WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

Нп —загальна сума податкових платежів, здійснюваних за рахунок валового операційного прибутку;

ВПо— загальна сума планового валового операційного прибутку підприємства;

Коефіцієнт оподаткування операційного прибутку характеризує рівень податків, що сплачуються з валового прибутку:

КНо = (122631,34 + 20438,56) / 409771,13 = 0,35

Характеризоване підприємництво податкових пільг не отримує, тому коефіцієнт пільгового оподаткування не розраховується.

д) коефіцієнт пільгового оподаткування операційної діяльності. Цей показник дозволяє визначити, наскільки ефективно підприємство використовує надані законодавством пільги по податках, пов'язаних з його операційною діяльністю (цей коефіцієнт дозволяє судити і про ефективність використання пільг по окремих видах податків). Принципова формула розрахунку цього показника має наступний вигляд:

де Кдн - коефіцієнт пільгового оподаткування операційної діяльності;

НЛо - загальна сума податкових пільг, що використовуються підприємством в процесі здійснення операційної діяльності;

ОНо - загальна сума податковий податкових платежів.

За допомогою вищенаведеної системи показників оцінюються альтернативні варіанти розробленої податкової політики підприємства, порівняння яких дозволяє обрати для реалізації найбільш ефективний її варіант.

Оптимізація податкових платежів є найважливішою складовою частиною системи операційної діяльності підприємства і формування його податкової політики на майбутній період. розробка методичних принципів такого менеджменту є одним з важливих етапів розробки податкової і приведені на малюнку.

Рис.2. Зміст і послідовність процесу оптимізації податкової політики на УМГ "Прикарпаттрансгаз" [7, с.205]

1. Визначення основних видів податків, що сплачуються підприємством в процесі здійснення операційної діяльності за рахунок різних джерел, засновується на аналізі складу податкових платежів в предплановом періоді. Основною метою цього етапуоптимізації є встановлення питомої ваги основних видів податкових платежів в загальній сумі їх виплат за рахунок окремих джерел.

За результатами угрупування визначаються основні види податків кожної групи, що включаються в плановий їх розрахунок (інші менш істотні податкові платежі об'єднуються в групу інших по кожному з джерел, що розглядаються ).

2. Розрахунок середньозважений ставок сплати податків за рахунок різних джерел. Середньозважений ставки податкових платежів визначаються в розрізі кожного з трьох джерел їх сплати. Для їх розрахунку використовуються показники операційних валових прибутків, що плануються і суми податкових платежів, обчислене на період по відповідній базі оподаткування (підакцизним товарам, фонду оплати труда і т.п.). Такий розрахунок ведеться лише по основних видах податків. Принципова формула, по якій ведеться розрахунок середньозважений ставок оподаткування операційних прибутків, витрат і прибутку має наступний вигляд:

де ССН—середньозважена ставка оподаткування операційних прибутків, в плановому періоді (по основних видах податків), %;

H1 — Нn—суми основних податкових виплат за рахунок відповідного джерела, розраховані по показниках встановленої бази оподаткування;

ИНп—сума відповідного джерела сплати податків (відповідно операційних прибутків. [7, с.208].

Середньозважена ставка сплати податків за рахунок операційних прибутків:

ССН = 20438,56 + 122631,34 / 409771,13 = 0,35

3. Розрахунок оптимальних сум податків, що сплачуються за рахунок різних джерел, здійснюється в розрізі кожного з цих джерел. Цей розрахунок здійснюється по наступних формулах:

де Нп — загальна сума податків, що планується до сплати за рахунок відповідно операційного прибутку, операційних витрат і операційного прибутку;

ССНп — середньозважений ставка оподаткування відповідно операційного прибутку, розрахована на плановий період по основних видах податків, %;

ОПп — сума відповідно операційного прибутку, що планується;

УПп — питома вага інших видів податків, що сплачуються за рахунок відповідно операційного прибутку, (він визначений в процесі першого етапу планових розрахунків), %.

Розрахуємо оптимальну суму податків, яка сплачується з операційного прибутку:

НП = ((20438,56 + 122631,34) * 0,35) / 100 - 29

4. Розрахунок загальної планової суми податків, що сплачуються в процесі здійснення операційної діяльності. Цей розрахунок здійснюється по формулі:

ОНо = Нп

де ОНо —загальна планова сума податків, що сплачуються в процесі здійснення операційної діяльності;

Нп —сума податків, що плануються до сплати за рахунок операційного прибутку [7, с.208].

