WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

Прихильники другої точки зору вважають, що за чинних податкових ставок подолати економічну кризу неможливо. Необхідно максимально зменшити податковий тягар і передусім на виробників.

На нашу думку, перший шлях надто консервативний і повільний, потрібні рішучі й водночас гнучкі рішення та дії у рамках єдиної довготривалої податкової політики.

Для розробки наукової податкової стратегії важливо:

1) сприяти стимулюванню виробництва та інвестицій;

2) не поспішати з оподаткуванням чистого прибутку (для цього ще немає необхідних умов);

3) звільнити від оподаткування мінімально необхідні доходи громадян за рахунок установлення неоподатковуваного мінімуму на рівні, достатньому для проживання працівника і його сім'ї;

4) припинити орієнтацію податкової політики України на пряме копіювання зарубіжних ринково розвинутих податкових систем без урахування національних особливостей.

Податкова техніка — це способи стягнення податків і здійснення податкового контролю. Усі способи повинні бути дешевими, ефективними і зручними для життя й діяльності платника податків.

Отже, в Україні нагальною є проблема створення єдиного правового поля у сфері податкових відносин. У першу чергу треба прийняти Податковий кодекс, який стане основою, передумовою здійснення податкової реформи.

Наступним кроком після прийняття Податкового кодексу буде встановлення мораторію на внесення будь-яких змін до основних складових податкової системи:

— переліку податків і зборів;

— принципів нарахування;

— заборони безспірного стягнення коштів із рахунків платників;

— встановлення додаткових пільг з оподаткування тощо.

Нині можна виділити п'ять основних загальних напрямів розвитку податкової системи, яка проводиться останнім десятиліттям у європейських країнах і має регулювальне значення:

— зниження податкових ставок при одночасному скороченні податкових пільг із метою стимулювання економіки і забезпечення ефективного розподілу ресурсів;

— зменшення прогресивності й перехід до помірного пропорційного оподаткування доходів;

— підвищення ролі непрямих податків;

— регулювання зовнішніх ефектів, наприклад, стимулювання споживання екологічно чистих видів палива;

— стимулювання розвитку окремих пріоритетних секторів економіки, зокрема малого бізнесу, внутріфірмових досліджень і розробок тощо.

Необхідність реформування податкової системи, що склалася в цей час в Україні представляється очевидною. Однак, беручи до уваги, що основні податки (ПДВ, податок на прибуток підприємств, ресурсні податки), що формують українську податкову систему, в більшій мірі виконують свою основну функцію, що такі податки випробувані як в розвинених, так і країнах, що розвиваються і різних економічних системах, а також враховуючи певну адаптованість платників податків і податкових органів до цих податків, пропонується не кардинальна зміна діючої податкової системи, а її еволюційне перетворення, усунення недоліків, що є, ліквідація перекосів всередині податкової системи. Проведений аналіз показує, що висока питома вага коштів, що вилучаються не дозволяє виробнику працювати ефективніше, розширювати випуск продукції, нарощувати прибутки і вкладати їх в розвиток виробництва, направляти на поліпшення соціальної інфраструктури суспільства. Значна частина обов'язкових вилучень переноситься на собівартість, тим самим збільшуючи ціну товару, що утрудняє його збут і зменшує прибуток підприємства, одночасно знижуючи можливість реалізації продукції в умовах конкуренції.

список використаної літератури

 • Закон України "Про бюджетну систему".

 • Закон України "Про обов"язкове державне страхування".

 • Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 18.11.1997р.

 • Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. №168/97-В.Р.

 • Закон України "Про систему оподаткування".

 • Азаров М.Я. Все про податки: Довідник. – К.: Експорт-Про, 2000. – 492с.

 • Антикризисное управление: Учеб.пос. для техн. вузов / Под ред. Э.С. Минаэва и В.П. Панагушина. – М.:"Издательство "Приор", 1998. – 432с.

 • Бабич Л., Барсук Р. "Податкове реформування в Україні: напрями вдосконалення" // Економіка України, №8/1998 рік.

 • Безгубенко Л.М. Синергійні елементи і ефекти податкового менеджменту // Фінанси України, 2001. - №10. – с.97-105.

