WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

Діюча система оподаткування підприємств - Дипломна робота

З переходом до ринкових умов господарювання картина можливостей успішного управління газовою промисловістю стала різко змінюватися. Змінюються форми власності, з'являються достатньо відокремлені в організаційно-правовому відношенні підприємства галузі, що беруть участь в єдиному техніко-технологічному процесі газопостачання, різко збільшується дефіцит грошових коштів, що направляються на виробничий розвиток, зароджується конкуренція на ринках реалізації газу, з'являються перші признаки зниження добутку газу та його транспортування в дальнє і ближнє зарубіжжя.

В цих умовах до основних задач управління відносяться:

1) створення цілісної системи управління, яка б забезпечувала повну взаємодію елементів та ланок управління на різних рівнях;

2) підвищення точності і об'єктивності управлінських рішень для зменшення небезпеки ризиків у виробничо-господарській діяльності галузі;

3) гарантованість результатів розрахунків економічної ефективності з урахуванням кооперації робіт організацій і підприємств з різними формами власності;

4) суттєве підвищення ефективності мікроприємств науково-технічного розвитку та інвестиційних проектів, пов'язаних із розвитком галузі;

5) підготовка управлінських рішень на різних рівнях управління, які б забезпечували у будь-яких ситуаціях цілісність компанії і надійність газопостачання споживачів.

В умовах фінансової кризи, інфляції, збільшення державного боргу, емісії грошей для покриття дефіциту Державного бюджету, систематичної і довготривалої затримки виплат зарплат і пенсій науково обґрунтована фінансова політика держави набирає особливо важливого значення.

В Україні має місце катастрофічне зниження економічної ефективності функціонування господарського комплексу, яке є основною причиною зменшення грошових надходжень до Державного бюджету. Тому надзвичайно важливе місце у фінансовій політиці держави повинна посісти інвестиційна політика. Інвестиції держави повинні спрямовуватися, насамперед, на розвиток тих галузей, котрі мають найважливіше значення і забезпечують економічну незалежність нашої країни, галузей і підприємств, які досягли високого рівня науково-технічного прогресу і уже в найближчій перспективі зможуть вийти на світовий ринок та забезпечувати значні валютні надходження, підприємств, які суттєво можуть поліпшити функціонально-територіальну структуру господарського комплексу України та модернізацію базових галузей економіки.

Однак найбільший пріоритет повинен бути наданий паливно-енергетичному комплексу, оскільки від нього в найбільшій мірі залежить ефективність функціонування всього господарства України. Маючи дуже малу енергоресурсну базу, він у той же час має найбільш енергомістку економіку в світі. Тому проекти енергозбереження, пошуково-розвідувальних робіт, нових розробок корисних копалин нафти, природного газу і вугілля повинні фінансуватися у першу чергу.

Основним засобом такого фінансування є сплата до бюджету належних форм платежів (рентна плата за природній газ, плата за спеціальне використання природних ресурсів та інші) саме газовидобувниками та газо транспортерами.

До них відносять управління магістральних газопроводів "Прикарпаттрансгаз" створене шляхом реорганізації дочірнього підприємства акціонерного товариства "Укргазпром".

Управління магістральних газопроводів "Прикарпаттрансгаз" є філією дочірної компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", створеної на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 1998 року № 1173 "Про розмежування функцій з видобування, транспортування, зберігання і реалізації природного газу".

Управління діє на основі Положення про філію без права юридичної особи, до складу якого входять наступні відділення : Богородчанське, Долинське, Закарпатське, Одеське, Хустське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів, Богородчанське виробниче управління підземного зберігання газу, Богородчанське тепличне господарство, Відділення робітничого постачання, Долинська пересувна механізована колона, база відпочинку "Карпати", а також інші структурні підрозділи.

Враховуючи специфіку діяльності УМГ "Прикарпаттрансгаз" складовою частиною процесу корпоративного управління підприємством повинен бути податковий менеджмент, направлений на мінімізацію податкових платежів шляхом використання всіх особливостей податкового законодавства і обліку всіх можливих податкових пільг. У процесі податкового корпоративного менеджменту необхідно розглядати (нарівні з окремими податками, які повинні виплачуватися підприємством), цілісну систему податкових зобов'язань, що складається з взаємопов'язаних і впливаючих один на одну податків і платежів. Тільки узагальнивши окремі податкові платежі в їх взаємозв'язку в один сукупний податковий платіж, прослідивши динаміку його розмірів на підприємстві, можна виробити рекомендації, які дозволять добитися позитивних результатів в подоланні кризової фінансової ситуації [12, с.292].

