WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

2. Зменшення податків в ряді випадків досягається ціною погіршення фінансового надбання підприємств Тому будь-який спосіб зниження податкових платежів повинен бути оцінений з точки зору фінансових наслідків для підприємства [7, с.346].

3. Фінансові наслідки застосування однакових способів зменшення податків неоднакові не тільки для різних підприємств, але і для умов роботи одного до того ж підприємства в різні строки. Тому необхідні конкретні розрахунки прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, і вільне прибутки внаслідок застосування тої чи іншої рекомендації по зниженню податків. Розрахунки повинні передувати застосуванню рекомендації,

4. Зменшення податку на прибуток шляхом використання чистого прибутку на пільгові цілі економічно обґрунтоване тільки у випадку, якщо це приводить до зростання валового прибутку в подальші періоди.

3. Порівняльний аналіз корпоративного оподаткування в контексті міжнародного досвіду

Економічні трансформації в країні та її економічне оздоровлення неможливі без формування дієздатної податкової системи. На сьогодні система оподаткування акумулює в собі інтереси різних соціальних груп, представників різних видів діяльності, а загалом — платників податків і держави. Від и ефективності, стабільності, прозорості та інших принципів, визначених ще А. Смітом, а сьогодні регламентованих Законом України "Про систему оподаткування", залежать можливості економічного розвитку держави, економічна та інвестиційна активність платників.

Теоретичним підґрунтям регулювання економічної діяльності платників (в нашому випадку корпорацій) та забезпечення дохідної частини бюджету є податкова концепція А. Лаффера, який у середині 70-х років обґрунтував пряму залежність між прогресивністю оподаткування та доходами бюджету. Він довів, що податкові надходження є одночасно продуктом і податкової ставки, і податкової бази [23, с.72].

Якщо ставка податку дорівнюватиме нулю, то всі підприємства, в тому числі корпоративні, працюватимуть, але ніяких надходжень до бюджету не буде. Якщо ставка дорівнюватиме 100%, то підприємці не матимуть стимулів до виробництва оподатковуваного товару. Спровоковане таким чином зменшення виробництва може призвести до того, що жодне з N підприємств не буде працювати, тобто бюджетні надходження знову будуть нульовими. Крива Лаффера показує, що підвищення податків до певного рівня сприяє зростанню доходів бюджету, таким чином, воно не підриває стимулів до економічної діяльності та інвестиційної активності приватного сектору. За цією межею починається зворотний процес, оскільки податки, які стягуються на основі високих ставок, призводять до значного падіння бюджетних надходжень. Податки у цьому разі пригнічують підприємницьку ініціативу, нагромадження та інвестиції скорочуються.

Якою б високою не була фіскальна функція податків, що досягла критичного рівня через великий дефіцит бюджету, вона не повинна обмежувати розвитку інших своїх функцій: регулювальної та стимуляційної. Оскільки завдання полягає не просто в тому, щоб зібрати якомога більше податків, а в тому, щоб при цьому розширювалася база податків, ефективно розвивалися підприємства у сфері виробництва та обігу. За всіх умов форми і ставки оподаткування не повинні призводити до того, щоб доходи платників податків, які залишаються в їх розпорядженні після сплати податків, були нижчими від критичного рівня.

Україна не може утвердитися як економічно розвинута держава без формування належної і дієздатної податкової системи. Практика засвідчує, що теорія бездефіцитного бюджету (БД<=0) безпідставна, оскільки максимальне вилучення коштів підприємств та населення супроводжується скороченням виробництва, зменшенням інвестиційної активності підприємницьких структур, зростанням соціальної напруженості.

Питання формування дохідної частини бюджету нині надзвичайно гостре. Податкова політика в кінцевому підсумку спрямована на концентрацію коштів у державному та місцевих бюджетах і підпорядкована суто фіскальним цілям. Проведення гнучкої податкової політики зумовлює виконання двох завдань, які, на перший погляд, є малосумісними: збільшення видаткової частини бюджетів із метою забезпечення економічного зростання і встановлення ставки податку, що забезпечить максимальне надходження доходів у відповідні бюджети.