Отже, сума фактично сплачених підприємством прибутків перевищує оптимальну на 72542,43 грн.

Після здійснення цього етапу податкової оптимізації проводиться розрахунок ефективності податкової політики підприємства в плановому періоді, показники якої порівнюються з аналогічними показниками передпланового періоду.

5. Розробка податкового календаря. Він являє собою графік здійснення конкретних видів податкових платежів підприємства в майбутньому періоді. Розробка такого графіка дозволяє мінімізувати витрати УМГ "Прикарпаттрансгаз" по обслуговуванню податкових платежів і пов'язати ці платежі з планом надходження і витрачання грошових коштів.

Податковий календар складається звичайно на майбутній квартал в розрізі окремих місяців. У ньому вказуються розміри і дати сплати як авансових, так і розрахункових сум на кожний вигляд податків, зборів і інших обов'язкових платежів виходячи з показників оперативних планів господарської діяльності.

При невеликих об'ємах операційної діяльності податковий календар як самостійний оперативний план не складається, а його показники включаються в загальний платіжний календар підприємства на майбутній період.

Як правило, коли мова заходить про оптимізацію оподаткування, передбачається вироблення рекомендацій по зниженню податкових платежів. Однак зменшення податкових платежів в процесі корпоративного управління не самоціль для підприємства, а спосіб поліпшення фінансового становища, підвищення інвестиційної привабливості, збільшення вільного прибутку.

Тому в процесі податкової оптимізації необхідно не тільки визначити шляхи мінімізації оподаткування, але і оцінити наслідки цих рішень з точки зору тактики і стратегії розвитку підприємства. Іноді сьогоднішня економія може обернутися завтра значно більш істотними втратами в фінансовому становищі, виробничому потенціалі або іміджі підприємства.

Розглянемо фінансові наслідки одного з популярних пропозицій по зниженню сум податків. Передбачимо, що УМГ "Прикарпаттрансгаз" придбав автотранспорт вартістю 200 млн. грн. При цьому пропонується з метою зменшення податків з підприємства покупця сплатити продавцю, наприклад, 100 тис. грн. як продажну вартість автотранспорту, а інші 100 тис. грн. – як консультаційні послуги або в будь-якій іншій формі, що дозволяє віднести їх на собівартість. Тоді можна знизити відразу три податки:

• на прибуток (оскільки внаслідок збільшення собівартості знижується прибуток від реалізації, а отже, при інших рівних умовах - і оподатковуваний прибуток);

• на майно (оскільки балансова вартість оподатковуваного податком майна буде вдвічі менше, ніж у випадку, якби все 200 млн. грн. були відображені в балансі на як вартість купленого автотранспорту);

• на придбання автотранспортних коштів (по тій же причині) [7, с.302].

Названі податки внаслідок такого переміщення, частини вартості автотранспорту в поточні витрати дійсно знизяться. Але чи приведе це до покращення фінансового становища УМГ "Прикарпаттрансгаз"? При цьому потрібно мати на увазі, що кожний з трьох податків має власне джерело виплат.

Податок на прибуток платиться, природно, з прибутку; податок на майно відноситься на фінансові результати діяльності підприємства, тобто зменшує валовоий прибуток; а податок на придбання автотранспортних коштів включається в їх первинну вартість, що збільшує пільгу по податку на прибуток, пов'язаний з фінансуванням капітальних вкладень, тому його зниження веде до зростання податку на прибуток.

Крім того, оскільки сума податку на придбання автотранспортних коштів списується на собівартість продукцію разом з амортизаційними відрахуваннями основних коштів, зниження суми даного податку веде до зростання прибутки, а отже, і податку на прибуток. Ці залежності роблять не так очевидними зниження податків, як це представляється на перший погляд.

Таким чином, можна зробити наступні висновки по процедурах податкового, планування в процесі корпоративного управління УМГ "Прикарпаттрансгаз".

1. Зменшення податкових платежів" в процесі корпоративного управління підприємством — не самоціль для підприємства, а спосіб поліпшення його фінансового становища і підвищення інвестиційної привабливості. Тому знижувати податки в рамках діючого законодавства має сенс тільки в тому випадку, якщо розрахунки показують, що це дає приріст вільного прибутку.


 
 

Цікаве

Загрузка...