WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

На зміну класичної системи корпоративного податку, що діяла в Великобританії з 1965 по 1973рр., прийшла т.зв. "імпугаційна" система стягування корпоративного податку.

Корпоративний податок застосовується до всіх прибутків компаній-резидентів, отриманих ними на протязі податкового року. В поняття "компанія" англійське законодавство включає: корпоративні органи і некорпоративні асоціації, виключаючи товариства (вони оподатковуються як фізичні особи).

Резидентською компанією вважається корпоративний орган, якщо йог о діяльність здійснюється і контролюється в даній країні, тобто в цій країні знаходиться керівний орган компанії.

Ставка податку встановлюється бюджетом країни - 33 %. Обкладання здійснюється виходячи з розрахункових періодів, що не перевищують 12 місяців. ; - ..

"Імпугацінній" системі притаманні 5 основних ознак:

• компанія сплачує корпоративний податок зі всіх її прибутків (розподілених та нерозподілених) по єдиній ставці;

• корпоративний податок не стягується з дивідендів безпосередньо в самій компанії;

• якщо компанія виплачує дивіденди, то вона повинна провести попередній платіж на розрахунок податку на прибуток "тобто "авансовий корпоративний податок ", вирахуваний шляхом віднесення ставки податку до суми прибутку, що підлягає розподілу серед акціонерів;

• резиденту Великобританії, який отримує дивіденди, дозволяється проводити нарахування на суму авансового платежу при сплаті прибуткового

податку;

• після закінчення розрахункового періоду сплачений компанією "авансовий корпоративний податок" вираховується з загальної суми зобов'язань на рахунок сплати корпоративного податку.

Неризидентська компанія, що проводить торгівлю в Великобританїї через своє відділення обкладається корпоративним податком: а) доходу від торгівлі, що виникає через відділення; b) доходу від власності чи права власності, що використовується ним відділенням; с) приросту капіталу від активів цього віддалення.

Компанія, що не вважається неризедентською також сплачує податок на прибуток з будь-якого доходу, що створюється в Великобританії і не підлягає обкладанню податком на приріст капіталу.

Нерезидентська компанія на відміну від резидентської не обкладається авансовим корпоративним податком з прибутку, що розподіляється.

Ще одним податком, який сплачують корпорації є податок на нерухоме майно (цим податком обкладається і нерухоме майно фізичних осіб).

Податковою базою є річна чиста вартість майна. Періодично проводиться переоцінка вартості майна з метою максимального наближення її суми до тієї, яку можна було б отримати, здавши дане майно в оренду.

В Англії та Уельсі оподатковувана вартість майна являла собою вартість оренди при умові визначенні її на відкритому ринку, при цьому наймач повинен за свій рахунок ремонтувати, утримувати та страхувати нерухомість.

Діючі сьогодні в ФРН положення про корпораційний податок введено у відповіді гості з податковою реформою 1977 р., а також з наступними змінами і доповненнями.

Цей податок стягується з фактично отриманого прибутку, що підлягає оподаткуванню, і розподіляється між федеральними і земельними бюджетами..

В загальних податках зведеного бюджету питома вага цього податку складає на протязі вже багатьох років в середньому 6 %,що не заважає йому відігравати значну роль в регулюванні виробничо-фінансової діяльності великих і середніх компаній ФРН, яким в рамках законодавства належить статус корпорацій (акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальності і ін.), оскільки в їх податкових зобов'язаннях, займає одне з провідних місць.

В ФРН встановлені 2 базові (основні) ставки корпораційного податку на прибуток, що підлягає оподаткуванню. Якщо прибуток не розподіляється, то ставка податку становить 50 %, а на прибуток, що розподіляється у вигляді дивідендів - 36 %.

Оскільки прибуток, що розподіляється включається в власний прибуток акціонерів, які також підлягають оподаткуванню прибутковим податком, виникає ситуація подвійного оподаткування цієї частини прибутку підприємств.

В зв'язку з цим слід підкреслити, що в ФРН і інших країнах ЄС система податку на прибуток підприємств виключає подвійне оподаткування прибутку, що розподіляється. Це досягається з допомогою т. зв. системи заліку, при якій податок на прибуток, що розподіляється, сплачений компанією, враховується при оподаткуванні доходів акціонерів через податок на доход.

