальний підхід до її побудови замінити стимулюючим. Для цього рекомендуємо всіх суб'єктів підприємницької діяльності розділити на 3 групи — малі, середні й великі підприємства.

2. Аналіз діючої системи оподаткування підприємств (на прикладі УМГ "Прикарпаттрансгаз")

2.1. Склад, структура податків та динаміка рівня оподаткування підприємств

Для повнішого аналізу діяльності підприємства у частині сплати податків та зборів, в першу чергу, необхідно охарактеризувати фінансовий стан підприємства. Він являє собою сукупність показників, які визначають конкретну здатність підприємства, його потенціал у діловій співпраці, ступінь гарантії економічних інтересів самого підприємства і його партнерів.

Фінансовий стан підприємства залежить від виробничих і комерційних результатів діяльності, рівня фінансової роботи з організації і використання фінансових ресурсів. Чим вищі показники виробництва і реалізації, нижча собівартість, чим вища рентабельність і більший прибуток, тим кращий фінансовий стан, що дає можливість в повному обсязі виконувати всі заплановані господарські заходи, здійснювати оплату зобов'язань і проводити розширення виробництва. Обов'язковою умовою при цьому є фінансова незалежність від зовнішніх джерел фінансування своєї діяльності, можливості у необхідні строки оплачувати свої фінансові зобов'язання, тобто платоспроможність.

Фінансовий стан УМГ "Прикарпаттрансгаз" характеризується такими показниками:

- прибуток;

- рентабельність активів (капіталу);

- рентабельність реалізації продукції;

- рентабельність реалізації.

Дані таблиці, показують, що основна частина валового прибутку формується за рахунок прибутку від основної діяльності і складає в 2001 році -97,66 % до валового прибутку (табл.1)

Таблиця 1

Основні показники фінансового стану УМГ „Прикарпаттрансгаз"

Назва показника

2001р.

Питома вага в валовому прибутку

2000р.

Питома вага в валовому прибутку

Відхилення

1. Прибуток (збиток) від реалізації товарів р. 050

194855,4

97,66

202422,7

92,45

-7567,3

2.Прибуток (збиток) від іншої реалізації р. 060

391,1

0,20

13123,4

5,99

-12732,3

3. Прибуток (збиток) від позареалізацій-них (доходів і витат)р.085

4272,5

2,14

3409,7

1,56

862,8

4.Валовоий прибуток, р. 100

199519

100,00

218955,8

100,00

-19436,8

Результат від іншої реалізації (матеріалів, основних фондів, оренди майна, продукції тепличного господарства, торгівлі) досить незначний і складає - 0,2 % до валового прибутку.

Отже, валовий прибуток склав - 199519 т.грн. В порівнянні з 2000 р. він зменшився на 13546 тис.грн., оскільки не здійснювалась реалізація газу, що призвело до зменшення виручки від реалізації.

Показники рентабельності визначають фінансові результати стосовно отриманого доходу:

Рентабельність активів (капіталу), що показує скільки прибутку отримано на 1 грн. свого майна, відповідно склала :

2001 рік

Ракт. = Прибуток бал./ Актив пібс. балансу

Ракт. = 199519 тис.грн. / 2244649,0 = 0,0888

2000 рік

Ракт. = 218955,8 тис.грн. / 2305302,5 тис.грн. = 0,0949

Це означає, що на 1 грн. вартості активів підприємства припадає прибутку 0,09

Рентабельність реалізованої продукції - відношення валового прибутку до собівартості реалізованої продукції.

2001 рік

Рреал. = 199519 тис.грн. / 492116,7 тис.грн. - 0,41

2000 рік

Рреал. = 218955,8 тис.грн. / 572705,7 тис.грн. = 0,38

Рівень показника рентабельності реалізації склав у 2000 році - 0,38 , на 1 грн. виручки від реалізації, у 2001 році - 0,41, що є більшим на 0,03.

Рентабельність продукції - відношення валового прибутку до виручки від реалізації склала:

2001 рік

Рреал. = 199519 тис.грн./716719,2 тис.грн. = 0,2784.

2000 рік

Рреал = 218955,8 тис.грн. / 815242,3 тис.грн. = 0,2686.

Отже, рівень показника рентабельності реалізації збільшився на 0,02. Основна особливість діяльності підприємства - вплив сезонності на обсяги поставок газу. Відповідно, основним завданням підприємства є забезпечення максимально можливої рівномірності та постійності постачання газу та газоконденсату, що безпосередньо впливає на структуру та динаміку роботи підприємства, на застосування відповідних прийомів і методів аналізу діяльності підприємства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності УМГ "Прикарпат-трансгаз" приведені в таблиці:

Таблиця 2

Основні показники фінансово-господарської діяльності.

Назава поаказника

факт, 2000р.

факт, 2001р.

% виконання

1 .Виручка від реалізації, всього

970496,4

815242,3

84,0

в т.ч. від видобутку газу

37835,0

39319,0

103,9

від транспорту газу

930526,0

773641,1

83,1

від реалізації газу

на АГНКС

2135,4

2282,2

106,9

2. Затрати на виробництво

582085,4

572705,7

98,4

в т.ч. по видобутку газу

4344,3

5010,6

115,3

по транспорту газу

574796,3

565035,5

98,3

по АГНКС

2944,8

2659,6

90,3

3. Результат від реалізації

348473,4

202422,7

58,1

в т.ч. від видобутку газу

13004,1

25023,4

192,4

від транспорту газу

336565,9

178289,1

53,0

від реалізації газу

на АГНКС

-1096,6

-889,8

81,1


 
 

Цікаве

Загрузка...