 • Білик М. Д. "У правління фінансами державних підприємств" - К.: Знання, 2000 рік.

 • Бланк И.А. Управление прибылью . –К.: "Ника-Центр", 1998. – 544с.

 • Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2000. – 512с.

 • Бланк И.А. финансовый менеджмент: Учеб. курс. – К.: Ника-Центр Эльга, 1999. – 526с.

 • Бурлакова Л. В. "Система налогообложения" - К.: "Льібидь", 1997 год.

 • Бюджетний і податковий огляд України: 3-ій, 4-тий квартали 1999 року" - К., 2000 рік.

 • Василик О. Д. "Державні фінанси України" - К.: "Вища школа", 1997 рік.

 • Воронкова О. М. "Трансформація системи оподаткування в Україні" // Фінанси України, №1/2000, с.118.

 • Галуза С., Артемов В. "Рентні відносини і ціноутворення в газовидобувній промисловості" // Економіка України, №6/2000 рік, с.42.

 • Гроховецький С. "Реформування податкової системи в Україні" // ЧАС, 28 травня 1999 року, №21.

 • Д'яконова 1.1. "Податки та податкова політика України" - К.: "Либідь", 1998рік.

 • Данилюк М. О., Орлова В. К. "Напрямки поліпшення фінансового стану нафтогазовидобувної промисловості України" //Фінанси України, №1/2000 рік, с.39.

 • Дикань Л.В., Воїнова Т.С. "Деякі аспекти оподаткування в Україні" // Фінанси України, №4/2000 рік, с.109.

 • Іващук І.О. Сучасне європейське оподаткування. // Фінанси України. – 2001. - №10. – с.72-79.

 • Загородній А.Г. Податкове планування в системі фінансового менеджменту підприємства // Фінанси України, 2001. - №8. – с.131-136.

 • Загородній А.Г. та інші: Фінансовий словник - Львів: "Центр Європи", 1997рік.

 • Ковалев А.И., Привялов В.П. "Анализ финансового состояния предприятия" -М.: "Центр зкономики й маркетинга", 1995 год.

 • Ковалев В.В. "Фінансовий анализ" М.: "Финансьі й статистика", 1998 год.

 • Ковальчук К.Ф. Податковий менеджмент на промисловому підприємстві // Фінанси України,. – 2001. - №5. – с.87-95.

 • Костіна Н.І. "Фінансове прогнозування" - К.: "Знання", 1997 рік.

 • Лапішко М.Л. "Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів" - Львів: "Світ", 1995 рік.

 • Льовочкін С. "Податкова структура в Україні та шляхи її вдосконалення" //Економіка України, №8/2000 рік.

 • Мазурова И.И., Романовский М.В. "Вариантьі прогнозирования й анализа финансовой устойчивости организации" Санкт-Петербург, издательство Университета, 1995 год.

 • Мец В.О. "Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства" К.: КНЕУ, 2000 рік.

 • Налоги. Учебное пособие / Под ред. В.В. Буровского. – Днепропетровск: "Прогрес", 1998. – 611с.

 • Оганян Г. "Енергоносії - головний біль України" //Економіка України, №11/2000 рік, с.56.

 • Поддєрьогіна А.М. "Фінанси підприємств" - К.: КНЕУ, 1998 рік.

 • Сенчуков В. "Оптимальна система оподаткування", //Економіка України, №3/2000 рік, с.55.

 • Соколовська А.М. "Податковий кодекс як фактор фінансової стабілізації" //Фінанси України, №1/2000 рік, с.53.

 • Ткачук Я.М. Податкове середовище як фактор інвестиційного розвитку малих підприємств // Фінанси України. – 2001. - №2. – 24-30.

 • Турчинов О.В. "Реформування і оптимізація системи оподаткування в Україні" - К.: Національний інститут економічних програм, 1995 рік.

 • Холт Р.Н. "Основи финансового менеджмента - М.: "Дело", 1993 год.

 • Шим Дж.К., Сигел Дж.Г. "Финансовьій менеджмент", - М.: "Филинь", 1996 г.

 • Щербак В. Світові моделі оподаткування // Економіка України, 2001. - №5. – с.21-27.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...