Результати податкового менеджменту оцінюються не тільки сумами зменшених податків і можливих штрафних санкцій за податкові помилки і порушення, але і з точки зору зменшення можливого збитку і витрат, які були б неминучі при веденні господарської діяльності без урахування існуючих особливостей оподаткування.

Елементами реалізації податкового планування на УМГ "Прикарпаттрансгаз" є:

1.Складання податкового календаря, призначеного для чіткого прогнозування і контролю правильності числення і дотримання термінів сплати до бюджету необхідних податків, а також представлення звітності без затримок, манливих за собою штрафні санкції.

2. Формування стратегії оптимізації податкових зобов'язань з чітким планом реалізації цієї стратегії.

3. Чіткий контроль за виконанням податкових і інших зобов'язань, недопущення дебіторської заборгованості за господарськими договорами за відвантажену продукцію (товари, роботи, послуги) на термін понад 4 місяців.

4. Дотримання задовільного стану бухгалтерського обліку і звітності, що дозволяє отримувати оперативну інформацію про господарську діяльність, в тому числі і для цілей адекватного податкового менеджменту.

Податковий менеджмент – процес творчий, і вимагає суворо індивідуального підходу, однак в цьому процесі важливо виділити ряд укрупнених послідовних етапів, кожний з яких, в свою чергу, складається з цілого набору взаємопов'язаних процедур [12, с.293].

Етапи податкового менеджменту на УМГ "Прикарпаттранснгаз"

1. На першому етапі податкового менеджменту, здійснюється формулювання його цілей і задач, окреслювання сфери виробництва і звертання, в зв'язку з чим відразу ж вирішується питання про те, чи потрібно використати ті податкові пільги, які надані законодавством для малих підприємств, що здійснюють свою діяльність в сфері матеріального виробництва. Так, наприклад, якщо передбачається діяльність по виробництву товарів народного споживання, то потрібно на першому ж етапі ухвалити рішення про обмеження чисельного і якісного складу засновників, а також кількості передбачуваних працюючих до меж, встановлених Законом України "Про державну підтримку підприємницької діяльності".

2. На другому етапі вирішується питання про найбільш вигідне, з податкової точки зору, місце розташування підприємства і його структурних підрозділів, маючи на увазі не тільки країни і регіони з пільговим режимом оподаткування, але і регіони України з особливостями місцевого оподаткування (вільні економічні зони).

3. Питання про вибір однієї з існуючих організаційно-правових форм юридичної особи або форми підприємництва без утворення юридичної особи (акціонерне товариство або індивідуальне підприємництво фізичних осіб), вирішується на 3 етапі

4. Четвертий етап аналізує всі надані податковим законодавством пільги по кожному з податків на предмет їх використання в комерційній діяльності. За результатами аналізу складається план дій відносно здійснення пільг по вибраних податках, який є складовою частиною загального податкового менеджменту.

5. На п'ятому етапі проводиться аналіз всіх можливих форм операцій, що плануються в комерційній діяльності (купівля-продаж, посередницька діяльність, оренда і т. п.), з точки зору мінімізації сукупних податкових платежів і отримання максимального прибутку.

6. Питання про раціональне розміщення активів і прибутку підприємства, виплату дивідендів по акціях, маючи на увазі не тільки передбачувану прибутковість інвестицій, але і податки, що сплачуються при отриманні цього прибутку вирішується на шостому етап.

Таким чином, якщо перші три етапи податкового менеджменту мають місце лише один раз - до реєстрації підприємства, то етапи 4-6 відносяться до поточного, повсякденного податкового менеджменту. При цьому, повсякденний контроль охоплює застосування податкових пільг по кожній операції [12, с.294].

Податковий менеджмент взаємопов'язаний з підприємницькою діяльністю господарюючого суб'єкта і повинен здійснюватися в ході господарської діяльності на всіх її рівнях і етапах як неодмінний і безпосередній її елемент.


 
 

Цікаве

Загрузка...