WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

У процесі податкового менеджменту використовується сукупність методів стратегічних, пов'язаних з комплексною оцінкою довгострокових податкових наслідків господарських рішень, що приймаються;

• тактичних, направлених на оптимізацію розмірів і термінів окремих податкових платежів.

До стратегічних методів податкового менеджменту відносяться передусім:

• вибір організаційно-правової форми підприємства (АТ, ТзОВ), чисельності і якісного складу його засновників;

• планування чисельності і якісного складу працюючих в залежності від виду діяльності з метою використання можливих податкових пільг;

• використання "offshore" і компаній, звільнених від податку на прибуток;

• вибір ефективних, з точки зору податкового менеджменту, елементів облікової політики підприємства;

• вибір оптимальних, з точки зору податкових наслідків, форм комерційних операцій і їх правильне юридичне оформлення. У складі групи тактичних методів необхідно виділити наступні, найбільш ефективні;

• мінімізація об'єкта оподаткування (без урахування податкових пільг);

• використання пільг, пов'язаних з виключенням з оподатковуваної бази певних елементів об'єкта податку;

• використання пільг, пов'язаних з пониженням податкової ставки.

Реалізація даних методів здійснюється передусім в процесі планування діяльності підприємства і висновку господарських договорів шляхом аналізу їх потенційних податкових наслідків і вибору найбільш ефективного варіанта. Разом з тим, в залежності від вигляду податку, що оптимізується тактика податкового менеджменту має свої особливості. Так, метод планування податку на прибуток включає:

• планування складу витрат, що включаються в собівартість продукції;

• правильне документальне оформлення всіх витрат, що включаються в собівартість продукції;

• планування розміру витрат, що нормуються;

• планування складу і розміру позареалізаційних прибутків і витрат;

• планування податкових пільг;

Метод оптимізації сум податку на додану вартість (ПДВ) заснований на наступних компонентах;

• планування складу витрат і розміру витрат, що нормуються, що включається в собівартість продукції;

• правильне оформлення розрахунків по ПДВ;

• планування потоків ПДВ [12, с.296].

Оптимізація податків, оподатковуваною базою яких є виручка від реалізації продукції (податок на користувачів автошляхів, податок на зміст житлового фонду і об'єктів соціально-культурної сфери), здійснюється методами, направленими на зменшення валового прибутку, що враховується для цілей оподаткування.

У процесі корпоративного управління може здійснюватися реорганізація підприємства шляхом перетворення його в іншу організаційно-правову форму, виділення структурних підрозділів йди філіали як самостійні юридичні особи і т. д. У процесі здійснення реорганізаційний процедур необхідно оцінити податкові наслідки вибору тієї або іншої організаційно-правової форми, чисельності і якісного складу засновників, а також чисельності і якісного складу працюючих.

Створення дочірніх підприємств в офшорних зонах дозволяє компанії мінімізувати податкові платежі за рахунок внутрішнього регулювання цін при висновку контрактів між окремими - підприємствами міжнаціональних концернів, а також шляхом юридичного оформлення операцій через підприємства, розташовані в офшорних зонах.

Внутрішнє регулювання цін в рамках міжнаціональних концернів дозволяє мінімізувати суми податкових платежів.

При взаємодії в процесі виробництва або торговій діяльності ряду підприємств, належному одному концерну (акціонерному товариству), значні можливості мінімізації податкових платежів відкриваються у разі реєстрації одного або декількох підприємств в офшорній зоні. Оскільки транснаціональна компанія може сама встановлювати ціни на товари і послуги, що надаються в рамках концерну одним підприємством іншому, визначення цін практично буде залежати від того, в якій країні будуть виплачуватися податки і де це оподаткування найбільш вигідно з точки зору інтересів компанії загалом. Наприклад, українське підприємство "А", що випускає товари народного споживання, приймає рішення виробляти комплектуючі в дочірньому підприємстві "Б", що знаходиться в офшорній зоні. Купуючи дані комплектуючі по високій ціні, підприємство "А" має мінімальний прибуток, а підприємство "Б" - максимальну. При цьому в рамках компанії загалом залишковий прибуток буде максимальним.