В зв'язку з податковою реформою в межах країн членів ЄС базова ставка корпораційного податку знижена в 1990 р. з 56 до 50 %. При цьому податок на прибуток, що розподіляється, в розмірі 36 % залишився незмінним.

Інтеграція національної економіки в систему світогосподарських зв'язків зумовила те, що Україна також зіткнулася з проблемою подвійного оподаткування і активно використовує в своїй податковій політиці міжнародні податкові угоди. Станом на 01.01.2000 року наша держава мала більше тридцяти чинних загальних і низку спеціальних міжнародних податкових угод, що цілком відповідало рівню провідних країн із розвинутою економікою. Щодо Франції, то Україна використовує згідно із Законом України "Про правонаступництво України" договір колишнього СРСР про уникнення подвійного оподаткування. Однак, зважаючи на динамізм розвитку економічних відносин, доцільно переглянути такі договори відповідно до реалій розвитку країни.

Україна прагне до інтеграції в Європу і тому має докласти всіх зусиль для виконання тих вимог, які ставляться до країн — членів ЄС. Вважаємо, що певні зрушення вже закладені в проекті Податкового кодексу України. Наслідком його прийняття буде загальне спрощення правової бази оподаткування, уніфікація підходів і методів визначення елементів за всіма податками (зборами), зниження рівня податкового навантаження на суб'єктів оподаткування, врахування міжнародних аспектів (оподаткування доходів нерезидентів та іноземних доходів резидентів, дія міжнародних угод у сфері оподаткування). Сформувати цілком прозору податкову систему в Україні видається нам зовсім нереальним, але використати всі можливі напрями її вдосконалення — цілком ймовірно.

Висновки

Перспективи фінансової політики України залежать від уміння і бажання її уряду на практиці реалізувати задекларовану програму дії на кожний конкретний період. Суть програми має відображати потенційні можливості держави у відповідному періоді. Але успіхи втілення в життя усіх позицій програми залежать, у першу чергу, від ефективності функціонування окремих складових фінансової політики: податкової, бюджетної, грошової, валютної. У цьому разі розкривається роль податкової політики у розвитку національного господарювання.

Аналіз зарубіжного досвіду організації податкової системи в сфері оподаткування підприємств дав змогу виділити такі принципи:

— сума сплаченого податку завжди мас дорівнювати вартості отримуваних від держави благ і послуг;

— усі податки повинні мати цільове призначення;

— знеособлений податок зумовлює мого непродуктивне використання з боку уряду;

— платники податків мають бути поінформовані урядом про використання сплачених ними податків:

— нові податки вводяться тільки на покриття відповідних витрат, а не для ліквідації бюджетного дефіциту;

— об'єктом оподаткування може бути тільки дохід, а не його джерело і не розмір витрат;

— податок має бути пропорційний доходові;

— прогресія оподаткування залежно від зростання доходу не повинна перевищувати розумного оптимуму, що дорівнює третині доходу;

— умови оподаткування мають бути простими і зрозумілими платникові;

— податок треба стягувати у зручний для платника час і прийнятним для нього методом;

— стягування податків повинно бути дешевим.

Податкова система має бути гнучкою, оптимально пов'язувати інтереси держави з інтересами товаровиробників, рядових платників податків, суттєво впливати на забезпеченість підприємств обіговими коштами.

Податкове законодавство не стимулює підприємства до поповнення власних обігових коштів, ефективного їхнього використання. У цьому зв'язку, на нашу думку, важливими шляхами впливу податкової політики на стимулювання підвищення рівня забезпеченості підприємств обіговими коштами є:

— обов'язкове спрямування частини прибутку підприємства на поповнення обігових коштів;

— оптимізація узгоджених строків сплати податків і часу отримання доходів;

— звільнення від оподаткування частини прибутку, яка спрямовується на поповнення власних обігових коштів.

Щодо перспектив податкової політики у перехідній економіці нині наявні дві основні точки зору.

Згідно з першою точкою зору треба стримуватися від різких змін у податковій системі, дати підприємствам звикнути до чинних правил. За цей час слід прийняти Податковий кодекс, відлагодити податкові механізми і процедури, сформувати жорстку систему податкового контролю і на цій основі у подальшому перейти до загального зниження податкових ставок.


 
 

Цікаве

Загрузка...