Чинна система оподаткування в Україні характеризується численними поправками та змінами до законодавчих актів. Великі сподівання покладаються на прийняття Податкового кодексу, який систематизує чинне законодавство. Але мало хто звертає увагу на те, що європейські країни дотримуються основних принципів проведення податкової політики і не приймаючи податкового кодексу. Узагальнення досвіду податкового реформування в економічно розвинутих країнах світу (і не тільки європейських) дає змогу виділити спільну особливість — їх проведенню передувала тривала й копітка підготовча робота, а самі перетворення мали поетапний та еволюційний характер. Для прикладу, у Великобританії податкова реформа тривала більш як 10 років, в Японії після 15 років теоретичної підготовки в 1988 році була вдало проведена податкова реформа. Значним кроком у проведенні податкових реформ за умов посилення інтеграційних процесів стала податкова гармонізація країн — членів Європейського союзу.

Однією з європейських країн, де й до сьогодні проводиться податкова ре-. форма, є Франція. Це країна, де вперше було введено податок на додану вар-гість (у 1954 році економістом М. Лоре), а згодом у 1967 році була розроблена спеціальна Директива ЄЕС щодо поетапного введення в країнах — членах Європейського союзу.

Франція — одна з небагатьох країн, де податкова система орієнтована в основному на непряме оподаткування (див. рис. 1). Складовими податкової системи Франції є податок на доходи (ставки 10,5%—54%), податок на прибуток корпорацій (36,66%), податок на додану вартість (20,6%) [23, с.73].

І. Корпоративний податок.

Основними видами товариств у Франції є: акціонерні товариства (SA), прості акціонерні товариства (SAS), товариства з обмеженою відповідальністю (SARL), акціонерні командитні товариства (SCA). В їх складі розрізняють товариства-резиденти та товариства-нерезиденти. Оподатковуваний прибуток визначається на основі результатів податкового обліку після здійснення численних відрахувань. Амортизаційні витрати знижують суму, що підлягає оподаткуванню, навіть якщо вони відображені в бухгалтерському обліку. Тривалість економічного життя нерухомих активів розглядається в таблиці 5.

Таблиця 5

Тривалість економічного життя нерухомих активів [23, с.75]

Елементи нерухомих активів

Тривалість

Комерційні споруди

від 25 до 50 років

Виробничі споруди

20 років

Матеріали і устаткування

від 5 до 10 років

Засоби пересування

від 3 до 5 років

Вантажний транспорт

від 3 до 4 років

Інформаційне програмне забезпечення

12 місяців

ІІ. Податок на додану вартість

Платниками цього податку є підприємства в тому числі корпоративні, які займаються купівлею-продажем і мають річний оборот FF 500000, та підприємства, що надають послуги і мають оборот FF 175000 за рік. На 01.01. 2000 року встановлені такі ставки ПДВ у Франції:

1. Нормальна (базова) ставка — 20,6%.

2. Знижена ставка — 5,5%: продукти харчування, книги, громадський транспорт, операції з нерухомим майном.

3. Особлива ставка — 2,1%: на видання преси, медикаменти, препарати крові та ін.

Встановлюються також спеціальні ставки для Корсики та окремих департаментів.

Податок на додану вартість сплачується щомісячно з 15 по 24 число місяця залежно від юридичної форми діяльності.

У 2000 році ставка ПДВ становила 20,6%, проте передбачалося її зниження до 19,6%. Статистичні дані засвідчують, що ПДВ є одним із найвагоміших структурних елементів податкових надходжень до державного бюджету. Його частка в надходженнях непрямих податків до бюджету становила: 1983 року — 44,4%, 1990 року - 44,8%, 1998 року - 45,6%, 1999 року - 44,4% [23, с.76]

Реєстраційний податок справляється при оформленні документів, перш за все це передача прав власності на майно, створення, злиття компанії, збільшення її капіталу.

Перехід права участі в управлінні акціонерним товариством оподатковується так: для акцій — податок 10% встановлюється на FF 20000 переходу права власності; для частини акціонерного капіталу — 4,8%.

Зміна комерційних фондів оподатковується залежно від ціни (до FF 150000 — не оподатковується).

Передача прав на нерухомість:

Нерухомість

Ставка(%)

Професійна нерухомість

4.89

Податок комун (департаментів)

від 2,225 до 4,89


 
 

Цікаве

Загрузка...