Отож, адаптація підприємств до змін податкового середовища потребує системного урахування багатьох факторів: державних нормативів, ринкових механізмів перерозподілу податкового навантаження, кваліфікованої внутрішньої організації процесу регулювання оподаткування, впровадження оптимальних моделей і методів управління податками. Для цього на кожному підприємстві за прикладом УМГ "Прикарпаттрансгаз" повинні створюватись відділи податкового менеджменту. Вони повинні вирішувати завдання зазначені вище.

2.3. Оцінка ефективності та оптимізації системи оподаткування підприємств

Оцінка ефективності розробленої податкової політики підприємства здійснюється в процесі порівняння альтернативних її варіантів за допомогою системи відповідних показників. В зв'язку з недостатністю даних ми пропонуємо імітаційну модель.

Складаємо таблицю, яка відображатиме суму податкових платежів підприємства.

Таблиця 4

Фінансові результати діяльності підприємства.

Показник

Сума грн..

Валовий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг

1213480

ПДВ

242696

Акцизний збір

109213,2

Чистий дохід

861570,8

Собівартість реалізованої продукції

451795,67

Валовий прибуток

409771,13

Податок на прибуток

122631,34

Інші податкові платежі

20438,56

Чистий прибуток

266701,23

Податкові платежі, всього

494979,1

Основними з оцінних показників є:

а) коефіцієнт ефективності оподаткування. Він дозволяє отримати найбільш узагальнену характеристику вибраної податкової політики УМГ "Прикарпаттрансгаз" показуючи як співвідносяться між собою показники чистого операційного прибутку і загальної суми податкових платежів. Розрахунок цього показника здійснюється по наступній формулі:

де Ен — коефіцієнт ефективності оподаткування операційної діяльності підприємства;

ЧПо — сума чистого операційного прибутку підприємства;

ОНо —загальна сума планових податкових платежів;

Розрахуємо коефіцієнт ефективності оподаткування:

Ен = 266701,23 / 494979,1 = 0,54

Значення даного коефіцієнту показує, що на 1 гривню прибутку припадає 54 колійки податків.

б) коефіцієнт податкоємності реалізації продукції. Цей показник дозволяє визначити загальну суму податкових платежів, що доводяться на одиницю обсягу реалізованої продукції. Розрахунок цього показника здійснюється по формулі:

де КНЕр—коефіцієнт податкоємності реалізації продукції підприємства;

ОНо —загальна сума податкових платежів;

ОРп — загальний об'єм реалізації продукції підприємства у звітному періоді [7, с.202];

Коефіцієнт податковості реалізованої продукції становить:

КНЕг = 494979,1 / 1213480 = 0,41

Він нам говорить про те, що 0,47 грн. податків міститься в 1 гривні податкових платежів.

в) коефіцієнт оподаткування операційних прибутків. Цей показник дозволяє судити про рівень оподаткування операційних прибутків підприємства УМГ "Прикарпаттрансгаз" відповідними видами податків і зборів, що входять в ціну продукції. Розрахунок цього показника здійснюється по наступній формулі:

де До КНод—коефіцієнт оподаткування операційних прибутків;

Нц —загальна сума планових податкових платежів, що входять в ціну продукції (сума податку на додану вартість, акцизного збору і ін.);

ОРо—загальний об'єм реалізації продукції підприємством у звітному періоді.

Коефіцієнт оподаткування операційних прибутків становить:

КНод = (242696 + 109213,2) / 1213480 = 0,29.

Отже в ціні продукції знаходиться 29 % податків.

г) коефіцієнт оподаткування операційного прибутку. Цей показник характеризує рівень податків, - що сплачуються за рахунок валового операційного прибутку УМГ "Прикарпаттрансгаз". Розрахунок цього показника здійснюється по наступній формулі:

де КНоп—коефіцієнт оподаткування операційного прибутку;


 
 

Цікаве

Загрузка...